Exploitanten niet enthousiast over prikkelvrije kermis

De exploitanten van de Boxtelse kermis zijn nog niet onverdeeld enthousiast over het idee van D66 om een prikkelvrije avond te houden voor mensen met een beperking. Dat geeft het college van B en W aan in een reactie op vragen die de fractie stelde over haar voorstel.

Vooral het aangedragen tijdstip voor de prikkelarme kermis, maandag van 19.00 tot 20.30 uur, blijkt voor de exploitanten lastig in te vullen. Zij hebben dan vanwege de drukte geen extra personeel om mensen in en uit attracties te helpen of op andere manieren hulp te verlenen. Het kost de kermisgasten dan ook inkomsten als dit plaatsvindt tijdens reguliere openingstijden. In Best en Tilburg vindt een prikkelvrije kermis altijd plaats vóór de officiële dagopening.

OVEREENSTEMMING

Het college geeft aan dat het onderwerp voor juli nog een keer op de agenda komt te staan. Ondertussen bekijkt zij of er overeenstemming met de exploitanten bereikt kan worden.


Boxtel kijkt naar meer hulp bij psychisch welzijn

De gemeente Boxtel wil nog meer inzetten op preventie van ziekteverzuim en depressie. Vooral in het voortgezet onderwijs wordt dit jaar extra hulp geboden door middel van een jeugdarts en -verpleegkundige, omdat de psychische problematiek daar toeneemt. Dit geeft het college van B en W aan in een reactie op vragen van politieke partij Combinatie95.

,,Op het gebied van jeugd en veiligheid wordt de komende periode intensief samengewerkt met de GGD, verschillende welzijnsinstellingen en scholen. Daarnaast kijken we naar een uitbreiding en verbetering van het trainingsaanbod voor deze problemen bij onze regionale partners. We gaan in kaart brengen of burgers adequaat bereikt worden en waar de hulpverlening in tekort schiet", aldus B en W.

Aanleiding was het onderzoek van GGD Hart voor Brabant. Daaruit bleek dat in de gemeente Boxtel gemiddeld meer inwoners overwogen een eind aan hun leven te maken, dan elders in de regio. ,,Vooral in de leeftijdsgroep 19 tot 24 jaar, bij niet-westerse allochtonen en mensen met een laag opleidingsniveau en dito inkomen spelen de psychische problemen een grote rol. Professionals die met jeugdigen en jongvolwassen werken maken zich zorgen over een toename van deze problematiek onder jongeren. Maar dat is landelijk ook zo", geeft het college aan.

COMPLEX

B en W kan echter alleen speculeren over de oorzaken omdat het onderzoek dat niet laat zien: ,,Er is waarschijnlijk sprake van een complexe samenhang van factoren, zoals toenemende stress onder jongeren, maatschappelijke problemen, sociale media, groepsdruk en het gebruik van alcohol en drugs. Deze zaken moeten nader worden onderzocht." Ook het aanzienlijke verschil tussen het welzijn van inwoners van Sint-Michielsgestel en Boxtel kan het college niet verklaren. ,,Wellicht heeft het te maken met een verschil in populatie, want qua preventiebeleid wijken we niet van elkaar af."


Park Molenwijk decor van bijen- en plantenmarkt

De Boxtelse bijen- en plantenmarkt is dit jaar op zondag 28 april. De imkers bouwen vanwege Pasen net iets later dan gebruikelijk hun plek in park Molenwijk om tot een marktterrein voor jong en oud.

De markt duurt van 10.00 tot 15.00 uur. Er zijn kraampjes te vinden met informatie over bijen, maar ook honingartikelen en plantjes. Het gaat met name om planten die imkers zelf gekweekt hebben, vooral kruiden en wildflora, soorten die van oudsher in Nederland voorkomen en voedzaam zijn voor de insecten. Koffie, blaasmuziek en kinderactiviteiten maken het gratis evenement compleet.

KLASSIEKER

De bijenmarkt is een voorjaarsklassieker in Boxtel en trekt telkens honderden mensen naar de dierenweide in wandelpark Molenwijk. Daar staat ook bijenhal 't Raathuis, waar marktbezoekers veilig en van dichtbij naar bijen kunnen kijken.