Gemeente kiest voor villa en niet voor bomen

RENS VAN DEN ELSEN

De Boxtelse raadsleden kregen dinsdagavond bijna last van hun geweten. ,,Kiest u voor bomen of financieel belang?", vroeg Guus van Gardingen aan de fracties. Inzet was het bestemmingsplan voor de bouw van een villa op een bosrijk perceel aan de Halderheiweg. Omwonenden zien liever dat de bomen behouden blijven, de gemeenteraad koos uiteindelijk voor een landhuis.

Op het stuk grond tussen huisnummer 12 en 14 wil een projectontwikkelaar een villa neerzetten. Hiervoor zouden veel bomen gekapt moeten worden. Volgens het college van B en W gaat het 'slechts' om 33 bomen. ,,Waarvan er elf sowieso al op de nominatie stonden om neer te halen", gaf wethouder Peter van de Wiel aan.

FARCE

Toch ging het buurman Van Gardingen om meer dan alleen groen. ,,Kunt u eigenlijk wel vrij uw keuze maken? Of is dit een politiek spel en steunt u sowieso het voorstel van het college?", vroeg hij de fracties tijdens het vragenhalfuur voorafgaand aan de raadsvergadering. ,,Democratie zou dan voor mij een farce zijn en kennelijk alleen gelden tijdens verkiezingen. Alle andere dagen lapt u het algemeen belang, waarvoor u hier door de kiezer bent neergezet, aan uw laars." Het waren ferme woorden, maar deze waren voor wat betreft de coalitiepartijen aan dovemansoren gericht. Zij stemden allemaal voor het bestemmingsplan, 'omdat we ook moeten zorgen voor voldoende woningen in het duurdere segment'.

KETTINGBEDING

Alleen de oppositiepartijen Balans en CDA stemden tegen. Temeer omdat er een vijftig jaar oud kettingbeding op tafel ligt, dat de eigenaar verbiedt om bomen te kappen op het perceel aan de Halderheiweg. Juridisch gezien is hier echter nogal wat onduidelijkheid over. Volgens Van de Wiel is de situatie in de tussentijd veranderd: ,,Er mag niet ongelimiteerd gekapt worden zonder toestemming van de gemeente. Het gaat alleen om de plek waar de villa komt."

Toen de wethouder de toezegging deed dat de te kappen bomen elders in Boxtel gecompenseerd worden, gaven de coalitiepartijen snel hun zegen.