AANPASSINGEN BOUWPLAN LENNISHEUVEL

Den Eijngel moet beter tot zijn recht komen

RENS VAN DEN ELSEN

Het monumentale pand Den Eijngel aan de Mijlstraat in Lennisheuvel krijgt meer ruimte in het bestemmingsplan voor zo'n 87 nieuwe woningen in het naastgelegen gebied. Hiervoor zijn aanpassingen gedaan die moeten zorgen dat het eeuwenoude gebouw beter tot zijn recht komt. Ook heeft het college van B en W van Boxtel naar eigen zeggen gedacht aan het kerkuilenpaar dat op het erf nestelt.

In totaal zijn er achttien reacties op het bestemmingsplan Achter Den Eijngel binnengekomen. Deze zijn voor een groot gedeelte ongegrond verklaard, maar naar aanleiding van enkele zienswijzen is het plan aangepast. Onder meer doordat de Noord-Brabantse tak van de Bond Heemschut zijn zorgen heeft geuit over de gevolgen van de beoogde bebouwing rond de voormalige bierbrouwerij. Dat heeft er onder meer voor gezorgd dat de geplande nieuwbouw op grotere afstand dan de oorspronkelijke drie meter moet plaatsvinden. In de plannen wordt rekening gehouden dat de woningen wat betreft ligging en uiterlijk een binding krijgen met het rijksmonument. Daarnaast moet door de wijziging het zicht op Den Eijngel vanaf de ontsluitingsweg aan de Mijlstraat verbeterd worden. Dit heeft het college aan laten passen omdat de eeuwenoude herberg vroeger ook tussen wegen lag. Hiermee wil het college respect tonen voor het pand en haar historie.

De eigenaren van Den Eijngel zijn sinds 2013 bezig met een grondige restauratie en willen de rijke geschiedenis van het gebouw laten herleven. Zo is er al een bed & breakfast en komen er mogelijkheden voor workshops en activiteiten die te maken hebben met de vorige functie van het pand.

UILEN

Enkele bezwaarmakers vrezen dat de toekomstige bebouwing een bedreiging vormt voor het kerkuilenpaar dat broedt op het perceel van het monument. Het college belooft dat werkzaamheden dicht bij het nest buiten het broedseizoen worden verricht en niet 's avonds. Ook wordt ervoor gezorgd dat er geen licht van straatlantaarns op de kerkuilenkast wordt gericht. Daarnaast wordt de ecologische verbindingszone met de Heerenbeekloop verbeterd, wat weer bij moet dragen aan het leef- en jaaggebied van deze beschermde vogelsoort.

De gemeenteraad krijgt het bestemmingsplan Achter Den Eijngel volgende week op tafel.


Rommelmarkt

Buurtvereniging De Mijlpaal in Lennisheuvel houdt zondag 14 april van 10.00 tot 13.00 uur haar jaarlijkse rommelmarkt aan de Mijlstraat. Tijdens het evenement is de Mijlstraat tussen de kruising Lennisheuvel en de Armehoefstraat gedeeltelijk afgesloten. Meer informatie: secretaris@buurtverenigingdemijlpaal.nl.