De spoorwegovergang in de Kapelweg richting Haaren moet op termijn sluiten. Maar de scepsis voor de uitvoering van de PHS-plannen groeit. (Foto: Peter de Koning, 2017).
De spoorwegovergang in de Kapelweg richting Haaren moet op termijn sluiten. Maar de scepsis voor de uitvoering van de PHS-plannen groeit. (Foto: Peter de Koning, 2017). Foto: Peter de Koning

SCEPSIS OVER REALISATIE VAN VLK

PHS kost Boxtel naar schatting drie ton extra

JAN HERMENS

Dat de vertraging van de verkeersmaatregelen in het kader van het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) geld kost, was bekend. Programmamanager Ludwig van Duren van de gemeente Boxtel schat in dat de kosten met zo'n 2,2 miljoen euro oplopen. Hij verwacht dat lokaal 330.000 euro extra moet worden bijgedragen.

Van Duren praatte dinsdagavond de raadsfracties bij over de laatste ontwikkelingen rond PHS. Op de vraag of het Rijk die 2,2 miljoen niet volledig moet ophoesten omdat Boxtel niet debet is aan de vertraging, antwoordde hij dat ervaringen in andere gemeenten leren dat het zo niet werkt. ,,De partners dragen naar rato bij. Het Rijk neemt vermoedelijk 1,1 miljoen voor zijn rekening, de provincie 770.000 euro en Boxtel ruim drie ton."

STIKSTOFRECHTEN

Grootste knelpunt is de Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg (VLK) omdat het beoogde tracé vlakbij de Kampina ligt en de stikstofbelasting in dat natuurgebied niet mag toenemen. Van Duren: ,,De VLK levert een emissie op van 2,2 mol terwijl we op nul moeten uitkomen. We moeten stikstofrechten aankopen om die uitstoot te compenseren. Er zijn gesprekken gaande, inhoudelijk kan ik nog niets zeggen."

De programmamanager gaat er in de huidige planning vanuit dat in 2023 de aanleg van de weg kan beginnen. Dit is de eerste maatregel van de reeks, mits de oorspronkelijke volgorde gehandhaafd blijft. ,,Dat is wel het uitgangspunt", aldus Van Duren. ,,Al heeft de raad een motie aangenomen die een andere fasering mogelijk maakt. Het is aannemelijk dat de procedures voor de verbreding van de Keulsebaan, de aanleg van de verbindingsweg Tongeren en de fietsonderdoorgang in de Tongersestraat eerder afgerond zijn dan die voor de VLK."

Raadslid Wim van der Zanden (Balans) zette vraagtekens bij het opdelen van het complete pakket in kleine brokken. ,,We zijn altijd uitgegaan van een integrale benadering. Nu berekenen we de uitstoot ineens voor ieder deelproject afzonderlijk. Knip alles maar in kleine stukjes, dan los je de stikstofproblematiek wel op. Daar trapt de Raad van State toch nooit in."

SCEPTISCH

Anja van den Einden, fractievoorzitter van PvdA/GroenLinks, wees naar het wensenlijstje van 21 miljard euro dat NS en ProRail onlangs bij het Rijk indienden om het openbaar vervoer te verbeteren. Ze verwacht dat ProRail de dubbele overweg eerder wil sluiten, dan dat Boxtel de VLK heeft gerealiseerd. Van den Einden riep haar mede-raadsleden op de PHS-maatregelen nog eens in overweging te nemen en te kiezen voor een tunnel in plaats van de VLK. Ze toonde zich na afloop van de bijeenkomst sceptisch: ,,Die verbindingsweg komt er nooit."

Over het verlanglijstje van ProRail en NS, met onder meer een vierde spoor tussen Utrecht en Eindhoven, zegt ProRail-woordvoerder René Vegter: ,,Dat zijn enkel denkbeelden, geen concrete plannen. Stel dat er zoveel geld beschikbaar zou zijn voor het spoor, welke verbetermogelijkheden zijn er dan? Die hebben we aangegeven."

Hij meldt tevens dat het tracébesluit PHS Meteren-Boxtel niet meer dit jaar ter inzage komt te liggen, terwijl dat wel de bedoeling was. Het opheffen van de dubbele spoorwegovergang in de Tongersestraat valt onder dit tracébesluit. Volgens de gemeente heeft deze vertraging geen gevolgen voor de VLK, verbindingsweg Tongeren, Keulsebaan en fietstunnel.


Bevolkingsregisters

Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) start een project, waarbij een index wordt gemaakt van de bevolkingsregisters van Boxtel en Liempde. Hiervoor zijn vrijwilligers nodig die gegevens overtikken. Aanmelden via e-mail: hetvolk@bhic.nl met als onderwerp 'Vrijwilliger'.

112-nieuws

Voertuig kantelt

Een terminal trekker met oplegger is maandagavond gekanteld op de Korenmolen in Boxtel. Een bergingsbedrijf is tot 23.00 uur in de weer geweest om het voertuig weer op zijn wielen te krijgen. Hiervoor werd groot geschut ingezet. Bij het ongeval raakte ook een lantaarnpaal beschadigd. De oplegger, die was gevuld met vlees, raakte zwaar beschadigd. Het is niet bekend of de chauffeur gewond is geraakt.