BURGEMEESTER IN GESPREK MET JONGEREN

BURGEMEESTER IN GESPREK MET JONGEREN

'Voldoende afstand van elkaar is écht belangrijk'

JAN HERMENS & JULES HAMELEERS

Het burgemeesterschap is een bijzonder ambt, helemaal in crisistijd. Wat dat betreft mag Ronald van Meygaarden, nog maar een paar maanden Boxtels burgervader, vol aan de bak. Hij beantwoordde zaterdag voor de camera van Omroep Dommelland vragen van inwoners, waaronder kinderen, en ging op pad met een jeugdagent. Woensdag ging hij in op de verscherpte corona-maatregelen.

In de studio stelde de presentator zaterdag een aantal vragen die burgers hadden aangeleverd. Zoals Daan: ,,Hoe is het om nu burgemeester te zijn?" Daarop antwoordde Van Meygaarden: ,,Ik doe nu niet mijn standaardwerk. Ik moet veel communiceren met inwoners en zorgen dat iedereen de maatregelen opvolgt." Hij gaf aan dat de ambtenaren in het gemeentehuis thuiswerken, of, als dat niet mogelijk is, voldoende afstand tot elkaar houden. ,,Wij hebben een voorbeeldfunctie en nemen de voorschriften dus in acht."

Filou wilde graag weten wanneer de coronacrisis voorbij is en waarom alle maatregelen nodig zijn. Van Meygaarden: ,,Ik heb werkelijk geen idee wanneer de crisis afgelopen is. Ik denk dat het nog best even kan duren. En al die maatregelen hebben we genomen omdat dit de enige manier is om te zorgen dat het coronavirus zich niet verder verspreidt."

VERANTWOORDELIJKHEID

Minstens anderhalve meter afstand houden, het is al vaak gezegd, is van enorm belang. Tijdens zijn rondgang door Boxtel met jeugdagent Sjors de Leijer, sprak hij op verschillende plekken met jongeren, van wie sommigen te dicht op elkaar stonden. ,,Wij hebben hen dan ook aangesproken op hun verantwoordelijkheid", aldus Van Meygaarden. ,,Het waren constructieve gesprekken." Binnen andere groepen was er juist voldoende onderlinge ruimte. ,,Mooi om te zien hoe ze elkaar op een verantwoorde manier opzoeken."

Sinds bekend werd dat samenscholing in de openbare ruimte tot 1 juni niet meer is toegestaan, controleert Boxtel verschillende plekken regelmatig. Van Meygaarden: ,,We hebben een lijst opgesteld van plaatsen waar mensen geneigd zijn samen te komen. Parken, hangplekken en dergelijke. Massaal gaan wandelen in natuurgebied Kampina, zoals het afgelopen weekend gebeurde, is niet de bedoeling. Mensen mogen wel even naar buiten om een frisse neus te halen, maar liefst wanneer zij alleen zijn en als het rustig is. Het virus draagt zichzelf niet over, dat doen mensen."

Ook inwoners die menen dat het coronavirus weinig invloed op hen heeft, moeten maatregelen strikt opvolgen, zegt de burgemeester: ,,Zij worden wellicht niet ziek, maar kunnen anderen met een minder sterke gezondheid wel besmetten."

Ondernemers die het moeilijk hebben door de ontstane crisis, kunnen geen geld krijgen van de gemeente, maar er zijn wel andere mogelijkheden, stelde Van Meygaarden: ,,Wij hebben geen vette spaarpot waaruit we bijdrages kunnen geven, zonder te weten of er geld van het Rijk binnenkomt. Maar we kunnen wel over uitstel van betalingen en dergelijke praten."


Invulling van de raadsvergaderingen is nog onduidelijk

Vanwege de coronaperikelen vergadert de Boxtelse gemeenteraad tot en met 6 april niet, maar hoe moet het daarna verder? De gemeente onderzoekt digitale besluitvorming.

Een woordvoerder van de gemeente laat weten: ,,Op dit moment zijn we druk bezig om langetermijnoplossingen te bedenken. Op korte termijn kijken we naar een manier om digitale besluitvorming rechtsgeldig te laten verlopen. Daarbij staat voorop dat wordt voldaan aan de vereisten van openbaarheid, veiligheid en inspraakmogelijkheden." Wanneer de gemeenteraad weer vergadert, is nog onbekend.

Extinction Rebellion nu ook in Boxtel (2)

Wederom was ik verbaasd dat Hans Pel weer eens grof mocht schelden in het Brabants Centrum. Nog verbaasder ben ik over het feit dat hij als klimaatontkenner nog steeds niet wijzer is geworden.

