CONCEPTVISIE VERKEERSPLAN TER INZAGE

Move '31 houdt optie noordelijke randweg

RENS VAN DEN ELSEN

De mogelijkheid voor een randweg ten noorden van Boxtel ligt weer op tafel. In de conceptvisie van het verkeersplan Move '31 wordt de optie voor een ontsluiting tussen de Kapelweg en oprit 25 van de rijksweg A2 nadrukkelijk genoemd. Samen met een volledige parallelbaan aan de Schijndelse kant van de snelweg, de VLK en de uitbreiding van de Keulsebaan, vormt dat dan een volledige ring om Boxtel. Ook zou er een mogelijkheid moeten zijn om de wijk Oost aan te sluiten op de Liempdseweg. Het moet ervoor zorgen dat de verkeersdrukte op de huidige wegen door het dorp afneemt.

De gemeente wil al het verkeer vanuit de wijken zo snel en gespreid mogelijk op de hoofdwegen krijgen. Voor fietsers komt er veel meer ruimte in de kern en is het veiliger. In de conceptvisie van Move '31 staan verschillende ideeën om dat voor elkaar te krijgen. De noordelijke randweg is daarbij al jaren onderdeel van gesprek, maar tot een concrete uitwerking kwam het tot nog toe niet. Het bebouwen van de Oksel tussen de spoorwegen en de komst van Esch naar Boxtel biedt echter meer mogelijkheden.

VEL

De visie voorziet echter in de VAN (Verbinding A2-N618) dé oplossing om het verkeersprobleem in de toekomst aan te pakken. De optie om een parallelweg langs de oostelijke kant van de rijksweg tussen de afslagen Boxtel-noord en Boxtel aan te leggen, verlicht de druk het meest. Een nieuw idee in deze variant is een verbindingsweg tussen de Europalaan en de Liempdseweg (VEL). Hoe en waar die precies vorm moet krijgen, wordt nog niet inzichtelijk gemaakt. De VEL kan volgens de beleidsmakers een aanvulling zijn op de VAN om de drukke Eindhovenseweg te ontlasten.

NIET VAST

Move '31 is geen in steen gebeiteld plan, maar een richting waarop het verkeer in en om Boxtel zich kan gaan bewegen over twaalf jaar. De beleidsmakers maken in de visie ook duidelijk dat het realiseren van de ideeën tijd kost en dat de problemen niet in een keer opgelost zijn. Om de plannen uit te kunnen voeren moet de gemeente zeker de samenwerking opzoeken met partners als de provincie.

De conceptvisie van het verkeersplan ligt nog tot en met 9 mei ter inzage. Donderdag 11 april is er tussen 16.00 en 20.00 uur een informatiebijeenkomst in de raadzaal van het gemeentehuis aan de Dr. Van Helvoortstraat. Hier kunnen inwoners zich laten informeren. De gemeenteraad stelt eind dit jaar de visie vast.