AMBITIE WERKGROEP ZORG EN WELZIJN PEP

Heel Esch moet binnen twee jaar heartsafe zijn

De werkgroep zorg en welzijn van Platform Esch Perspectief (PEP) wil Esch graag geheel 'heartsafe' maken. Vijf vrijwilligers gaan zich er de komende tijd voor inzetten om dit binnen twee jaar voor elkaar te krijgen. In totaal zouden er twaalf automatische externe defibrillatoren (AED's) in het dorp moeten zijn om mensen met een hartinfarct binnen zes minuten te kunnen helpen. Nu hangen er vijf in Esch. Dus vraagt de werkgroep hulp van haar dorpsgenoten om extra apparaten te kunnen aanschaffen.

Twee van die vijf AED's hangen in een buitenkast. Een bij dorpshuis De Es en een bij autobedrijf Van Kuringe. De andere drie bevinden zich binnen, bij voetbalclub Essche Boys, tennisvereniging d'Oggelen en het zorgcomplex Buitenhuis.

ELKE MINUUT TELT

De definitie van 'heartsafe' is dat getrainde vrijwilligers binnen zes minuten met zo'n apparaat bij een reanimatie kunnen zijn. Hoe sneller er iemand ter plekke is, hoe groter de overlevingskans van een slachtoffer van een hartstilstand. Bij reanimatie telt letterlijk elke minuut.

Om het dorp echt Heartsafe te maken, zijn er volgens de werkgroep nog zo'n zeven AED's nodig. Op die manier kan straks iedereen binnen de cruciale zes minuten geholpen worden.

De werkgroep gaat aan de slag om verenigingen, buurtschappen en ondernemers aan te moedigen mee te helpen om een defibrillator aan te schaffen en te onderhouden. Hiervoor is zij echter wel afhankelijk van giften en sponsorbijdragen.

Daarnaast moeten er ook mensen zijn die deze apparaten kunnen bedienen. Volgens de werkgroep kan iedereen dit leren en daarom gaan vrijwilligers samenwerken met de EHBO-vereniging in Esch. Deze club heeft al aangegeven dat zij de benodigde opleidingen wil verzorgen.

De al gecertificeerde vrijwilligers worden gevraagd om zich aan te melden voor het gratis alarmeringssysteem HartslagNu en AED-Alert. Hiermee krijgen zij, als ze in de buurt zijn, via hun mobiele telefoon een oproep om hulp te verlenen bij een slachtoffer van een hartstilstand.

VOORLICHTING

De werkgroep helpt en bemiddelt graag bij zowel de aanschaf van AED's als het opleiden van vrijwilligers door de plaatselijke EHBO-vereniging. Ook geven de leden desgevraagd voorlichting en informatie over alles wat met het onderwerp te maken heeft. Dit alles willen zij tot in lengte van jaren volhouden. Daarom roept de werkgroep alle Esschenaren op om zich in te zetten voor dit project.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Annie van der Heijden, e-mailadres: amlcompen@hotmail.com of telefoonnummer: 06-44 77 22 37.


COLLEGE VAN B EN W DENKT WEL MEE

Boxtel praat over Esch, maar beslist nog niets

Het blijft voorlopig bij praten als het aankomt op de overgang van het dorp Esch van de gemeente Haaren naar Boxtel. Het college van B en W doet vooralsnog geen harde toezeggingen over onderwerpen als verkeer, wonen en onderwijs in het dorp. De fractie van Combinatie95 ziet graag dat het Boxtelse gemeentebestuur duidelijke standpunten inneemt, maar krijgt voorlopig nul op rekest.

Het college geeft aan dat er gesprekken zijn met verschillende partijen die met verkeer, wonen en onderwijs te maken hebben. Zo is er overleg tussen enkele vertegenwoordigers van het Platform Esch Perspectief (PEP), onder meer over de Boxtelse verkeersvisie Move '31. Ook zijn er gesprekken over woningbouw in Esch en is Boxtel aangehaakt bij besprekingen van de plannen omtrent de benodigde vernieuwing van basisschool Willibrordus. Maar concrete toezeggingen op vragen die Combinatie95 onlangs schriftelijk aan B en W stelde, blijven vooralsnog uit. ,,Tot het moment van de herindeling is de gemeente Haaren verantwoordelijk", aldus het college.

VISIE

Er vinden wel al verkennende gesprekken plaats over het opstellen van een toekomstige omgevingsvisie met betrekking tot woningbouw. Als de nieuwe wijk Reigerskant klaar is, heeft Esch namelijk vrijwel geen ruimte meer om op zulke schaal huizen te bouwen. Daarom is aan PEP gevraagd om tot een visie te komen. De gemeente Haaren wil dit zelf niet meer oppakken, mede door personeelstekorten en werkzaamheden rond de overdracht van al haar dorpen op 1 januari 2021.