SCHOOLVERLATER KAN TERECHT BIJ B-TOWN

'Jongerenacademie heeft maatschappelijk effect'

PÅL JANSEN

De Jongerenacademie ging in januari 2018 van start. Daarmee moet aan voortijdig schoolverlaters (VSV'ers) in de gemeente Boxtel toekomstperspectief worden geboden. Oftewel: ze worden doorgeleid naar een opleiding, stage en in sommige gevallen een andere oplossing om ze vooruit te helpen. Dinsdag werden alle raadsleden in jongerencentrum B-Town geïnformeerd over de stand van zaken

Vorig schooljaar deden negen jongeren mee aan dit initiatief, dit schooljaar zijn dat er vooralsnog dertien, aldus jeugdconsulent Sháron Willems van jongerencentrum B-Town: ,,Dat lijkt heel weinig, maar het maatschappelijke effect is erg groot."

CIJFERS

Het aantal VSV'ers in de gemeente Boxtel is volgens de meest recente cijfers gestegen: in 2015 waren het er 45, het jaar erop 39, in 2017 waren het 60 leerlingen, vorig jaar 68 volgens onderwijsinstelling DUO. Een persoon krijgt het etiket VSV'er opgeplakt zodra diegene geen startkwalificatie (mbo niveau 2-, havo- of vwo-diploma) heeft en die ook niet meer gaat halen. Oftewel, met dertien jongeren die ook het risico lopen zonder diploma op zak de arbeidsmarkt op te gaan, lijkt het aantal in dit kader al een stuk groter. Bovendien, zo zegt Willems: ,,De kans dat ze later bijvoorbeeld een uitkering aanvragen, is een stuk kleiner als zij een startkwalificatie hebben. De problemen die zich daardoor later kunnen opstapelen, worden zo ook een stuk kleiner."

,,We komen op de middelbare scholen in de gemeente, maar ook het Maurick College in Vught en het Elde College in Schijndel waar ook Boxtelse jongeren zitten. Dus we hebben hierover al heel veel contact", licht Willems toe. ,,Maar niet iedere jongere is ook geschikt om bij ons op de Jongerenacademie te komen. Bijvoorbeeld als er sprake is van zware psychiatrische problemen."

LEERPLICHTAMBTENAAR

Jongeren komen via de scholen en met name de leerplichtambtenaar binnen. Zij krijgen dan cursussen op maat die vanuit het jongerenwerk bedacht worden. ,,Nu hebben we een groep die in het begin erg rustig was. Hoe krijg ik die in beweging, dacht ik", zegt Willems. En dat werd letterlijk opgepakt: buurtsportmedewerker Joep Janssen werd ingevlogen. ,,In het begin zag je mensen niet rennen. En zelfs een grondoefening waarbij de benen gestrekt achter het hoofd moest, vonden sommigen al eng."

Hoeveel er uit deze groep uiteindelijk verder worden geholpen, is nog even afwachten: het schooljaar is nog niet voorbij. Van de negen jongeren die vorig schooljaar meededen, zijn ze allemaal uiteindelijk doorgeleid, aldus Willems: ,,Waarvan één richting de zorg omdat daar problematiek speelde die niet opgelost werd door diegene naar opleiding of stage door te verwijzen. Zes à zeven jongeren liepen stage in samenwerking met Buurtsport."