Waarom woningbouw in kleine kernen maar moeizaam van de grond komt

De seniorenwoningen in de voormalige pastorietuin in Liempde zijn bijna klaar. Op de foto is rechtsboven, net achter de Strijpenhof, nog de strook groen te zien die in beeld is voor nieuwe huizen. Vanwege de nabijgelegen natuur ziet het Dorpsberaad Liempde ze daar liever niet.
De seniorenwoningen in de voormalige pastorietuin in Liempde zijn bijna klaar. Op de foto is rechtsboven, net achter de Strijpenhof, nog de strook groen te zien die in beeld is voor nieuwe huizen. Vanwege de nabijgelegen natuur ziet het Dorpsberaad Liempde ze daar liever niet.

Ingeklemd tussen natuur, landbouw, bedrijventerreinen en provinciaal beleid is het steeds lastiger geworden om nieuwe woningen te bouwen aan de randen van kleinere kernen. Zo wordt Esch bijvoorbeeld omsloten door enerzijds de Essche Stroom en anderzijds waardevolle landbouwgronden. Liempde heeft te maken met omliggende natuurgebieden en de Dommel. Voor Lennisheuvel geldt dat bedrijventerrein Ladonk uitbreiding van het dorp beperkt, maar ook hier speelt de overgang naar natuur een grote rol in de zoektocht naar plekken om te bouwen. Tenminste, zo lang de spelregels niet veranderen.