Ingeklemd tussen natuur, landbouw, bedrijventerreinen en provinciaal beleid is het steeds lastiger geworden om nieuwe woningen te bouwen aan de randen van kleinere kernen. Zo wordt Esch bijvoorbeeld omsloten door enerzijds de Essche Stroom en anderzijds waardevolle landbouwgronden. Liempde heeft te maken met omliggende natuurgebieden en de Dommel. Voor Lennisheuvel geldt dat bedrijventerr...

De provincie heeft voor ieder dorp in Brabant zoekgebieden aangewezen. Dat zijn locaties waar de beste kansen liggen om nieuwe wijkjes te bouwen. Enkele jaren na de eeuwwisseling bracht de provincie nog een rapport uit dat harde grenzen stelde aan de woningbouw in kleine kernen. Uitbreiding aan de randen was écht pas mogelijk als er eerst was gekeken naar het transformeren van leegstaande pande...