COLLEGE VAN B EN W DENKT WEL MEE

Boxtel praat over Esch, maar neemt nog geen beslissingen

Het blijft voorlopig bij praten als het aankomt op de overgang van het dorp Esch van de gemeente Haaren naar Boxtel. Het college van B en W doet vooralsnog geen harde toezeggingen over onderwerpen als verkeer, wonen en onderwijs in het dorp. De fractie van Combinatie95 ziet graag dat het Boxtelse gemeentebestuur duidelijke standpunten inneemt, maar krijgt voorlopig nul op rekest.

Het college geeft aan dat er gesprekken zijn met verschillende partijen die met verkeer, wonen en onderwijs te maken hebben. Zo is er overleg tussen enkele vertegenwoordigers van het Platform Esch Perspectief (PEP), onder meer over de Boxtelse verkeersvisie MOVE '31. Ook zijn er gesprekken over woningbouw in Esch en is Boxtel aangehaakt bij besprekingen van de plannen omtrent de benodigde vernieuwing van basisschool Willibrordus. Maar concrete toezeggingen op vragen die Combinatie95 onlangs schriftelijk aan B en W stelde, blijven vooralsnog uit. ,,Tot het moment van de herindeling is de gemeente Haaren verantwoordelijk", aldus het college.

VISIE

Er vinden wel al verkennende gesprekken plaats over het opstellen van een toekomstige omgevingsvisie met betrekking tot woningbouw. Als de nieuwe wijk Reigerskant klaar is, heeft Esch namelijk vrijwel geen ruimte meer om op zulke schaal huizen te bouwen. Daarom is aan PEP gevraagd om tot een visie te komen. De gemeente Haaren wil dit zelf niet meer oppakken, mede door personeelstekorten en werkzaamheden rond de overdracht van al haar dorpen op 1 januari 2021.