TRANSITIEVISIE WARMTE IN DE MAAK

'Boxtelse huishoudens van het gas af hele klus'

JULES HAMELEERS

Elke gemeente in Nederland moet eind 2021 een visie klaar hebben over de warmtetransitie. Dit houdt in dat de alternatieven voor aardgas per wijk dan duidelijk moeten zijn. In 2030 moet Boxtel namelijk 30 procent minder gas gebruiken en in 2050 moet Nederland geheel gasvrij zijn. Het college van B en W informeerde de gemeenteraad vorige week hoe het de visie vormgeeft. ,,Een hele klus", aldus wethouder Peter van de Wiel.

Om gemeenten te ondersteunen maakte de rijksoverheid een leidraad: hierin staat per wijk omschreven wanneer en hoe deze van het gas af kan. Het brengt de opties in beeld voor alternatieve warmtebronnen en laat de gevolgen zien op bijvoorbeeld financieel vlak en voor de CO2-uitstoot. De leidraad is te vinden op de website van het Planbureau voor de Leefomgeving, www.pbl.nl. 'Om het risico op een onjuist beeld te verkleinen' wordt de raadsinformatiebrief verspreid, zoals in het Boxtelse document te lezen is.

,,Je moet er niet te zwaar aan tillen", zegt wethouder Van de Wiel over bovenstaande passage uit de brief. ,,Wat in het rijksdocument staat, is heel globaal. We willen voorkomen dat mensen denken dat dat de keiharde conclusie voor Boxtel is."

OPTIES

Er zijn meerdere alternatieven voor aardgas. Enkele voorbeelden zijn het gebruik van restwarmte van bedrijven of het plaatsen van een lucht- of bodemwarmtepompen bij individuele huishoudens. Ook is warmte genereren van oppervlaktewater mogelijk: ,,Wanneer het water van de Dommel warmer is dan de buitentemperatuur, kan daar warmte aan onttrokken worden", legt Van de Wiel uit.

Welke opties het meest geschikt zijn voor de Boxtelse wijken, moet nog onderzocht worden. Het specifieke proces hiervoor wordt eerst vastgelegd in een plan van aanpak. Deze zogenaamde startnotitie wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Uit dit document komt de uiteindelijke Transitievisie Warmte voort.

Onderdeel van het proces zijn onder andere gesprekken met zogenaamde 'stakeholders'. Dit zijn bijvoorbeeld bedrijven die warmte al van een andere bron krijgen dan aardgas. Zoals varkensslachterij Vion, die gebruik maakt van restwarmte. Daarnaast kan het bijvoorbeeld de woningcorporatie Joost zijn, wanneer het gaat om huurhuizen. Ook inwoners van Boxtel komen aan het woord.

Naast de gesprekken met stakeholders, kan Boxtel nog gebruik maken van een adviseur die het provinciale bestuur aanwijst per regio. Ook zal de gemeente zelf een warmte-expert inhuren, aldus Van de Wiel.