WEGHALEN BERKEN NOG NIET DEFINITIEF

Bezwaarschriften tegen kappen Boxtelse bomen

JULES HAMELEERS

Bomen kappen die niet ziek zijn: het zorgt vaak voor tegengeluid. Zo ook bij de vergunningsaanvragen voor het weghalen van veertig bomen in het Munselplantsoen en 24 berken in de Jan van Brabantstraat. Franka van der Steen liet al eerder van zich horen in deze krant en ook de raadsfractie PvdA/GroenLinks diende vragen in het bij het college van B en W.

PvdA/Groen Links vraagt onder andere naar de beweegredenen om de berken te kappen. In het Munselplantsoen was een handtekeningenactie van buurtbewoners aanleiding voor een vergunningsaanvraag, zoals eerder is opgetekend in Brabants Centrum. Omwonenden ondervinden overlast van vallend blad en pollen.

Ook gaven zij aan dat de hoge bomen schaduw wierpen op hun zonnepanelen. Raadslid Anja van den Einden van PvdA/GroenLinks wierp in haar vragen nog op dat de gemeente eerder het standpunt innam dat bestaande bomen voorrang hebben op later aangebrachte voorzieningen, zoals zonnepanelen. Het college antwoordt dat vervanging van de begroeiing door diverse boomsoorten, in combinatie met het planten van bloeiende vaste planten en grassen, leidt tot een grotere biodiversiteit. Daarom is de vergunning verleend.

Toch is de kap van de berken nog niet definitief: er zijn drie bezwaarschriften ingediend. Volgende week gaat de gemeente met de verschillende partijen om de tafel om tot een oplossing te komen.

JAN VAN BRABANTSTRAAT

Voor de kap van 24 berken in de Jan van Brabantstraat loopt de vergunningsaanvraag nog. De gemeente wil deze kappen als onderdeel van het onderhoudsplan bomen. Door het weghalen te combineren met renovatie aan de stoep en parkeerstroken, wil de gemeente de kwaliteit van de straat verbeteren.

Het genoemde onderhoudsplan is in 2007 vastgesteld: PvdA/GroenLinks heeft er commentaar op, omdat het niet meer actueel zou zijn en niet is aangepast aan de klimaatverandering. Twee jaar geleden is begonnen met het herzien van dit plan, maar dat is ingewikkelder dan gedacht, meldt het college. Met name doordat het moeilijk is om de verzoeken van verschillende belanghebbenden te verenigen. Ook voor het weghalen van deze bomen wordt het vergroten van biodiversiteit aangedragen.


Backline Bar in B-Town

Snerpende gitaren, soepele baslijnen en ritmische hihats. Ze klinken zaterdag 23 november in B-Town aan de Baroniestraat. Onder de noemer Backline Bar houdt het jongerencentrum een jamsessie waaraan iedereen gratis deel kan nemen. Bezoekers dienen wel zelf een instrument mee te nemen. De avond start om 21.00 uur. Ook luisteraars zijn welkom.

Lezing over bloembollen

De vereniging Groei en Bloei afdeling Het Groene Woud houdt donderdag 28 november haar jaarlijkse najaarslezing. Het thema van de voordracht is: bloembollen, welke soorten passen in jouw tuin? De spreker is landschapsarchitect Marion Vermeulen van de Buitenkamer uit Gassel. De gratis toegankelijke lezing in gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1 begint om 19.30 uur.

Koffie met Kennis

Hobbycentrum Boxtel houdt vrijdag 29 november van 13.30 uur tot 15.30 uur de terugkerende sessie Koffie met Kennis. Dit keer is het thema mantelzorg. Deelname kost vier euro, te voldoen bij aanvang.