Onlangs werd immers via alle media de bekende klimaatontkenner en chemicus prof. Frits Böttcher genadeloos ontmaskerd. Hij overleed in 2008, maar een groep journalisten kon zijn persoonlijke archief doorspitten. Zo kwam aan het licht dat Böttcher zich voor zijn lobbywerk rijkelijk liet betalen door bedrijven als Shell, ING Bank, KLM, NAM, Gasunie, Texaco en zelfs ook de chemiereus Bayer en onze luchthaven Schiphol.

Al deze bedrijven hebben zo een flinke imago-deuk opgelopen, en er kwamen diverse excuses. Maar nog veel erger is dat die georganiseerde klimaatontkenning heeft geleid tot ernstige vertraging van het zo noodzakelijke klimaatbeleid. In feite zijn de ontkenners daardoor medeschuldig aan de reeds vele klimaatslachtoffers en de gigantische jaarlijkse schade door heftige bosbranden, dodelijke droogte, overstromingen en modderlawines. In het rapport Climate Vulnerability Monitor 2012, van het onderzoeksinstituut DARA in Madrid, staat dat er wereldwijd toen al 400.000 ‘klimaatdoden’ per jaar te betreuren waren.

Juist doordat klimaatontkenners als Frits Böttcher en Hans Pel zoveel twijfel hebben gezaaid, zijn we als samenleving helaas vele jaren te laat actief geworden om nog te redden wat er nog te redden valt. Want het lukt waarschijnlijk al niet meer om de temperatuurstijging onder de 1,5 graden te houden. Als we naar 2 of zelfs 3 graden stijging gaan zijn de gevolgen niet meer te overzien. Daarom werden we ook in Boxtel en Brabant actief voor Extinction Rebellion. We willen mensen alsnog wakker schudden en daarvoor worden allerlei creatieve manieren uitgeprobeerd. Daarbij kunnen ook fouten worden gemaakt, zoals het vastlijmen van eigen handen. Maar het belangrijkste uitgangspunt is geweldloze actie, zoals Mahatma Gandhi zich effectief verzette tegen de Engelse bezetting van India.

Gelukkig zijn nu eindelijk veel bedrijven, gemeenten, provincies, landen en ook de Europese Unie actief om klimaatbeleid te ontwikkelen. Maar tegelijk óók armoedebeleid, biodiversiteitsbeleid, coronabeleid, fijnstofbeleid, gifbeleid, plasticbeleid, stikstofbeleid, stralingsbeleid et cetera. Nu is namelijk integraal overlevingsbeleid noodzakelijk, vooral voor onze (klein)kinderen.


        JAN JUFFERMANS


Extinction Rebellion nu ook in Boxtel (3)

Beste Hans Pel,

Je hebt je roeping als sciencefiction-schrijver gemist! Ten tijde van de coronacrisis vind ik het ongepast om het klimaatissue op deze wijze aan te snijden, laat staan om de Boxtelse XR-groep die zich inzet voor een rechtvaardige klimaataanpak in discrediet proberen te brengen. Ik herken me zelf niet in ‘zoals rijkeluiskinderen en labiele volwassenen voor wie het redden van de planeet vaak een welkome afleiding is van hun persoonlijke problemen’. Misschien is het goed om te weten waar het woord ‘rebel’ voor staat. Dit zijn personen die het waard vinden te strijden voor een beter bestaan.

Hieronder beschrijf ik graag zelf de uitgangspunten van de XR beweging. XR baseert zich op wetenschappelijke kennis (97%!). We denken in oplossingen zoals het instellen van een burgerberaad. Verder wordt XR gekenmerkt door een ‘regeneratieve cultuur’; we vormen een vangnet om elkaar en andere mensen te ondersteunen. Gelukkig zien we nu al dat solidariteit in de mens zit ingebakken. Bovendien vraagt XR aan de overheid om eerlijk over de klimaatcrisis te zijn en om te doen wat daadwerkelijk nodig is tegen de klimaatontwrichting en het verlies aan biodiversiteit.

Graag grijp ik dit aan om te vertellen dat wij zelf veel plezier hebben in het bedrukken van zelfgemaakte spandoeken. Dus Hans: geen steun van miljardairs, en ook niet van de politie en de NOS.

Toch wil ik graag positief eindigen en wens ik iedereen in Boxtel veel liefde en kracht toe om gezamenlijk zo goed mogelijk uit de coronacrisis te komen.

        

        MIRJAM BEMELMANS