BUURTBEMIDDELING BOXTEL IS ALERT

BUURTBEMIDDELING BOXTEL IS ALERT

Vooralsnog is er geen toename van burenruzies

Jan Hermens

Waar mensen lang op elkaars lip zitten, neemt de kans op irritaties toe. De coronacrisis houdt Boxtelaren veelal binnenshuis. Is er sprake van meer burenruzies dan wel huiselijk geweld?

Buurtbemiddeling in Boxtel, onderdeel van welzijnsorganisatie ContourdeTwern, ziet niet meer meldingen dan gebruikelijk. Sterker nog, het lijkt de afgelopen twee weken juist rustiger te zijn, meldt coördinator Janneke Quirijnen. ,,We houden in onze lopende zaken een vinger aan de pols via telefonisch contact met betrokken buren. Verder blijven wij bereikbaar via telefoon en e-mail."

Ondanks dat het aantal meldingen van burenruzies nu niet hoger is dan normaal, heerst er wel enige bezorgdheid binnen ContourdeTwern over de leefbaarheid in buurten en wijken.

Directeur-bestuurder Gon Mevis: ,,We gaan tips verspreiden om de stress hanteerbaar te houden. Buurtbemiddeling is alert en kan waar nodig natuurlijk ingezet worden, al krijgt die ondersteuning nu een digitale vorm. Iedereen moet wennen aan de bizarre nieuwe werkelijkheid. Mensen werken vanuit huis, ouders worden opeens ook nog eens leerkracht. Via onze sociale media delen we tips en inspiratie om deze tijd samen goed door te komen. Samen moeten we het kunnen redden.”

IN GESPREK

Quirijnen: ,,Het kan voor mensen een uitdaging zijn om meer dan anders dicht bij hun buren te zijn. In geval van een conflict of sluimerende irritatie, raden wij aan in gesprek te gaan met de buren, met anderhalve meter afstand of via videobellen. Daarbij moet je niet wachten tot je te veel ergernis hebt opgekropt, dan bestaat de kans dat je de buren niet meer kan luchten of zien of hen de huid vol scheldt."

Blijf rustig en vertel wat de situatie met jou doet, adviseert de Buurtbemiddelingscoördinator. ,,Geef aan waarin de overlast schuilt en wat de gevolgen voor jou zijn. Slecht slapen bijvoorbeeld, angsten of andere klachten." Belangrijk is dat buren naar elkaar luisteren en elkaars relaas serieus nemen. Quirijnen: ,,Een ander beleeft een situatie waarschijnlijk anders dan jij. Door naar elkaar te luisteren, groeit er hopelijk begrip."

Wanneer een gesprek niet mogelijk lijkt of een conflict uit de hand dreigt te lopen, is het zinvol contact op te nemen met buurtbemiddeling, via de website www.buurtbemiddelingbrabant.nl.

Woonstichting Joost bevestigt het beeld van ContourdeTwern wat burenruzies betreft. Een woordvoerder zegt: ,,Tot op heden hebben we niet meer overlastmeldingen dan normaal. Het is mooi weer en mensen kunnen ook nog steeds naar buiten. Wellicht dat het probleem wel gaat spelen bij een totale lockdown."

HUISELIJK GEWELD

Om aan te kunnen geven wat de invloed is van de coronacrisis op het aantal meldingen van huiselijk geweld, is het nog te vroeg, meldt directeur Tosca Hummeling van Veilig Thuis Brabant Noordoost. ,,Vooralsnog lijkt het absolute aantal meldingen niet te stijgen, maar wij merken wel toenemende zorgen over de situatie van gezinnen die al problemen hebben en dan ook nog lange tijd dicht op elkaar moeten verblijven."

Veilig Thuis besteedt daar aandacht aan in haar adviezen en als zaken worden opgepakt in overleg met gemeenten en ketenpartners. De organisatie is zeven dagen per week dag en nacht bereikbaar op telefoonnummer (0800) 20 00. Elke burger en professional kan anoniem advies vragen over zichzelf of iemand die zij kennen. ,,We hopen dat mensen ons goed weten te vinden zodat we gezamenlijk deze moeilijke tijd doorkomen", aldus Hummeling.


Februari rustig wat misdaad in Boxtel betreft

Voor het eerst sinds 2012 heeft de politie in februari minder misdrijven geregistreerd in de gemeente Boxtel.

Of corona daar invloed op heeft, is niet duidelijk. Daarvoor zijn cijfers van maart interessanter, maar die zijn nog niet bekend.

Het gaat in februari om 82 geregistreerde misdrijven. Het leeuwendeel daarvan vond plaats in het dorp Boxtel, namelijk 79. Liempde en Lennisheuvel staan samen op drie. Diefstal van scooters en fietsen is het vaakst gemeld.