Afbeelding
Foto: Manon Nijssen

WIJKORGAAN PLATFORM SELISSEN HOOPT OP JONGERENWERKER

Nootje blijft dit jaar open voor jeugd

PÅL JANSEN

De basisschoolleerlingen van groepen 7 en 8 van de Prinses Amaliaschool maakten gisteren kennis met 't Nootje. In ieder geval nog tot en met 3 januari is het jeugdhonk in gemeenschapshuis De Walnoot op de woensdagmiddagen- en avonden geopend. De pilot die hiervoor in oktober plaatsvond, is succesvol verlopen, vertelt Jan Pennings van wijkorgaan Platform Selissen. ,,We hopen dat het mogelijk is er ook in het nieuwe jaar een jongerenwerker bij te krijgen."

Jeugdhonk 't Nootje werd woensdag 2 oktober voor het eerst geopend. Het initiatief in gemeenschapshuis De Walnoot werd genomen door Brede Scholen Boxtel (BSB), jongerenwerk van R-Newt en Platform Selissen. Enerzijds miste de jeugd in de wijk Selissenwal een verblijfplaats. Anderzijds wilde het wijkorgaan meer contact. Zij wil de jongeren enthousiast maken om zich als vrijwilliger in te zetten voor de wijk. ,,We hebben jarenlang met het bestuur van het gemeenschapshuis gestreden om een plek voor de jeugd in De Walnoot te krijgen. Sinds kort is er een nieuw bestuur en die omarmde dit plan. Daar zijn we zeer content mee", aldus Pennings. ,,Het aantal vrijwilligers en mantelzorgers in de wijk loopt terug, vandaar dat we jongeren willen stimuleren zich meer in te zetten."

VAN DE STRAAT

Het doel is om jongeren in Selissenwal van de straat te krijgen. 's Middags is de jeugd van 10 tot en met 14 jaar welkom, 's avonds kunnen de wat oudere jongeren langskomen. Dat is bijzonder voor een jeugdhuis. Jongerenwerk richt zich in principe op kinderen vanaf twaalf jaar, nog niet op basisschooljeugd.

Preventief werken wordt in het jongerenwerk echter steeds belangrijker. Hoe eerder problemen bij kinderen worden gesignaleerd, hoe sneller professionals daar op in kunnen springen. In Boxtel regelt de Brede Scholen Boxtel activiteiten voor de basisschooljeugd. Daarna valt het welzijnswerk voor jeugd onder de verantwoordelijkheid van B-Town en R-Newt van ContourdeTwern. ,,Daar zijn wij het niet mee eens. De keten moet niet stoppen bij leerlingen uit groep acht waarna het welzijnswerk bij een andere organisatie wordt ondergebracht", pleit Pennings.

Ook het jongerenbeleid van wethouder Marusjka Lestrade, dat in 2017 werd aangenomen door de gemeenteraad, wil één team van ambulant jongerenwerkers. Zij pleitte voor meer samenwerking tussen de verschillende organisaties die met de Boxtelse jeugd bezig zijn. De pilot was daar een voorbeeld van. De BSB en R-Newt werkten respectievelijk 's middags en 's avonds met het wijkplatform gezamenlijk aan het jeugdhonk.

Vanwege de grote financiële tekorten in Boxtel, is het echter nog maar de vraag of die hulp ook bij de voortzetting van 't Nootje komt. ,,Wij als wijkorgaan kunnen niet zonder extra jeugdwerker. We zijn, laten we voorzichtig zijn, gemiddeld 65-plus. Jeugdwerkers kunnen beter doorgronden waar jeugd behoefte aan heeft", vertelt Pennings. 's Avonds komen ook jongeren met gedragsproblemen. Tevens is ondersteuning bij drugskwesties een must, weet de voorzitter van het wijkplatform: ,,Nu komt wethouder Lestrade met het verhaal dat een jongerenwerker waarschijnlijk te duur wordt." Volgens de gemeente moeten de professionals zelf inschatten in hoeverre zij aandacht kunnen besteden aan 't Nootje.

BEZUINIGEN

Onder meer ContourdeTwern heeft te kampen met een bezuinigingsopdracht van 40 procent. Ook de BSB moet het met 10 procent minder doen. ,,We zullen moeten kijken naar wat wel en niet meer kan. Als we een activiteit ontplooien, moet het een educatief karakter en minstens tien deelnemers hebben", aldus BSB-directeur Ghislaine de Brouwer.

Pennings pleit in ieder geval vurig voor een definitief jeugdhonk. ,,Het huidige college van B en W heeft nog door Boxtel rondgewandeld om te kijken voor een plek voor de jeugd. Nu is er een ruimte, die wij betalen. Ondersteun dat dan ook, zeg ik tegen de gemeente."

Het wijkplatform houdt de komende woensdagen tot en met 3 januari op dezelfde tijden als in oktober het jeugdhonk open: 's middags vanaf 14.30 uur voor kinderen van 10 tot en met 14 jaar, 's avonds voor jeugd vanaf 15.

p Leerlingen uit groepen zeven en acht van de Prinses Amaliaschool maakten gisteren kennis met jeugdhonk 't Nootje. (Foto: Manon Nijssen).