Afbeelding
Foto: Albert Stolwijk

B EN W STELLEN VOOR HEFFING MET 19 PROCENT TE VERHOGEN

Afvalinzameling Boxtel fors duurder

HENK VAN WEERT

Als het aan het college van B en W ligt, zijn Boxtelse huishoudens fors meer kwijt voor het laten legen van hun grijze kliko. Als de gemeenteraad er komende week mee instemt, gaan de kosten 19 procent omhoog. Eerder gingen de fracties er al mee akkoord om restafval nog maar eenmaal in plaats van tweemaal per maand op te halen.

Op het moment dat de gemeenteraad eind augustus unaniem instemde met een nieuw afvalstoffenplan, was al duidelijk dat de inzameling van huisvuil duurder zou worden. Hoe hoog die kostenstijging uit zou pakken, was destijds nog niet bekend. Afgelopen week meldde het college dat inwoners rekening moeten houden met een toename van 19 procent. Dit percentage is berekend aan de hand van een meerpersoons huishouden dat de grijze kliko tien keer per jaar aan de straat zet.

Afvalverwerking wordt steeds duurder en dat is een landelijke trend, stelt de gemeente. Maar ook hogere kosten voor materieel en brandstof spelen mee in de stijging van de afvalstoffenheffing. Bovendien wordt voortaan het legen van prullenbakken in de openbare ruimte betaald uit deze heffing. Mensen met een smalle beurs kunnen kwijtschelding aanvragen. De inkomsten die de gemeente daardoor misloopt, worden verrekend over de rest van de bevolking.

FICTIEVE OZB-STIJGING

De raadsfracties buigen zich niet alleen over de tarieven voor vuilnisinzameling. Ook de onroerend-zaakbelasting (ozb) komt aan bod. De afgelopen jaren steeg die met de inflatiecorrectie, die voor 2020 is berekend op 2,9 procent. Toch stelt het college voor om de ozb voorlopig met 15 procent te verhogen.

De ozb wordt geheven op basis van de woz-waarde van een pand per 1 januari 2019. De waardering van alle objecten is echter nog niet afgerond; verwacht wordt dat dit pas na de jaarwisseling het geval zal zijn. Omdat ozb-tarieven na 1 januari alleen naar beneden en niet naar boven bijgesteld kunnen worden, houdt het college een ruime marge aan. ,,In januari of februari volgt de definitieve, lagere, vaststelling van de ozb-tarieven. De verwachting is dat een eigenaar van een huis in 2020 gemiddeld zo'n 3 procent meer ozb betaalt dan in 2019", stellen B en W.

Het dagelijks bestuur van de gemeente stelt voor de rioolheffing met gemiddeld 5 procent te verhogen. Daarnaast moeten mensen voortaan bijna 29 euro betalen voor de afgifte van een gehandicaptenparkeerkaart die nu nog gratis is. Ook de leges voor evenementenvergunningen worden aangepast. Ze zijn nu niet kostendekkend. Afhankelijk van het aantal bezoekers én het risico dat ermee gemoeid is, gaan organisatoren honderd, duizend óf achtduizend euro betalen.

De Boxtelse gemeenteraad bespreekt de lokale heffingen dinsdag 10 december vanaf 19.30 uur in de raadzaal aan de Dr. Van Helvoortstraat.

p Vanochtend werden onder meer in de Liempdse Schietberg de grijze kliko's geleegd. Dat moest dit keer handmatig, want de automatische vuilniswagen is kapot. (Foto: Albert Stolwijk).