BIJEENKOMST WATERKERINGEN IN DE ES

'Dijken Essche Stroom dit jaar nog verhoogd'

Waterschap De Dommel gaat nog dit jaar beginnen met het ophogen van de dijken langs de Essche Stroom in Esch. Vorig jaar werd bekend dat de waterkeringen hoger moesten dan eerder berekend, vanwege nieuwe inzichten in het effect van klimaatverandering. Woensdag 17 april is er een informatiebijeenkomst in dorpshuis De Es vanaf 19.45 uur.

Hans Koekkoek, projectleider Essche Stroom presenteert deze avond onder meer het ontwerp van de nieuwe dijken. Daarnaast licht hij het plan toe om de huidige stuw ter hoogte van de Kollenberg te vervangen door een nieuwe die verder stroomopwaarts komt te liggen, bij buurtschap De Ruiting. Ook wordt de planning van de werkzaamheden uit de doeken gedaan.

DROGE VOETEN

Tijdens de informatieavond is het ook mogelijk om vragen te stellen en de kaarten te bekijken. Het plan komt later dit voorjaar ter inzage te liggen bij het waterschap.

Het verhogen van de keringen is nodig om de Esschenaren ook in de toekomst droge voeten te laten houden. Zouden de dijken eerst een halve meter hoger worden, nu wordt dat zo'n tachtig centimeter in het dorp, tot een meter vanaf de stuw en richting Boxtel.


Bouw van plan Reigerskant in Esch van start

Na vele jaren aan voorbereidingen starten dinsdag 9 april de eerste werkzaamheden voor het woningbouwplan Reigerskant in Esch. De gemeente Haaren staat hier samen met omwonenden officieel bij stil.

Op de locatie aan de oostkant van het dorp moet een nieuwbouwwijk verrijzen met zeventig woningen.

Tijdens het startmoment kunnen omwonenden kennismaken met de aannemer, vragen stellen en kijken hoe de nieuwe wijk er op hoofdlijnen uit komt te zien. De officiƫle starthandeling van de werkzaamheden wordt uitgevoerd door wethouders Martien Vromans en Harry van Hal.


DOELEN VAN LIEMPDS WIELEREVENEMENT

Tourspel kiest voor lokale zorg

De Vlaswiek en Den Dries kunnen dit jaar rekenen op de steun van Tourspel Liempde. De twee woonvormen van respectievelijk Zorggroep Elde (ZGE) en Cello vieren dit jaar een jubileum.

In De Vlaswiek, die 25 jaar bestaat, wonen dementerende senioren onder begeleiding. Bewoners zijn niet meer in staat om zelfstandig buiten te komen. De binnenkant is erg kaal en sober, terwijl de ouderen gebaat zijn bij een kleurrijke en levendige omgeving. Daarom willen de medewerkers het 'buitenleven naar binnen' halen door middel van levensechte foto's, bestickering en andere elementen die hieraan bij kunnen dragen.

Den Dries viert dit jaar haar veertigjarig bestaansjubileum. De afdeling van Cello aan de gelijknamige straat in Liempde bestaat uit dertien appartementen en twee huizen waar mensen met een verstandelijke beperking begeleid wonen. De woongroep wil een mooi jubileumfeest met de bewoners op touw kunnen zetten.

In aanloop naar Tourspel Liempde brengt Brabants Centrum deze goede doelen uitgebreid onder de aandacht. Datums en andere informatie worden in deze krant en via de website www.tourspelliempde.nl bekendgemaakt.