Het is een hele metamorfose als je vanaf de Duit in oostelijke richting kijkt. Waar tot enkele weken geleden nog uitsluitend kassen te zien waren, is nu zelfs de honderden meters verder liggende Rijksweg A2 te zien. Deze locatie is klaar voor de nieuwe wijk Heem van Selis. (Foto: Albert Stolwijk).
Het is een hele metamorfose als je vanaf de Duit in oostelijke richting kijkt. Waar tot enkele weken geleden nog uitsluitend kassen te zien waren, is nu zelfs de honderden meters verder liggende Rijksweg A2 te zien. Deze locatie is klaar voor de nieuwe wijk Heem van Selis. (Foto: Albert Stolwijk). Foto: Albert Stolwijk

GEMEENTERAAD STEMT IN MET 'HEEM VAN SELIS' EN 'PETERSHOF'

Groen licht voor twee bouwprojecten

In 2011 kwamen de eerste plannen voor een nieuwe woonwijk in de buurtschap Selissen op tafel. Acht jaar later en drie mislukte pogingen verder is alsnog een klap gegeven op 465 woningen in Heem van Selis. Ook met het bouwplan Petershof aan de Schijndelseweg stemde de gemeenteraad van Boxtel dinsdagavond in.

RENS VAN DEN ELSEN

,,Regeren is vooruitzien. Dus begin op tijd met het in beeld brengen van nieuwe woningbouwlocaties", benadrukte raadslid Wim van der Zanden van Balans nog eens de tijd tussen het eerste idee voor Heem van Selis en het hamerstuk deze week. Wethouder Peter van de Wiel gaf hierop aan dat het een erg lastige locatie was om te ontwikkelen: ,,Het is niet voor niks drie keer eerder afgeschoten. Maar Boxtel heeft dit plan hard nodig, dus ik ben blij dat de raad er nu positief tegenover staat."

GEEN VOORZIENINGEN

Opmerkingen over de opbouw van de nieuwe wijk waren er wel. Zo mistte Balans sociale voorzieningen als een winkel, horeca of een ontmoetingsruimte. ,,We hebben dit eerder gezien bij de bouw van de buurt In Goede Aarde. Dat we nu weer niets toevoegen, is volgens ons een gemiste kans", aldus Van der Zanden. De wethouder pareerde deze kritiek door te wijzen op de aanwezigheid van café De Oude Ketting. ,,Dat kan prima dienst doen als ontmoetingspunt voor de wijk", vindt Van de Wiel.

Rinze van der Veen (SP) zou graag zien dat er meer openbaar groen komt: ,,Dat lijkt nu wat mager, want het zijn vooral tuintjes. Maar verder zijn we blij dat er eindelijk garen op de klos komt."

DUKAAT

Een punt van aandacht voor alle partijen bij Heem van Selis, was de ontsluiting via de Dukaat. Buurtbewoners maken zich al langere tijd zorgen over het toenemende verkeer als de nieuwe woonwijk gerealiseerd is. Van de Wiel: ,,In Boxtel dienen alle wijken, hoe groot of klein ook, gewoon vanaf twee kanten toegankelijk te zijn. Dat geeft een veilig gevoel." In het voorjaar hebben de bewoners achter gesloten deuren een variant gekozen voor de herinrichting van de Dukaat.

De raadsfracties keurden ook de bouw van acht levensloopbestendige huizen in het plan Petershof (voorheen Peters Hoek) aan de Schijndelseweg goed. ,,Het is nu een troosteloze plek, dus goed dat er gebouwd gaat worden", gaf Rianne van Esch van oppositiepartij Balans aan. Wel werden voor dit project nog vraagtekens gezet bij de reactie van Rijkswaterstaat; die vindt dat de woningen te dicht bij de rijksweg A2 worden gebouwd. Wethouder Van de Wiel nam de onrust bij zowel de CDA- als VVD-fractie weg. ,,Nergens wordt onderbouwd dat een eventuele uitbreiding van de snelweg de woningen in de weg gaan zitten", herhaalde hij de reactie van het college.

GELUIDSSCHERM

Alle raadsleden waren positief gestemd dat nu eindelijk op relatief korte termijn de schop de grond in kan. De eerste werkzaamheden in het gebied Heem van Selis staan volgend jaar gepland. Dan wordt een geluidsscherm langs de A2 neergezet. Wanneer de grond bouwrijp gemaakt wordt, is nog niet bekend. De eerste aanlegfase van de nieuwe wijk is de bouw van woningen en appartementen langs de Bosscheweg.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf volgende week gedurende zes weken ter inzage. Bezwaarmakers van wie de zienswijzen niet zijn gehonoreerd, kunnen dan in beroep gaan. De projectontwikkelaar wil eerst deze procedure afwachten en start daarom pas in 2020 met de verkoop van de eerste fase.

p Het is een hele metamorfose als je vanaf de Duit in oostelijke richting kijkt. Waar tot enkele weken geleden nog uitsluitend hortensiakassen te zien waren, is nu zelfs de honderden meters verderop liggende rijksweg A2 te zien. Deze locatie is klaar voor de nieuwe wijk Heem van Selis. (Foto: Albert Stolwijk).


RECHTEN NIET METEEN VOOR BOXTEL

Gemeente deelt overschot

stikstof met ontwikkelaar

RENS VAN DEN ELSEN

Doordat twee agrarische bedrijven in het gebied van Heem van Selis stoppen, heeft Boxtel een overschot aan stikstofrechten. Dat wordt verdeeld tussen de gemeente en projectontwikkelaar Van Wanrooij. Ieder krijgt daarbij de helft. Een deel wordt gebruikt voor de bouw van de nieuwe wijk en de herinrichting van de Dukaat. Maar wat overblijft kan zomaar ook buiten Boxtel ingezet worden.

Een stikstofoverschot moet volgens de landelijke regelgeving ten goede komen aan projecten in de buurt van Natura2000-gebieden, zoals de Kampina. Boxtel ligt daar tegenaan, dus lijkt daarmee een grote kanshebber om de rechten in te zetten om bouwprojecten vlot te trekken.

Wethouder Peter van de Wiel durfde dinsdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering echter niet voor 100 procent toe te zeggen dat de rechten ook daadwerkelijk naar Boxtel komen. ,,Er komt een soort depositiebank, van waaruit de stikstofrechten worden verdeeld. We gaan er van uit dat Boxtel ook iets toebedeeld krijgt, maar daarvoor wachten we nog op informatie vanuit het Rijk", gaf hij aan.

Ook de aangekondigde snelheidsverlaging op onder meer de rijksweg A2 heeft voor Boxtel niet direct positieve gevolgen. ,,Die vrijgekomen stikstofdepositie wordt door het Rijk gebruikt. Ik schat de kans ook zeer klein dat deze ingezet worden voor bijvoorbeeld de projecten binnen PHS", antwoordde de wethouder op vragen van oppositiepartij Balans.

NIEUWE BEREKENING

Dat de hele stikstofdiscussie de gemeente geld kost, is volgens Van de Wiel evident. ,,Vertraging kost geld, plannen moeten aangepast worden en we moeten nieuwe onderzoeken uitvoeren. Daarnaast is er een nieuwe berekeningsmethode gekomen. Daar zijn we nu mee aan de slag", gaf de wethouder dinsdagavond aan. De exacte extra kosten zijn nog niet bekend, omdat nog niet alle (nieuwe) spelregels rondom stikstof bekend zijn.

Dinsdag 3 december brengt Van de Wiel de raad tijdens een beeldvormende vergadering op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom de stikstofperikelen en de gevolgen voor Boxtel.