Afbeelding
Foto: Maarten Melis

Historische bomenwandeling

Mogen er nog ergens bomen groeien, in onze leefomgeving, met onze manieren van wonen en (be)leven?

Er stond een stoere 'triangel van eiken' bij het begin van Munsel rond de dries, voor de ingang van de historische boerderij De Kleine Aarde. Er stond een prachtige paardenkastanje op Munsel, bij de boerderij van Van Hal, die nu herbouwd wordt, en een oude rij knotwilgen.

Er staat oude rij paardenkastanjes bij een sloot op een natuurlijke steilrand bij de waterscheiding langs de historische weg Munsel achter De la Salle, wellicht geplant tussen de jaren '20 en '50 van de vorige eeuw. Op een staat een zwam, er staan er drie op de kap-nominatie. Is daar deskundig VTA- en taxatieonderzoek naar gedaan? Er staat een gezonde groep berken fris in een ruim grasplantsoen van de wijk Munsel daar vlakbij, aan de doorlopende weg die nog Munsel heet en naar de rotonde loopt... Vanuit 'nieuwe inzichten' wil men ze 'ruilen' voor kleinere bomen met een ondergroei van een gecultiveerde bloemrijkere rand…

Verder de historie in gaan we, langs de Romeinen over de brug, langs wuivende paardenkastanjes bij het waterschapshuis en andere oude bomen bij het kerkhof, naar het archeologisch rijke Selissen, dat teruggaat tot de steentijd en ijzertijd met sporen van een grafheuvel. In dit oudste deel van Boxtel staan langs een kavelsloot fiere eiken die moeten wijken voor de nieuwste nieuwbouwwijk met ontsluitingsweg, omdat ze 'in de weg' gaan staan. Maar bomen gáán niet staan. Wij plannen ze weg. Alsof we steeds weer op een onbeschreven blad opnieuw willen beginnen. Alsof eerdere beslissingen niet goed genoeg zijn en alsof bestaande bomen geen waarde hebben voor ons, mensen. We weten toch wel beter intussen…

Zou onze 'toekomstgeneratie' aan hun kinderen gaan leren om (bonsai-)boompjes te planten? Ook die hebben groei en verzorging nodig vanuit hart en respect. Hoor ik de wind een lied waaien van boom naar boom? Ik wens het gemeentebestuur veel historisch en natuurbewust inzicht bij het toepassen van een groen en duurzaam beleid.

        JOSÉ POORT


Bomenpark in plaats van zonneveld

Enige tijd geleden werd in deze krant de vraag gesteld waar het gemeentelijke bomenbeleid blijft. Dat is kennelijk 'n moeilijke! Wel las ik onlangs de aankondiging van het onderzoek naar de mogelijkheid van een zonneveld. Een populair onderwerp, natuurlijk. Maar heeft dat nut?

Waar is het onderzoek naar de mogelijkheden om op platte daken zonnepanelen te plaatsen? Op de daken van scholen, flatgebouwen, fabriekgebouwen et cetera? Minstens zo effectief en zonder horizonvervuiling. Overigens worden door woonstichting Joost op vele woningen al zonnepanelen geplaatst.

En wat doen we dan met de locatie tussen Esschebaan en Renbaan? Daar zou het college een belofte om een bomenbeleid op te zetten meteen een praktische invulling kunnen geven. Ontwikkel daar het gemeentelijke bomenpark, zodat het her en der rooien van bomen in elk geval zichtbaar gecompenseerd kan worden. Dat kan met deze aanpak van natuurontwikkeling die veel goedkoper, duurzamer en effectiever is. Een wandeling door het gemeentelijke bomenpark is verre te verkiezen boven een zonneveld.

        THEO VAN DER HEIJDEN


Borstklopperij Vion

Mooi verzorgde en onderhoudende BC van vorige week. Nogmaals proficiat met het resultaat van 75 jaar noeste arbeid, kwaliteit moet je koesteren...

Helaas stond er toch weer een 'advertorial' (in plaats van advertentie) van Vion in deze editie en wel over de speklappen voor de Voedselbank. Wat een borstklopperij en dan te bedenken dat het zo maar eens afgekeurd (of NIET gekeurd) vlees zou kunnen zijn wat de cliënten van de Voedselbank op hun bord krijgen. Kennelijk is het de heer Oorburg, dierenarts/directeur, te heet onder de voeten geworden en is hij een charmeoffensief begonnen om het slechte imago van Vion op te poetsen.

Als je de uitzending van Zondag met Lubach op 24 november op NPO 3 gezien hebt, snap je wel waarom. Er is veel commotie over deze uitzending en als er mensen zijn die nog nooit van Boxtel gehoord hebben, associëren ze Boxtel nu met Vion. En dan hebben ze de stank nog niet eens geroken en de verkeersoverlast niet eens ervaren waar wij in dit dorp zowat dagelijks aan bloot gesteld worden.

Héél jammer dat Vion een van de klanten van BC is en een podium koopt voor zijn advertenties. Het BC onwaardig...

        ANNELIES SLOOTS