Afbeelding
Foto:

Blokkendozen Bosscheweg (2)

Graag zou ik willen reageren op de brief van de heer Steph Ophof in de Vrije Tribune van vorige week in Brabants Centrum. Ik ben het namelijk helemaal met hem eens. Er is ooit een publicatie geweest van de gemeente waarin zij stelde dat de Bosscheweg als invalsweg van Boxtel een plaatje met uitstraling moest worden. Nu blijken de blokkendozen waarover de heer Ophof schrijft juist aan de Bosscheweg gepland om als geluidsmuur te dienen voor de wat duurdere huizen die er achter worden gebouwd.

Ook het geluid van de A2 wordt ten behoeve van de vrije-sectorhuizen aangepakt door af te wijken van het oorspronkelijke bestemmingsplan door twee appartementsgebouwen te plannen aan de Bosscheweg, waardoor dieper in de wijk niet te dicht gebouwd hoeft te worden richting de A2, waardoor onder aan de streep toch het aantal te bouwen woningen op peil blijft.

De welstandsnota 2016 zegt over bebouwing aan invalswegen op bladzijde 55 onder 2.9.2.3: de routebegeleidende bebouwing is in hoge mate bepalend voor het algemeen dorpsbeeld, zeker in de ogen van de vele passanten en valt om die reden onder een bijzonder toetsingsniveau (welstandsniveau 1).

Hoe is het mogelijk dat de gemeente ook maar denkt hiermee volledig te voldoen aan de welstandsnota? Het is niet alleen een low budget-imago wat Boxtel afgeeft, zoals de heer Ophof schrijft, maar ook het al jaren steeds weer terugkerende gebrek aan enig niveau uitstralende creativiteit. Wat jammer dat Boxtel weer voor de zoveelste maal niet in staat blijkt zich op een fraaie manier te presenteren. Is er eigenlijk nog wel hoop voor Boxtel? Wat een treurnis!

        EGBERT SCHRÖDER


BEWONERS NIET BLIJ MET WKO-SYSTEEM

ACM: geen onderzoek naar complex Cronenborg

PÅL JANSEN

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) gaat geen verder onderzoek doen naar de Warmte Koude Opslag (WKO-systeem) in complex Cronenborg aan het Zusterspad. Diverse bewoners zijn ontevreden over het duurzame warmte- en koelsysteem en willen compensatie, aldus het rapport van ACM.

Een WKO-systeem slaat als het ware de koelte van de winter in de grond op zodat er in de zomer gekoeld kan worden. En omgekeerd: in de zomer wordt de warmte opgeslagen. Zodra het volgens de installatie nodig is, wordt er warmte geleverd aan de woningen. De warmtepomp echter staat volgens de ACM zes maanden per jaar uit (van 1 april tot 1 oktober). Dus dan worden de woningen niet verwarmd via het systeem.

ALTIJD WARMTE

Volgens de bewoners moeten zij echter altijd warmte geleverd kunnen krijgen. Zo niet, dan druist dit in tegen de Warmtewet, luidt hun argument. Ook was er een storing tussen april en december in 2017 waarvoor zij compensatie willen. Om vast te stellen of bewoners daar recht op hebben, zou de ACM verder onderzoek moeten doen. Desalniettemin is het handhavingsverzoek afgewezen: de instantie heeft het te druk en vindt het probleem te klein. Ook bewoners van een complex in Breda zijn ontevreden over deze warmteregeling. De ACM denkt echter dat de 'schade voor de consumentenwelvaart te gering is'.

Volgens Sint-Joseph voldoet echter alles aan de Warmtewet: ,,Het systeem levert warmte, koude en warm tapwater." Het duurt echter lang voordat er warm tapwater is, erkent de woonstichting: ,,We zijn daarom met de huurders in gesprek en werken met installateur Hydreco uit Breda aan een oplossing voor dit probleem."

FOTO ONDER: Complex Cronenborg werd in 2016 opgeleverd. De afgelopen jaren lopen bewoners aan tegen problemen met de warmteregeling. (Foto: Peter de Koning, 2016).


BELL ROEPT CLUBS OP ZICH AAN TE SLUITEN

Wethouder enthousiast over warm welkom Esch

RENS VAN DEN ELSEN

Wethouder Peter van de Wiel is enthousiast over de plannen van stichting Bell om het dorp Esch feestelijk welkom te heten bij Boxtel. Voorzitter Xaveer van Lokven pitchte de ideeën vorige week in het gemeentehuis. Dat zorgde voor positieve feedback. ,,Goed om te zien dat inwoners uit de Boxtelse kernen zelf initiatief nemen, dat toont de betrokkenheid in onze gemeenschap.''

Van de Wiel gaf tevens aan er voor te gaan zorgen dat de gemeente zich ook aansluit bij de werkgroep. Ook kijkt hij naar andere mogelijkheden om de stichting te ondersteunen in de plannen. De wethouder wil wel dat het plan nog verder uitgewerkt wordt, voor hij hiermee naar het college stapt. De stichting gaat hiermee de komende maanden aan de slag.

Van Lokven is tevreden met het antwoord van de wethouder. ,,Peter snapt en waardeert onze intentie en droeg en passant ook nog enkele activiteiten aan die zich wellicht aan willen sluiten bij ons feestjaar, Boxtel en Route en de Sociale Beursvloer."

CULTURALE 2020

De start van de activiteiten is Culturale in 2020, vervolgens wordt er tijdens de bij Bell aangemelde evenementen verbinding gezocht tussen de vier kernen van de gemeente. Tijdens de overdracht van Esch naar Boxtel op 1 januari 2021 is er een officieel moment en vlak voor de zomer is er een afsluitend feest voor alle inwoners. De leden van de stichting bestaan uit afgevaardigden van diverse culturele instellingen uit de vier dorpen, waaronder Boer zoekt Band, Podium Boxtel, QQLQ, Boxtheater, Bockepruik uit Boxtel, Limuscene uit Liempde, Teejatergroep Orion uit Lennisheuvel, Op Drift uit Esch en Brabants Centrum. Het bestuur hoopt dat zich snel nog meer organisaties aansluiten. Zo is onder meer stichting Bazaar toegetreden. De naam Bell wordt gevormd door de beginletters van alle dorpen in de toekomstige gemeente.

UITNODIGEN

Binnenkort ontvangen alle organisaties en verenigingen uit de gemeente Boxtel en Esch een mail van stichting Bell. Zij worden uitgenodigd om aan te sluiten bij de activiteiten rondom het welkomstjaar. Wie direct iets bij wil dragen, kan zich ook aanmelden via e-mail: stichtingbell@gmail.com. Wethouder Van de Wiel ziet perspectief in de opzet om zoveel mogelijk organisaties mee te laten draaien in het welkomstjaar. ,,Ik ben benieuwd hoeveel initiatieven zich hierbij aan gaan sluiten, dat moet zeker goed komen."

Afbeelding