Afbeelding
Foto:

WERKGROEP LAAT BOXTELAREN MEEDENKEN OVER HERINRICHTING

Rechterstraat ondergaat metamorfose

Fietsen: ze zijn van vitaal belang voor het centrum van Boxtel. Bezoekers moeten immers bij de winkels kunnen komen. De rijwielen vormen ook obstakels. Het stallen van fietsen was dinsdag een van de genoemde knelpunten tijdens een interactieve informatieavond over de herinrichting van de Rechterstraat in partycentrum Denziz.

JAN HERMENS

De aanpak van de belangrijke winkelstraat is een van de deelplannen van 'Boxtel Binnen de Bruggen', een plan dat moet leiden tot een herkenbaar, aantrekkelijk en bezoekersvriendelijk centrum. Henk van der Zee, directeur van stichting Brabants Centrum, presenteerde de avond namens de werkgroep Rechterstraat. Hij gaf tot tevredenheid van verschillende bezoekers aan dat er serieuze stappen worden gezet, in marstempo. ,,Het is de bedoeling voor de zomer het definitieve ontwerp gereed te hebben, zodat begin januari 2020 de eerste schop de grond in kan. Het goede nieuws voor u: er ligt nu nog geen ontwerp. Daar mag u vanavond over meepraten en - denken. Wij verzamelen knelpunten en oplossingen, nemen alle input mee en koppelen alles naar u terug."

De gemeente en de werkgroep stellen aan de hand van de ingebrachte ideeën een opdracht samen voor MTD Landschapsarchitecten. Dit bureau vertaalt alle inbreng naar een conceptontwerp. De werkgroep beoordeelt het het concept. Daarna volgt er opnieuw een avond waarop belangstellenden hun mening mogen geven over het plan. Vervolgens werkt het architectenbureau de proef uit tot een definitief ontwerp. Dit wordt ten slotte voorgelegd aan het college van B en W, de stuurgroep in dit project.

Frits Fastenau, projectleider van 'Boxtel Binnen de Bruggen, plaatste de herinrichting van de Rechterstraat in een breder perspectief. ,,Het hart van ons dorp was ooit alleen bereikbaar via bruggen. Dat maakte het uniek. We denken aan een herkenbare entree op een aantal plaatsen. Dan realiseren mensen zich dat ze het centrum binnenstappen."

Na de inleidende informatie begonnen twee interactieve rondes. In de eerste kregen de aanwezigen de gelegenheid knelpunten in de Rechterstraat te benoemen. In ronde twee mochten ze oplossingen bedenken en noteren.

FIETSVAKKEN

Ondernemer Anita van Engelshoven (Bruna) ervaart overlast van verkeerd gestalde fietsen. ,,Als een klant met een rollator de winkel in wil, moet ik eerst buiten een aantal fietsen opzij zetten. De rijwielen belemmeren de toegang tot mijn zaak. Collega-ondernemer en buurvrouw Leonie Smits (De Deugniet) beaamt het probleem en heeft al nagedacht over een mogelijke oplossing: ,,Fietsvakken, net als bij de Angelaschool. Dan is duidelijk waar mensen hun stalen ros kunnen neerzetten. Omdat het opvalt als een fiets buiten het vak staat, houden centrumbezoekers zich volgens mij wel aan die begrenzing."

BINNENDOMMELTJES

Behalve over de rijwielen lieten de aanwezigen hun gedachten gaan over de Binnendommeltjes, waterlopen die eeuwenlang door het centrum van Boxtel stroomden. In de jaren dertig van de twintigste eeuw zijn ze gedempt vanwege stank, verdrinkingsgevaar en ruimtegebrek. De meningen over het water waren verdeeld. Sommige bezoekers vrezen vervuiling en vroegen zich af of het (deels) terugbrengen van de kanaaltjes wel haalbaar is. Anderen zagen meer in een lichtplan om de rivierarmpjes van weleer te suggereren. Desnoods met een hologram als brug.

Waar mensen winkelen, daar moet parkeerruimte in de buurt zijn. Uiteraard was ook dit onderwerp van gesprek, net als de bewegwijzering voor automobilisten. Het plan werd geopperd de parkeerplaats van mbo-vakschool SintLucas in de weekenden in te zetten voor bezoekers van het centrum.

Esther van der Heijden toonde namens MTD Landschapsarchitecten een aantal winkelstraten die het bureau elders in het land heeft ontworpen. ,,Door weloverwogen materiaalgebruik kun je verkeersstromen structureren, zodat een centrum ontstaat, waar fietsers en voetgangers op een heel logische manier hun plek vinden."

De werkgroep Rechterstraat heeft de oogst van de avond van de wand geplukt en scheidt nu het kaf van het koren. Ze verwerkt de resultaten in een opdracht voor MTD. Dat mag aan de slag om een ontwerp te maken dat de goedkeuring van een grote meerderheid van de Boxtelaren weg kan dragen. Van der Zee: ,,Honderd procent tevreden mensen is bij een project als dit niet reëel. Tachtig procent is een uitstekend resultaat."

FOTO BOVEN: De aanwezigen praten tijdens de interactieve rondes in groepjes over de Rechterstraat. (Foto: Jan Hermens).


Boxtelaar start petitie contant betalen apotheek

Frank Stans, die twee weken geleden in deze krant klaagde dat klanten alleen nog met pinpas kunnen betalen bij de plaatselijke Boots-apotheken, is een petitie gestart. Door zoveel mogelijk steunbetuigingen te verzamelen, hoopt hij dat het weer mogelijk wordt om ook contant af te rekenen.

Naar aanleiding van het artikel én klachten op Facebook heeft Alliance Healthcare Nederland uit 's-Hertogenbosch, het moederbedrijf van Boots, Stans benaderd voor een gesprek met de Boxtelse apotheker Ron Roetman. ,,Omdat duidelijk werd dat de maatregel niet wordt teruggedraaid, had zo'n gesprek voor mij geen zin", meldde Stans gisteren. Via www.petitie24.nl verzamelt Stans steunbetuigingen. Ook kunnen mensen een handtekening achterlaten in de winkel Natasja Fashion (Rechterstraat).