Het monumentale kanunikkenhuisje op Duinendaal ligt in de schaduw van de Sint-Petrusbasiliek.
Het monumentale kanunikkenhuisje op Duinendaal ligt in de schaduw van de Sint-Petrusbasiliek. Foto: Carlijn van Berkel

Rondleiding ‘Kanunnikenhuisje’

zondag 28 april 2024 13:00 tot 17:00

In de schaduw van de Sint Petrusbasiliek aan een eeuwenoud straatje ligt de Canonije, beter bekend als het Kanunnikkenhuisje. Op de zondagen 28 april en 2 juni, maar ook op zaterdag 22 juni worden er tussen 13.00 en 17.00 uur rondleidingen gegeven.

Het historische bouwwerk dateert uit de zeventiende eeuw. De Canonije is een van de paar overgebleven gebouwtjes rond het kerkhof van de Sint-Petrusbasiliek. Het scheelde niet veel of het pand was vernietigd. De romp ervan bleef ternauwernood overeind na een hevige brand in 1989. Dat incident – en de restauratie daarna – leidde tot bezinning over de herbestemming van dit unieke gebouwtje. 

Op initiatief van pater Frans Zonnenberg, zelf kanunnik, werd een museum over het kanunnikendom in Boxtel opgericht. Dit met als doel de herinnering en de betekenis daarvan opnieuw onder de aandacht te brengen en levendig te houden. Uit de privé-verzameling van pater Frans Zonnenberg is een collectie van voorwerpen, afbeeldingen, geschriften en foto’s samengesteld. Die collectie wil een beeld schetsen van het leven en werken van de kanunniken in het algemeen en in relatie tot Boxtel. Daarnaast wordt er een filmdocumentaire getoond die vanuit hedendaags perspectief dit beeld wil versterken.

Locatie