Leerkracht Ronald van den Heuvel geeft rekenles voor het digibord. Zijn tablet gebruikt hij als camera om met zijn leerlingen te videobellen via de app Zoom. (Foto's: eigen collectie).
Leerkracht Ronald van den Heuvel geeft rekenles voor het digibord. Zijn tablet gebruikt hij als camera om met zijn leerlingen te videobellen via de app Zoom. (Foto's: eigen collectie). Foto: eigen collectie.

LEERKRACHTEN BASISSCHOOL DE VORSENPOEL EXPERIMENTEREN MET VIDEOBELLEN VIA 'ZOOM'

LEERKRACHTEN BASISSCHOOL DE VORSENPOEL EXPERIMENTEREN MET VIDEOBELLEN VIA 'ZOOM'

Digitaal lesgeven op afstand: al improviserend lukt het best...

HENK VAN WEERT

We leven al jaren in een digitaal tijdperk. Maar nu het openbare leven plat ligt en zowat alle samenkomsten zijn verboden door de coronacrisis, zijn we vrijwel uitsluitend aangewezen op computergestuurde apparaten, zoals laptops, tablets en smartphones om met elkaar te communiceren. Oók op scholen. Brabants Centrum polst hoe het team van basisschool De Vorsenpoel dat oppakt. Het blijkt best een uitdaging. Maar wel een leuke...

Aimée Timmermans geeft sinds dit schooljaar les aan leerlingen uit groep vijf van de school aan de Hendrik Verheeslaan in Boxtel. Ze is vorig jaar afgestudeerd aan de Pabo. Een jonge onderwijskracht dus, die weet vast van wanten als het om digitaal lesgeven gaat nu de kinderen al voor de tweede week op rij niet naar school mogen. Aimée grinnikt: ,,Uh... Nou nee, niet bepaald. We hebben op de Pabo helemaal niet geleerd om kinderen via de computer thuis les te geven. Maar ik moet zeggen: nu we ermee bezig zijn, merk ik dat ik het snel oppik. En lukt iets niet, dan is dat niet zo'n probleem. Door te improviseren, kom je een heel eind."

De Boxtelse basisschooldocente is blij met de uitleg die schooldirecteur Silvo Steenkamer vorige week gaf over digitaal lesgeven via een videogesprek. ,,Ik heb in mijn carrière dertien jaar als leerkracht op een rijdende school gewerkt, waar les wordt gegeven aan kinderen van kermisexploitanten. Daar heb ik ervaring opgedaan met op afstand lesgeven. Toen vorige week zondag minister Slob bekendmaakte dat met onmiddellijke ingang de scholen op slot gingen, tipte een van onze ouders dat de app Zoom heel geschikt is hiervoor. Daarmee zijn we aan de slag gegaan en dat bevalt prima", vertelt Steenkamer.

Via Zoom komt ook dit interview tot stand en op beeld knikt Anke van Ewijk. Zij geeft les aan kinderen in de leeftijd tussen tien en dertien jaar van De Maremak. De school voor speciaal basisonderwijs (sbo) vond in de afgelopen zomervakantie onderdak in het gebouw van De Vorsenpoel. Ook voor Anke is het lesgeven via een tablet wennen. ,,Net als Aimée werk ik voor het eerst op deze manier, maar ik moet zeggen: het gaat prima. Mede dankzij de demonstratie van vorige week."

IN GROEPJES

Werkten de docenten vorige week en ook de eerste dagen van deze week nog vanuit school, sinds gisteren wordt les gegeven vanuit huis. Dat blijkt wel wat lastiger, omdat er minder hulpmiddelen voorhanden blijken, maar na de aangescherpte gedragsregels van afgelopen zondag is het wel de beste manier. ,,Op school kun je makkelijker advies en hulp vragen aan collega's als iets niet helemaal gaat zoals je wilt", vindt Aimée.

Dat de internetverbinding met leerlingen soms hapert of wegvalt, is volgens haar niet zo erg. ,,We presenteren geen geheel nieuwe lesstof, het zijn vooral herhalingen. Ik heb 27 leerlingen in de klas en die allemaal tegelijk met Zoom bedienen, is ondoenlijk. Daarom heb ik de klas opgesplitst in groepjes van vijf à zes en dat werkt prima." Wat het op afstand lesgeven ook zo leuk maakt, is dat leerlingen hun juf laten zien hoe het er bij hen thuis aan toe gaat. Anke: ,,En via Zoom kunnen klasgenootjes wat met elkaar kletsen."

Merken de twee juffen dat de kids er de kantjes vanaf lopen, nu zij niet continu meekijken? Aimée schudt resoluut het hoofd: ,,Integendeel. Ik heb het idee dat er juist enthousiaster gewerkt wordt. Misschien komt dat ook wel omdat het allemaal nog nieuw is..."

Als de scholen nog langer op slot blijven, zal deze manier van lesgeven prima vol te houden zijn, denkt de directeur van De Vorsenpoel. ,,De grootste uitdaging ligt wat dat betreft bij de ouders. Hun rol moet je niet onderschatten, ze nemen nu een deel van onze taak over. De een gaat dat nu eenmaal beter af dan de ander." Hij peinst even: ,,Misschien moeten de ouders ook maar mee gaan helpen om de rapporten te schrijven..."

COMPLIMENTEN OUDERS

Anke zegt dat veel ouders complimenten maken aan het team van leerkrachten. Een mooi voorbeeld was het spandoek dat maandagochtend aan de schoolpoort hing. ,,Maar ouders zeggen het ook. Ze zien nu hoe belangrijk een juf of meester is voor hun kinderen. De waardering voor ons werk groeit." Het digitaal werken op afstand is intensief, vindt de Maremak-leerkracht: ,,Maar de leuke reacties die we krijgen maakt veel goed. Daar krijg je energie van!"

,,Elke dag houden we contact met de leerlingen", benadrukt Aimée. ,,Niet zozeer om te kijken of hun opdrachten al af zijn, maar vooral ook om te polsen hoe het met de kinderen en hun ouders gaat. Je merkt toch dat er veel vragen leven: hoe lang gaat dit nog duren, hoe moet ik nu mijn verjaardag vieren met de klas, gaat de schoolfilm aan het einde van het jaar nog wel door?" In haar contacten merkt Aimée ook dat kinderen eigenlijk toch het liefst gewoon naar school zouden komen.

KINDEROPVANG

Afsluitend stelt schooldirecteur Silvo dat hij enorme bewondering heeft voor de wijze waarop in Boxtel de kinderopvang is geregeld. ,,Door de minister werd vorige week gezegd, toen hij bekend maakte dat de klassen op slot gingen, dat de scholen de kinderopvang wel zouden regelen. Met die uitspraak had ik wel wat moeite. Ik had al mijn docenten hard nodig om het lesgeven op afstand te organiseren. Maar gelukkig hebben de kindercentra Klein én Kindertuin het heel goed opgepakt. Dat is best uniek, als ik hoor hoe het elders in het land soms is geregeld. Daar moeten de scholen het zelf oplossen."

      ...SILVO STEENKAMER...
      ...AIMÉE TIMMERMANS...
        ...ANKE VAN EWIJK...
Sofie is een van de leerlingen van De Vorsenpoel die thuis lessen maakt.
Bewegend leren. Ook daar is aandacht voor tijdens de digilessen.
Tije toont trots zijn werkstuk dat hij maakte nu hij niet naar school kan.
Maandagochtend werd het personeel van De Maremak verrast met dit leuke spandoek.
Kim, Niene en neef Gijs maken schoolopdrachten aan de eettafel in de huiskamer.