OOK DOORDEWEEKSE MISSEN IN SINT-PETRUSBASILIEK GESCHRAPT

OOK DOORDEWEEKSE MISSEN IN SINT-PETRUSBASILIEK GESCHRAPT

Geen vieringen; zondagsmis op tv

Vanwege het besmettingsgevaar door het coronavirus vervallen tot 1 juni alle reguliere vieringen in de Heilig Hartparochie; ook de doordeweekse missen die afgelopen week nog werden gehouden in de Sint-Petrusbasiliek. Ook in de Liempdse Sint-Jans Onthoofdingkerk worden geen kerkgangers toegelaten, maar daar wordt zondag om 09.30 uur wel een eucharistieviering opgedragen. Omroep Dommelland zendt die uit. Ook de vieringen rondom en tijdens de paasdagen worden daar uitgezonden.

Het pastoresteam, daartoe opgeroepen door de Nederlandse bisschoppen, viert in beslotenheid de zondagsmis in Liempde. Daar worden de intenties afgelezen uit de vier kerkdorpen. Deze intenties worden op een later tijdstip, wanneer de parochianen weer welkom zijn, nogmaals gelezen. Ze worden in samenspraak met de aangever nader ingepland.

Wie de eucharistieviering van de Heilig Hartparochie zondag wil volgen, dient om 09.30 uur af te stemmen op het kanaal van Omroep Dommelland: Ziggo (47), KPN/Telfort (1465), XS4ALL (1465), T-Mobile (849), Glasvezelnet Solcon (811) of via de Lokale Omroep App voor iOS en Android.

PAASDAGEN

Ook met de paasdagen zendt Omroep Dommelland allerlei vieringen uit. Zo wordt er op Palmpasen, zondag 5 april, een eucharistieviering uitgezonden om 09.30 uur. Op Witte Donderdag 9 april is er een viering om 19.00 uur, op Goede vrijdag 10 april om 15.00 en 19.00 uur. Ook is er een paaswake op zaterdag 11 april om 20.00 uur. Tijdens de paasdagen, zondag 12 en maandag 13 april zijn er twee eucharistievieringen om 09.30 uur. Voor de geschrapte doordeweekse missen zoekt het parochiebestuur nog een gepaste oplossing.

KAARSJE OPSTEKEN

Ook zijn de kerken op bepaalde momenten kort geopend voor gebed of het opsteken van een kaarsje.

De Sint-Petrusbasiliek is open op vrijdag van 08.00 tot 12.00, op zaterdag tussen 18.45 en 19.45 uur en op zondag van 08.45 tot 09.15 uur. De kapellen in de kerken van Esch, Liempde en Lennisheuvel zijn dagelijks open tussen 10.00 en 16.00 uur.

Bijeenkomsten die gepland waren in pastoraal centrum Duinendaal vervallen.


KERKBERICHTEN


VIJFDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD • 28 maart - 3 april


Heilig Hart
parochie


l Pastoraal team. Pastoor G. v. Rossem en kapelaan M. Stanislaus, Duinendaal 2, 5281 AP Boxtel, telefoonnummer (0411) 67 22 15. Diaken T. Dankers, Dr. Desainlaan 8, 5062 EK Oisterwijk, (013) 528 37 08. Diaken P. Flesia, Oude Rijksweg 10, 5298 MC Liempde, 06-47 24 36 47.

l Bereikbaarheid. Het parochiesecretariaat is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 via (0411) 67 22 15. Buiten deze tijden klinkt via het antwoordapparaat het nummer voor dringende zaken.

l Website. Kerkberichten en gegevens staan ook op www.heilighartparochie.nl. De parochie is tevens te vinden op Facebook.

l Parochiebijdrage. Het geld komt aan de eigen geloofsgemeenschap ten goede, het wordt daar besteed of gespaard. De volgende rekeningnummers zijn beschikbaar: Boxtel NL38 RABO 0108 8603 37; Esch NL57 RABO 0155 4007 89; Lennisheuvel NL94 RABO 0108 8034 57 en Liempde NL14 RABO 0128 7923 29.

