Afbeelding
Foto: Adventsactie

Tweede zondag van de advent • 8-14 december • 'Keer je om (en vergeet je eigen gelijk)'


Heilig Hart
parochie

l Pastoraal team. Pastoor G. v. Rossem en kapelaan M. Stanislas, Duinendaal 2, 5281 AP Boxtel, telefoonnummer (0411) 67 22 15. Diaken T. Dankers, Dr. Desainlaan 8, 5062 EK Oisterwijk, (013) 528 37 08. Diaken P. Flesia, Oude Rijksweg 10, 5298 MC Liempde, 06-47 24 36 47.

l Bereikbaarheid. Het parochiesecretariaat is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 via telefoonnummer (0411) 67 22 15. Buiten deze tijden klinkt via het antwoordapparaat het nummer voor dringende zaken.

l Parochiebijdrage. Het geld komt aan de eigen geloofsgemeenschap ten goede, het wordt daar besteed of gespaard. De volgende rekeningnummers zijn beschikbaar: Boxtel NL38 RABO 0108 8603 37; Esch NL57 RABO 0155 4007 89; Lennisheuvel NL94 RABO 0108 8034 57 en Liempde NL14 RABO 0128 7923 29.

l Uit de agenda. Maandag 14.00 contactberaad (pastoraal centrum, PC). Dinsdag 19.00 werkuur vormelingen (PC); 19.30 contactgroep (De Ontmoeting Liempde); 19.30 bestuurscommissie begraafplaatsen (PC). Donderdag 12 december 15.30 Kids Club (koetshuis); 20.00 bestuursvergadering (PC); 20.00 collectantenvergadering (PC); Vrijdag 13 december tweede bijeenkomst communicanten (PC /koetshuis/basiliek).

l Liturgische kalender. Zaterdag Onbevlekte Ontvangenis van de heilige Maagd Maria. Donderdag 13 september Lucia, maagd en martelares. Vrijdag Johannes van het Kruis, priester en kerkleraar.

l Adventsactie. De periode van vier weken vóór Kerstmis heet de advent. Daarin wordt aandacht besteed aan de bisschoppelijke adventsactie over de aanpak van moeder- en kindersterfte in El Salvador. Meer informatie hierover wordt de komende weken gedeeld via op deze krant en tijdens de vieringen in de kerken.

l Intenties Kerstmis en Oud en Nieuw. Parochianen wordt vriendelijk, maar dringend verzocht zo spoedig mogelijk de misintenties voor de kerstdagen en de jaarwisseling op te geven zodat ze tijdig en correct verwerkt kunnen worden. Voor publicatie in Brabants Centrum dienen deze uiterlijk op zondag 8 december, maar liever al eerder bij het parochiesecretariaat binnen te zijn. Speciale enveloppen om missen op te geven voor Kerstmis liggen achter in de kerk. Deze kunnen mensen invullen, twaalf euro insluiten en deponeren in de brievenbus van het pastoraal centrum, Duinendaal 2.

l Kinderkerstkoor. De Heilig Hartparochie is op zoek naar jongeren van het basis- of voortgezet onderwijs die van zingen houden. Zij kunnen meedoen in een groot Kinderkerstkoor. Aanmelden kan via e-mail: kinderkoor@heilighartparochie.nl.

l Zondagsliturgie. Op de tweede zondag van de advent luidt het motto: Keer je om (en vergeet je eigen gelijk). Hier wordt ieder jaar de persoon van Johannes de Doper gepresenteerd. Hij is de Voorloper van de Heer, de wegbereider. De thematiek van de woestijn roept verschillende beelden op: de woestijn bij de Jordaan waar Johannes de Doper mensen tot een doopsel van bekering nodigt, maar de Jordaan verwijst ook naar de doortocht van het volk geleid door Jozua na een tocht van veertig jaar door de Woestijn. Het volk dat uit de ballingschap bevrijd, het Beloofde Land intrekt. Johannes de Doper roept deze thematieken op. En gelovigen kijken uit naar Hem die hen vrij zal maken van alles wat hen in ballingschap houdt.

Sint-Petrus
Boxtel

l Overleden. In de parochie overleden Jos Borking (71) en Ferdi Mathilda (31). Mogen zij nu voorgoed delen in Jezus' verrijzenis uit de dood.

l Eucharistievieringen. Zaterdag 19.00 eucharistieviering met Verrijzeniskoor. Zondag 09.00 stille mis; 10.30 hoogmis met gilde-eer. Voorganger en predikant is pater H. de Visser.

l Hoogmis. Tijdens de hoogmis zingt het Sint-Petruskoor de vaste gezangen van Missa in G van G.B. Casali. Orgelprogramma: Bach, Nun komm der Heiden Heiland; Buxtehude, Nun komm der Heiden Heiland; Böhm, Christum wir sollen loben schon; Bach, Praeludium in g-moll. Het gilde Sint-Barbara & Sint-Joris luistert de viering op vanwege de jaarlijkse teerdag.

l Misintenties. ZATERDAG 19.00 overl. ouders Van de Loo- v.d. Aa, kinderen en kleinkinderen.

ZONDAG 09.00 alle parochianen. 10.30 André v.d. Aker (jgt); Jo Dankers-Olislagers (mgd); overl. ouders Backx- v. Gils; Renze de Waal; fam. Heesbeen- v. Bers; overl. leden van het gilde Sint-Barbara & Sint-Joris.

