NIET WACHTEN OP PROBLEMEN VAN JEUGD

Jongerenwerk en BSB: samen preventief werken

PÅL JANSEN

Gemeenten zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor allerlei taken die eerst bij Rijksoverheid lagen. Naast geld besparen, moesten 'decentralisaties' de versnippering terugdringen. Zorg zou dichter bij de mensen komen te staan. De samenwerking tussen instanties kon bovendien eenvoudig worden verbeterd. Jongerenwerk hoort sindsdien ook bij de gemeenten: hoe staat het daarmee in Boxtel? Deze week: 'preventief werken met basisschooljeugd'.

Simpel gezegd houdt preventie binnen het jeugdwerk in dat er al ondersteuning is voordat problemen uit de hand lopen. Bijvoorbeeld: vanaf achttien jaar moet iedereen zijn eigen zorgverzekering betalen, maar veel jeugd belandt daardoor in de schulden waarna de problemen zich kunnen opstapelen. ,,Er kwam hier eens iemand van twintig jaar met een vuilniszak. Die kieperde hij leeg op mijn bureau, vol met rekeningen, aanmaningen… Ik schrok er zelf van", aldus Fleur Roovers van jongerenwerkorganisatie R-Newt. (Overigens geven zij en een collega hiervoor een 18-plustraining binnen B-Town voor tieners tussen 16 en 18 jaar.)

Om dit soort zaken te voorkomen, heeft 'preventief werken' de voorkeur. Ook voor kinderen vanaf de basisschoolleeftijd geldt 'beter voorkomen dan genezen'. Denk aan kinderen in (vecht)scheidingen, met psychologische uitdagingen of gewoon kids die wat vaker baldadig zijn, maar daardoor wel met justitie in aanraking komen: hoe eerder er contact is met het jongerenwerk, hoe eenvoudiger uitdagingen bestreden kunnen worden voordat het grote problemen worden in de toekomst, zo is de gedachte.

In dat kader organiseerde Yasmir Attaf in de muziekstudio van B-Town enkele we-

ken terug voor basisschoolleerlingen van Willibrordus in Esch geschiedenislessen in rapvorm. Dit vanwege zijn muzikale achtergrond en collegiale contacten in gemeente Haaren. ,,Er is een overlap tussen Esch en Boxtel. Een deel van die kinderen gaat straks in Boxtel naar school."

Door dit soort activiteiten te organiseren, zou dus ook de Boxtelse basisschooljeugd benaderd kunnen worden. Alleen ligt dat 'op politiek gebied een beetje lastig', zoals Attaf zegt. De gemeente Boxtel heeft namelijk haar activiteiten voor de groep tot twaalf jaar bij de BSB neergelegd. Denk aan muziek- en cultuurlessen en sportactiviteiten (Buurtsport Boxtel). ,,Dus moeten we daar iets mee", vindt ook directeur De Brouwer.

WRANG

In de praktijk wordt de leeftijdsgrens van twaalf jaar wel eens beproefd. Sommige kinderen van tien à elf jaar hebben weer vriendjes van twaalf en dertien jaar die vrijdagavond naar B-Town gaan. Gezien de taak van jongerenwerkers is het natuurlijk erg wrang dat hen gevraagd wordt die jongste jeugd 's avonds weer de straat op te sturen. ,,De vraag (om iets met jeugd op basisschoolleeftijd te doen - red.) is er zeker", zegt jongerenwerker Denny Janssen van R-Newt. Bas Hermans van B-Town: ,,Het zou goed zijn als daarvoor iets gaat komen."

Hierin moeten jongerenwerk en de BSB echter gezamenlijk optrekken. ,,Binnenkort hebben we een afspraak met elkaar", vertelt BSB-directeur De Brouwer. ,,Dan gaan we in overleg om te kijken hoe we in dit kader meer preventief met elkaar kunnen werken."

Die samenwerking moet dus nog verder uitgewerkt worden. Komende weken belicht Brabants Centrum het jongerenwerk vanuit verschillende invalshoeken.