l Zondagsliturgie. Op de vijfde zondag van de veertigdagentijd luidt het motto: 'Jij zult leven!' Het derde aspect in de voorbereiding op het doopsel in de nacht van Pasen is het mysterie van de overwinning op de dood. Water-Licht-Leven: we vieren het Pasen van Jezus Christus. Het komt naar voren in het opnieuw tot leven brengen van Lazarus die in de dood gevangen zat. Ieder jaar opnieuw wordt herdacht date mensen in dit mysterie bevrijd worden van alles wat hen gevangen houdt. De samenleving maakt mensen – min of meer - slaaf van alles wat hen wordt opgedrongen. Het doopsel bevrijdt.Sint-Petrusbasiliek
Boxtell Overleden. In de parochie overleed Ina van Susante-Blaauwhof, zij werd 90 jaar. Moge zij nu voorgoed delen in Jezus’ verrijzenis uit de dood.

l Doopsel. Zaterdag worden Jenefer Saasen, Jolina Pruijmboom en Jayano Pruijmboom gedoopt. Mogen zij uitgroeien tot goede, gelovige christenen.

l Basiliek open. Tot en met april is de Sint-Petrusbasiliek iedere vrijdag open van 08.00 tot 12.00. Leden van de contactgroep Boxtel zijn aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden. Bezoekers dienen, conform de richtlijnen van het RIVM, anderhalve meter afstand van elkaar te houden.

l Intenties opgeven. Boxtelse misintenties graag in de brievenbus van pastoraal centrum Duinendaal deponeren.

l Aandacht voor zieken. Een zieke huisgenoot? Aandacht van de parochie gewenst? Laat het even weten aan het parochiesecretariaat, Duinendaal 2, tel. 67 22 15. Tevens is de werkgroep op zoek naar iemand die de administratie wil bijhouden en vrijwilligers om zieken te bezoeken.St-Jans Onthoofdingkerk Liempde


l Overleden. Heden, donderdag 26 maart is afscheid genomen van Sjaan van Driel (91); zij is begraven bij haar echtgenoot op het kerkhof. Moge zij rusten in de vrede van de Heer.

l Vastenactiezakjes inleveren. De jaarlijkse vastenactie is in volle gang. De zakjes kunnen niet worden ingeleverd in de kerk vanwege corona; wel kunnen ze in de daarvoor bestemde actiebus worden gedeponeerd bij supermarkt COOP aan de Nieuwstraat.

l Communie thuis. Elke eerste vrijdag van de maand wordt de communie thuisgebracht. Wie deze wil ontvangen, kan bellen met 67 22 15 op werkdagen tussen 09.00 en 12.00. Opgeven bij de familie Smeltink kan ook: telefoonnummer 63 23 48.

l De Ontmoeting gesloten. Het wekelijkse open huis op zaterdagochtend in het contactpunt nabij De Kloosterhof is vanwege het coronavirus tot nader order gesloten. Gelieve misintenties à twaalf euro met gepast geld in een gesloten enveloppe (met naam en telefoonnummer) in de brievenbus van De Ontmoeting te deponeren.

l Aandacht voor zieken. Mensen kunnen hiervoor terecht bij het pastoresteam, telefoonnummer (0411) 67 22 15 en/of De Zonnebloem afdeling Liempde, 06-24 61 44 30.Sint-Theresiakerk
Lennisheuvel


l Misintenties. De misintenties opgeven vóór maandagmiddag 11.30 bij pastor Van den Tillaart (0411) 63 34 90 of bij Helma Rombouts (0411) 67 25 94. De envelop met twaalf euro en de naam en datum van de intentie kan achter in de kerk (of in De Uitwijk) in de bus worden gedaan.

l Bereikbaarheid. Pastor Harry van den Tillaart, tel. (0411) 63 34 90 of 06-45 68 25 31; voorzitter contactgroep Chris Snik tel. 06-38 61 62 71. Afspraken over doop, huwelijk, jubileum en uitvaart via de pastor.

l Aandacht voor zieken. Riek Kurstjens (0411) 67 31 51, Helma Rombouts (0411) 67 25 94.


Sint-Willibrorduskerk
Esch


l Misintenties. Deze kunnen in de groene brievenbus met nummer 8 gedeponeerd worden. Telefonisch doorgeven kan ook via (0411) 60 15 65.

l Aandacht voor zieken. Een zieke huisgenoot? Aandacht van de Essche geloofsgemeenschap gewenst? Laat het even weten aan Nelly Schevers, tel. 601622.


Sint-Lambertus
Gemonde


l Vieringen afgelast. Alle vieringen op zaterdagavond en zondag worden tot 31 maart afgelast. De kerk is geopend op het moment dat er normaal een mis zou zijn. Intenties: pastoor Thieu Lax (verj); pastoor Piet Goedhart (verj).


Protestantse
Gemeente