MAANDAG 09.00 alle parochianen. 10.30 woorddienst Elisabethsdael.

DINSDAG 09.00 alle parochianen.

WOENSDAG 09.00 Leo Santhamaryadas; Lonneke.

DONDERDAG 09.00 voor een verjaardag en uit dankbaarheid.

VRIJDAG 09.00 alle parochianen.

l Intenties Simeonshof. MAANDAG 10.15 Jan v. Assen.

l Aandacht voor zieken. Een zieke huisgenoot? Aandacht van de parochie gewenst? Laat het even weten aan het parochiesecretariaat, Duinendaal 2, tel. 67 22 15. Tevens is de werkgroep nog op zoek naar iemand die de administratie wil bijhouden en vrijwilligers die zieken willen bezoeken.

Sint-Jans Onthoofding
Liempde

ZONDAG 09.30 hoogmis met pastoor Geertjan van Rossem als voorganger en predikant en zang door het Sint Janskoor. Intenties voor Rikie Nouwens- v. Weert (jgt); Sisca en Harrie Quinten-Sanders en dochter Adry; Jan en Marietje v.d. Laar- v. Overdijk en zoon Wim.

WOENSDAG 09.00 stille mis in de sacristie. Voorganger is kapelaan Marshal Stanilas.

DONDERDAG 09.00 stille mis in de sacristie. Voorganger is kapelaan Marshal Stanilas.

MEDEDELINGEN

l Doop. Zondag na de hoogmis wordt Sjors Bressers gedoopt. De parochie wenst hem en zijn ouders een gezegende toekomst.

l Doordeweekse missen. Deze vinden plaats in de sacristie; die is te bereiken via de linker portaaldeur van de kerk.

l De Ontmoeting. Elke zaterdag tussen 10.30 en 11.30 is het open huis in het contactpunt nabij dienstencentrum De Kloosterhof. Ook kunnen er misintenties à twaalf euro worden opgegeven of in de brievenbus worden gedeponeerd.

l Aandacht voor zieken. Mensen kunnen hiervoor terecht bij het pastoresteam, telefoonnummer (0411) 67 22 15 en/of De Zonnebloem afdeling Liempde, 06-24 61 44 30.

Sint-Theresia
Lennisheuvel

ZONDAG 10.30 eucharistieviering met zang van het Sint-Theresiakoor. Intenties voor overl. ouders Pijnenburg- v.d. Heijden; Bart v.d. Sloot; Ties en Cor Witlox-Vissers (mgd).

MEDEDELINGEN

l Adventsactie. Tijdens de advent staat er een kribbe achter in de kerk. Hierin kunnen houdbare etenswaren worden gelegd. Die komen ten goede aan opvanghuis Laetitia van PierPaolo Flesia in Liempde.

l Misintenties. De misintenties opgeven vóór maandagmiddag 11.30 bij pastor Van den Tillaart (0411) 63 34 90 of bij Helma Rombouts (0411) 67 25 94. De envelop met twaalf euro en de naam en datum van de intentie kan achter in de kerk (of in De Uitwijk) in de bus worden gedaan.

l Bereikbaarheid. Pastor Harry van den Tillaart, tel. (0411) 63 34 90 of 06-45 68 25 31; voorzitter contactgroep Chris Snik tel. 06-38 61 62 71. Afspraken over doop, huwelijk, jubileum en uitvaart via de pastor.

l Aandacht voor zieken. Riek Kurstjens (0411) 67 31 51, Helma Rombouts (0411) 67 25 94.

Sint-Willibrordus
Esch

ZATERDAG 19.00 eucharistieviering met samenzang. Celebrant is pastoor Geertjan van Rossem. Intenties voor Janske, Frans en Frits v.d. Aker; Giel v.d. Sande; de parochie.

MAANDAG 10.15 eucharistieviering in het Buitenhuis met medewerking van het Jozefkoor. Celebrant is pater Leo van der Klaauw.

MEDEDELINGEN

l Aandacht voor zieken. Een zieke huisgenoot? Aandacht van de Essche geloofsgemeenschap gewenst? Laat het even weten aan Nelly Schevers, telefoonnummer 60 16 22.

l Misintenties. Achter in de kerk liggen enveloppen voor misintenties. Deze kunnen in de groene brievenbus met nummer 8 gedeponeerd worden. Telefonisch doorgeven kan ook via (0411) 60 15 65.

l Overleden. Deze week is afscheid genomen van Frans van den Braak (69). Moge hij nu mag delen in Jezus' verrijzenis uit de dood.

St-Lambertus
Gemonde

ZATERDAG 18.30 eucharistieviering met gemengd koor. Voorganger is pastoor Joe. Intenties voor Bertha v. Kasteren- v.d. Besselaar; An v.d. Steen-de Koning (sterfdag); overl. fam. Van der Steen en De Koning.

DINSDAG 19.00 vespers.

Protestantse
Gemeente

ZONDAG 10.00 dienst, geleid door mw. ds. Corrie Terlouw. Hierin aandacht voor het resultaat van het kunstproject Voetstap - voor vrede. Organist is Hans van der Haagen. Voor de kinderen is er korte Paks; zij komen eerst in de kerk en vieren daarna hun eigen dienst in De Schakel. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij koffie, thee en limonade.