Kliko legen wordt waarschijnlijk 20 procent duurder

28 nov 2022, 10:46 Algemeen
Foto: Albert Stolwijk, 2017.
Ophalen van restafval wordt 20 procent duurder. Het basistarief stijgt trendmatig.
Ophalen van restafval wordt 20 procent duurder. Het basistarief stijgt trendmatig.

De gemeente Boxtel verwacht in 2023 meer kosten en minder inkomsten als het gaat om afvalinzameling. En daarom volstaat een verhoging met alléén het prijsindexcijfer niet, stelt het college van B en W. Door extra geld te vragen voor het legen van een grijze vuilcontainer, hoopt de gemeente dat inwoners hun restafval nog beter gaan scheiden. Dat staat te lezen in een voorstel over de lokale lasten waarover de raadsfracties zich dinsdag 20 december buigen. 

De tariefstijging wordt veroorzaakt doordat ambtenarenbedrijf MGD meer chauffeurs moet inzetten. Ook het bedrag aan kwijtschelding valt hoger uit. Daarnaast blijken er minder percelen in Boxtel dan in het verleden werden beraamd. Mensen die een kliko van 140 liter laten legen, betalen nu..