Afbeelding
Foto: Waterschap De Dommel

INVESTERINGEN IN DROOGTEBESTRIJDING EN BIODIVERSITEIT

Waterschap laat belasting licht stijgen

RENS VAN DEN ELSEN

De waterschapsbelasting gaat komend jaar omhoog. Dat heeft het algemeen bestuur van waterschap De Dommel onlangs vastgesteld. Inwoners merken er nog het minste van. Zij betalen, afhankelijk van de gezinsgrootte zo'n twee euro per jaar meer. Grondeigenaren en bedrijven moeten daarentegen dieper in de buidel tasten. Zij gaan 8 á 9 procent meer betalen. ,,We zitten op het punt dat we keuzes moeten maken, daar is geld voor nodig", legt watergraaf Erik de Ridder de stijging uit.

De kosten voor Waterschap De Dommel stijgen in 2020 van zo'n 111 miljoen euro naar 116 miljoen euro. Meer dan de helft van dit geld (56 procent) gaat naar het zuiveren van rioolwater. De overige 44 procent wordt gebruik voor onderhoud van sloten en beken en het inrichten van het watersysteem voor het afvoeren én vasthouden van water voor landbouw en natuurontwikkeling.

Het waterschap wil de komende jaren flink investeren om beter voorbereid te zijn op extreme weersomstandigheden. De droge zomers van de afgelopen jaren en daarvoor wateroverlast onderstrepen volgens De Ridder het belang van goed waterbeheer. ,,Het kost nu eenmaal meer om droogte te bestrijden en de biodiversiteit te verbeteren", aldus De Ridder.

Het waterschap heeft extra geld nodig om een impuls te geven aan het vormen van zogeheten Ecologische Verbindingszones en Natte Natuur Zones. ,,Door beken te laten meanderen brengen we niet alleen biodiversiteit aan, maar ook een mogelijkheid voor het opvangen en vasthouden van water. Door de slingerende beweging van het water, stroomt het namelijk geleidelijker weg. Nu gaat dat vaak veel sneller omdat alles recht is", legt de watergraaf uit.

VERVANGEN

Daarnaast investeert De Dommel ook fors in modernisering van de grote rioolwaterzuiveringen zoals die in Eindhoven en Tilburg. Jaarlijks wordt daar ruim honderd miljoen liter afvalwater gezuiverd. De Ridder: ,,Veel installaties zijn aan vervanging toe, dat kost geld. Uiteindelijk zijn we allemaal gebaat bij schoon (zwem)water."

Bij de beoogde modernisering is specifiek aandacht voor het verwijderen van nieuwe stoffen uit het water, zoals medicijnresten en drugsafval. Ook energie- en klimaatneutraal werken, is volgens het waterschap een belangrijk aandachtspunt bij deze verbouwing.

Naast al deze maatregelen, wil het waterschap ook bijdragen aan de transitie naar een duurzame omgeving. Zo wordt in Tilburg gas uit slib gehaald en verwerkt tot biobrandstof voor onder meer het openbaar vervoer. Daarnaast zet het waterschap financiële middelen in voor het stimuleren van waterbewustzijn. Denk hierbij aan ondersteuning voor bewoners en bedrijven die zelf milieuvriendelijk aan de slag willen met water en bijvoorbeeld groene daken willen aanleggen of regenwater willen opvangen.

q De rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de Heult in Boxtel. Ook hier wil waterschap De Dommel een moderniseringsslag doorvoeren, al zal dat waarschijnlijk pas in 2021 of later plaats gaan vinden. Eerst zijn de installaties in Eindhoven en Tilburg aan de beurt. (Foto: Waterschap De Dommel, 2015).