Afbeelding
Foto: Peter de Koning

AANWAS LEERLINGEN NOG NIET AF TE LEZEN

Boxtel draagt bij aan meer muzieklessen

De gemeente Boxtel gaf in 2019 voor meer muzieklespakketten subsidie dan in 2018. Het budget bleef 48.000 euro. Of er vorig jaar ook sprake was van een groter aantal leerlingen dan een jaar eerder, blijkt niet uit de cijfers die wethouder Marusjka Lestrade in een brief aan de gemeenteraad presenteerde.

In het schrijven wordt het eerste jaar van de voucherregeling voor het muziekonderwijs in Boxtel belicht. De vouchers vormen een financiële bijdrage aan muzieklespakketten. Die gelden voor een schooljaar, maar de regeling werd op 1 januari 2019 van kracht. In het eerste halfjaar, dus nog schooljaar 2018-2019, ging het om 149 aanvragen en 144 toekenningen. 56 leerlingen vroegen in het tweede halfjaar opnieuw een voucher aan, nu dus voor schooljaar 2019-2020, en kregen dit ook. Er waren in het tweede halfjaar van 2019 veertig nieuwe aanvragen, dus van kinderen die nog geen muziekles hadden.

Het totale aantal voucheraanvragen bedroeg in kalenderjaar 2019 254. Daarvan zijn er 240 gehonoreerd: 144 in het eerste halfjaar, 96 in het tweede. In totaal werden met de voucherregeling 184 afzonderlijke leerlingen bereikt, want van de 96 aanmeldingen in het tweede halfjaar van 2019, volgden er 56 al muziekonderwijs. Vóór de inwerkingtreding van de regeling werden de muzieklessen van 64 leerlingen van de harmonieën en fanfares (hafa) gesubsidieerd, zij vallen onder de genoemde 184.

Door de vouchers is het bereik van de gemeentelijke ondersteuning in de breedte toegenomen. Daarmee is niet gezegd dat het aantal kinderen met muziekles is gegroeid. Een woordvoerder legt uit dat bij aanvang van de regeling alleen het aantal hafa-leerlingen bekend was, omdat die subsidie kregen. Van muziekscholen waren geen getallen bekend.

Vandaar dat de gemeente nu nog niet kan aangeven of de vouchers voor meer kinderen met muziekles hebben gezorgd. ,,We weten alleen dat de gemeente in 2019 aan meer lespakketten heeft bijgedragen dan in 2018 en dat die zijn verspreid over meer verschillende aanbieders van muzieklessen", aldus de woordvoerder.

Het jaar 2019 geldt als nulmeting. Aan het eind van 2020 kan een vergelijking worden gemaakt met de cijfers van 2019 om een beeld te krijgen van de resultaten. De voucherregeling kostte de gemeente Boxtel vorig jaar 47.760 euro, inclusief 12.800 euro voor de hafa's, omdat die in een overgangsregeling zitten.

(q Foto: Peter de Koning, 2016).