Afbeelding
Foto:

Muziekkorpsen beslissen in 2021 over fusie

Nadat vorig jaar al verkennende gesprekken werden gevoerd, hebben drie Boxtelse muziekverenigingen vorige week besloten om verder te gaan op weg naar nauwere samenwerking. Binnen nu en tweeënhalf jaar moet duidelijk worden of Boxtel's Harmonie, Gildenbondsharmonie én fanfare Sint-Arnoldus op kunnen gaan in één vereniging.

Een ruime meerderheid van de ledenvergaderingen van de drie clubs heeft ermee ingestemd dat de besturen een intentieverklaring ondertekenen. Daarin wordt afgesproken een voorstel uit te werken om te fuseren tot één vereniging. Of het uiteindelijk zover komt, is aan de leden. Die moeten in 2021 al dan niet hun zegen geven aan de samensmelting.

Dinsdagavond hebben de voorzitters van de drie muziekverenigingen, Jan de Koning van de Gildenbonds, Paul Hermans van Sint-Arnoldus en Paul van Alphen van Boxtel's Harmonie (foto onder, vlnr), de intentiesverklaring ondertekend. Als redenen voor de ingezette samenwerking noemen zij: uitbreiding van muzikale mogelijkheden, werving van leden, bundeling opleidingen én organisatorische en financiële voordelen.

Werkgroepen met leden uit de drie clubs onderzochten in de eerste helft van vorig jaar de kansen voor mogelijke samenwerking. Op basis van hun bevindingen concludeerde jurist Jules Groenen, die als procesbegeleider in de arm is genomen, in de zomer van 2018 dat de tijd voor een daadwerkelijke fusie nog niet rijp was. De gezamenlijke clubbesturen besloten in december toch verder te gaan op de ingeslagen weg.

FOTO ONDER: Vlnr Jan de Koning (Gildenbondsharmonie), Paul Hermans (Sint-Arnoldus) en Paul van Alphen (Boxtel's Harmonie) ondertekenen de intentieverklaring.