Afbeelding
Foto: Rens van den Elsen

'GEEN AANLEIDING VOOR EXTRA SURVEILLANCES POLITIE'

Boxtel zet in op meer misdaadpreventie

Het college van B en W heeft geen verklaring voor de stijging van het aantal misdrijven in de gemeente Boxtel in 2018 ten opzichte van 2017. Dat blijkt uit de antwoorden op vragen van D66 Boxtel. Extra surveillances van de politie zijn volgens burgemeester en wethouders niet nodig. Met preventieve maatregelen hopen zij de misdaadcijfers te laten dalen.

De fractie van D66 stelde begin maart vragen naar aanleiding van de Misdaadmeter in het Algemeen Dagblad. Daarin bleek de gemeente Boxtel van plaats 120 naar 82 gestegen te zijn. ,,Ook wij vinden het een zorgelijke ontwikkeling dat het aantal bedreigingen, vernielingen en inbraken is gestegen ten opzichte van 2017", aldus het college. ,,Het is echter te vroeg om te spreken van een tendens. Over een langere termijn is juist sprake van een daling van de meest voorkomende misdrijven."

Boxtel prijkte al eerder hoog in de Misdaadmeter, namelijk in 2016. Een jaar later was het aantal misdrijven gedaald, om in 2018 weer te stijgen. Het college weet niet wat de oorzaak is van dit jojo-effect.

PREVENTIE

Met preventieve maatregelen hoopt de gemeente het aantal misdrijven terug te dringen. ,,We zetten lokmiddelen in, kennen een zogeheten Buurt Informatie Netwerk, er is cameratoezicht op de Markt en geven via sociale media aandacht aan periodes als de donkere winterdagen, carnaval en de zomervakantie. Boxtel telt verder 33 Buurt-WhatsAppgroepen, die bijdragen aan de waakzaamheid van inwoners", antwoordt het college.

D66 vroeg zich af of deze app-groepen een verklaring vormen voor de afname van het aantal auto-inbraken. Dat is volgens burgemeester en wethouders niet aanwijsbaar.

De partij opperde het plan om een beeldvormende bijeenkomst met uitleg van de politie te houden, zodat de Boxtelse gemeenteraad meer inzicht krijgt in de criminaliteitsproblematiek. ,,De politie is zeker bereid om achterliggende cijfers en verder beschikbare informatie met de raad te bespreken", aldus het college van B en W.


STICHTING BRABANTS CENTRUM VERNIEUWT STATUTEN

Gemeenschapszin wordt nu weer van belang

PÅL JANSEN

De statuten van stichting Brabants Centrum zijn vorige week na bijna veertig jaar weer vernieuwd. Slechts wat mooie woorden en een krabbeltje zou je zeggen. Maar het is meer dan dat: het is een belofte aan alle inwoners. Een hernieuwde belofte om ook in deze tijd te blijven verbinden, want juist nu is gemeenschapszin belangrijk.

In 1995 publiceerde Gied Siegers het boek Herlevend Boxtel, Bevrijding, Vrijheid en Wederopbouw, over de jaren na de Tweede Wereldoorlog in Boxtel. Het culturele en maatschappelijke leven was vrijwel tot stilstand gekomen. Brabants Centrum was een van de instanties die dit weer moest gaan oppakken.

Op pagina 92 van het boek van Siegers valt te lezen: 'Deken Ignatius Broekman [...] greep nog eens terug op de verdeeldheid die er vóór de oorlog in Boxtel heerste: Er liggen voor ons niet enkel lessen te grijpen uit de oorlog maar ook overvloedige lering uit het daarvóór liggende verleden moet worden verwerkt. Ons opgedoken weekblad moge daarbij helpen en er in slagen alle bruikbare krachten samen te bundelen tot opbouw.'

VERDEELDHEID

Hoewel de omstandigheden anders zijn dan 75 jaar terug, is er nu op allerlei vlakken weer sprake van verdeeldheid. Het politieke landschap is versnipperd, net als de informatievoorziening die dankzij de digitalisering op veel meer plekken dan vroeger plaatsvindt. Zo in Boxtel, waarop meningen regelmatig recht tegenover elkaar staan.

Stichting Brabants Centrum vindt dat zij in deze tijd via nieuwe manieren haar steentje kan bijdragen om de onderlinge gemeenschapszin te bevorderen. Door, we blijven het zeggen, ondersteuning te bieden aan activiteiten die hieraan bijdragen. Op bijvoorbeeld cultureel (zoals Bazaar Boxtel, Heilig Bloedprocessie, de Boeremèrt), economisch (zoals de Boxtelaartjes, Rondje Liempde), maatschappelijk gebied (zoals Circus Sijm, 50 jaar Hoogheem) en tal van andere terreinen.

En nog altijd door mensen te informeren over hun omgeving. Door haar rol als democratische waakhond te vervullen en voor waarheidsvinding te gaan; kritisch, maar positief en opbouwend. We hopen dat zoveel mogelijk inwoners dit willen (blijven) ondersteunen: door hun lidmaatschap kunnen we dit alles blijven doen. Reageren of lid worden van de stichting? Dat kan via bc@brabantscentrum.nl. De complete tekst van de statuten is te vinden op www.brabantscentrum.nl/wie-zijn-we.

FOTO ONDER: Het bestuur van stichting Brabants Centrum ondertekende onlangs de vernieuwde statuten. Met de klok mee: Louis van Besouw, Peter Strüber, Arjen Witteveen en Kim van Stippent. (Foto: Rens van den Elsen).