Afbeelding
Foto: Pål Jansen

'NATUURVERGUNNING LIJKT IN ORDE'


Provincie laat Vion begaan met uitbreiding


PÅL JANSEN

De noodzakelijke natuurvergunning die momenteel in behandeling is bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), is nog niet verleend. Toch is de Boxtelse varkensslachterij Vion gestart met bouwen van een nieuwe bedrijfshal op Ladonk. Volgens de provincie 'lijkt alles in orde', dus zij ziet geen reden om te handhaven.

In de zomer kreeg Vion haar omgevingsvergunning rond met de gemeente Boxtel. Separaat daaraan vroeg de vleeswerker op bedrijventerrein Ladonk nog een vergunning aan op basis van de Wet natuurbescherming. Eerder verklaarde de provincie tegenover deze krant dat Vion moest wachten totdat alle vergunningen rond waren.

Volgens de directie van Vion kan gewoon gestart worden met de uitbreiding. In 2015 was al een vergunning op basis van natuurwet verleend. Dat er een nieuwe vergunning werd aangevraagd, was volgens de slachterij slechts een formaliteit. De provincie verklaart echter dat die nieuwe aanvraag gehonoreerd moet worden voordat kan worden gestart met de bouw. ,,Daarin zit bijvoorbeeld alles opgenomen wat te maken heeft met stikstofuitstoot. Zo moet het bedrijf in kaart brengen waar de bronnen van stikstofuitstoot zitten, deze installaties worden opgenomen in de aanvraag", aldus een provinciale woordvoerder.

ODBN

Begin oktober bracht Brabants Centrum al een bezoek aan de ODBN in 's-Hertogenbosch, de instantie die de natuurvergunningen voor Brabant controleert en toetst. Daar lagen op dat moment honderden vergunningsaanvragen te wachten op beoordeling. De verwachting was dat het nog wel even zou duren totdat alle besluiten de deur uit zouden gaan. Wel werd destijds duidelijk dat de stikstofuitstoot in vergelijking met de vergunning uit 2015 lager zou uitpakken.

GEEN HANDHAVING

Nog altijd is er geen besluit genomen omtrent de natuurvergunning voor Vion. Desondanks vindt het provinciebestuur dat de bouw door kan gaan. De aanvraag is immers wel al getoetst aan het nieuwe stikstofbeleid omtrent, zegt een woordvoerder. In mei dit jaar veegde de rechter het Programma Aanpak Stikstof (PAS) van tafel, waarop het Rijk in oktober met een nieuw stikstofbeleid kwam. ,,De ODBN stelt dat de aanvraag zoals deze er nu ligt, concreet zicht geeft op het verlenen van de vergunning op korte termijn. Daarom ziet zij op dit moment geen reden tot handhaving", aldus de woordvoerder.

Over een jaar moet de uitbreiding in gebruik worden genomen. Vion investeert 35 miljoen euro in het project. In de nieuwe hal ter grootte van circa twee voetbalvelden, kan voortaan ook het middelste deel van een varken worden verwerkt. Dat wordt nu nog in Scherpenzeel gedaan, wat veel extra transportkilometers oplevert: alle ribstukken worden nog dagelijks naar de locatie in Gelderland vervoerd. Het aantal varkens dat Vion mag slachten, 20.000 per dag, blijft gelijk.

p Vion bouwt gestaag verder aan haar uitbreiding op bedrijventerrein Ladonk. Eind 2021 moet de nieuwe hal van circa twee voetbalvelden klaar zijn. (Foto: Pål Jansen).