VIJFDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD • 6 - 13 APRIL

HEILIG HART
PAROCHIE

* Pastoraal team. Pastoor G. v. Rossem en kapelaan G. de Jong, Duinendaal 2, 5281 AP Boxtel, tel. (0411) 67 22 15. Diaken T. Dankers, Dr. Desainlaan 8, 5062 EK Oisterwijk, tel. (013) 528 37 08. Diaken P. Flesia, Oude Rijksweg 10, 5298 MC Liempde, tel. 06-47 24 36 47.

* Bereikbaarheid. Het parochiesecretariaat is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 via tel. (0411) 67 22 15. Buiten deze tijden klinkt via het antwoordapparaat het nummer voor dringende zaken.

* Website. Kerkberichten en veel belangrijke gegevens staan ook op www.heilighartparochie.nl. De parochie is tevens te vinden op Facebook.

* Parochiebijdrage. Het geld komt aan de eigen geloofsgemeenschap ten goede, het wordt daar besteed of gespaard. Boxtel NL38 RABO 0108 8603 37; Esch NL57 RABO 0155 4007 89; Lennisheuvel NL94 RABO 0108 8034 57 en Liempde NL14 RABO 0128 7923 29.

* Inloopavond Bijbellezingen. Elke maandag vindt van 19.30 tot 20.30 een inloopuurtje plaats in het pastoraal centrum. Daar worden dan de Bijbellezingen voor de eerstvolgende zondag besproken. Iedereen is welkom.

* Lourdesbedevaarten. De Lourdesgroep van het bisdom 's Hertogenbosch gaat 29 mei met de bus naar de Zuid-Franse bedevaartsplaats. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Het vliegtuig van 31 mei is volgeboekt, maar pelgrims kunnen zich nog inschrijven voor de vliegreis van 6 tot en met 11 september bij de dames Hoekman of Caiffa van het bisdom.

* Vastenactie. Het thema van de bisschoppelijke Vastenactie 2019 is 'Water verandert alles'. Er is voor gekozen om de vormgeving van een botanische schooltuin in Nicaragua te ondersteunen. Elders op deze pagina is daarover meer te lezen.

* Vastenmaaltijd. Dit jaar vindt de vastenmaaltijd plaats op donderdag 11 april in de Sint-Theresiakerk en in De Uitwijk te Lennisheuvel. Het Wereldkoor zorgt voor de muzikale omlijsting. Belangstellenden zijn welkom tussen 17.30 en 18.00. De bijeenkomst duurt tot uiterlijk 20.00.

* Uit de agenda. Tenzij anders aangegeven vinden alle activiteiten plaats in pastoraal centrum Duinendaal. Maandag 19.30 inloopavond Bijbellezingen. Dinsdag 10.00–15.00 cursus iconen schilderen; 16.00 gezinsviering oefenen Palmpasen (Sint-Petrusbasiliek). Woensdag 14.00 bijeenkomst planning liturgie. Donderdag 11 april 10.00 bijeenkomst werkgroep Eerste Communie; 15.30 Kids Club; 17.30 vastenmaaltijd (Sint-Theresiakerk en De Uitwijk, Lennisheuvel 50); 20.00 vergadering parochiebestuur; 21.00 bestuursvergadering Sint-Petruskoor. Vrijdag 12 april 14.30 vijfde bijeenkomst communicanten Angelaschool, Prinses Amaliaschool en Molenwijkschool; 14.30 zesde bijeenkomst communicanten Vorsenpoel, Beemden, Spelelier en Sint-Petrusschool; 19.00 tienergroep.

* Zondagsliturgie. Tijdens de vijfde zondag van de veertigdagentijd luidt het motto: Verzoenen. Verzoening is veel meer dan iets eenmaligs waarmee je een conflict oplost en vrede sticht. Mensen met elkaar verzoenen, reikt verder dan probleemoplossing, bemiddeling en afspraken om de vrede te bewaren. Ieder moment van het leven heeft verzoening nodig. Je hoeft maar een blik te werpen op die talloze gevoelens van ongenoegen in jezelf om te weten dat je heel veel kleine en grotere oorlogjes voert: met een van je ouders, met een van je kinderen, met een goede buur, met mensen die er een andere levensstijl op na houden, die anders denken, spreken en doen. Al die mensen kunnen 'ze' worden. Daar is verzoening hard nodig. Verzoening raakt de ziel in haar diepste lagen. God heeft mensen een blijvende opdracht tot verzoening gegeven.

Sint-Petrusbasiliek
Boxtel

* Overleden. Afgelopen week overleden Toos v.d. Eerden-de Koning (97) en Kees van Berkel (74). Mogen zij voorgoed delen in Jezus' verrijzenis uit de dood.

* Eucharistievieringen. Zaterdag 19.00 eucharistieviering met samenzang. Zondag 09.00 stille mis; 10.30 hoogmis. Voorganger is pater H. de Visser; de overweging wordt verzorgd door de MOV.

* Hoogmis. Tijdens de hoogmis zingt het Sint-Petruskoor de vaste gezangen uit de Messe Brève in C van Gounod. Orgelprogramma: Bach, Canzona in d-moll en Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ; Reger, Aus tiefer Not schrei ich zu dir; Bach, Praeludium in g-moll.

* Misintenties. ZATERDAG 19.00 Dick Heesen (jgt); Wim v. Gils (mgd); Wil Doyen (mgd); André v.d. Aker (mgd); voor het welslagen van een operatie.

ZONDAG 09.00 Piet v.d. Loo (mgd); Ans Verhoof- v.d. Langenberg (mgd). 10.30 Net Sterke (jgt); Jan v. Wetten (jgt); Toon Dankers (mgd); Sjaak Hilgersom (mgd); fam. Heesbeen- v. Bers; Renze de Waal; overl. ouders Backx- v. Gils.

MAANDAG 09.00 alle parochianen. 10.30 eucharistieviering Elisabethsdael/Vinckenrode.

DINSDAG 09.00 alle parochianen.

WOENSDAG 19.00 alle parochianen.

DONDERDAG 09.00 alle parochianen.

VRIJDAG 09.00 alle parochianen.

* Intenties Simeonshof. MAANDAG 10.15 eucharistieviering.

MEDEDELINGEN

* Palmtakjes. Oude palmtakjes kunnen meegebracht worden naar de kerk ter verbranding. Ze kunnen achter in de kerk in mandjes worden gedeponeerd.

* Misintenties. Boxtelse misintenties in de brievenbus van pastoraal centrum Duinendaal deponeren.

* Aandacht voor zieken. Een zieke huisgenoot? Aandacht van de parochie gewenst? Laat het even weten aan de werkgroep Aandacht voor zieken: Louise Vousten, Van der Voortweg 23, tel. 67 32 40; Bep v.d. Aker, Maria van Dieststraat 37, tel. 67 61 69; Lies v. Horen, Deken Spieringsstraat 22, tel. 67 85 14 of aan het parochiesecretariaat.

Sint-Jans Onthoofdingkerk
Liempde

ZONDAG 09.30 hoogmis met kapelaan Geoffrey de Jong als voorganger en predikant. De samenzang staat onder leiding van Antoinette van Roosmalen. Intenties voor Oda Saris-Verhoeven (mgd); Annie v. Diessen-Kapteijns (mgd); Frans v. Beers (mgd); Frans de Wert en overl. fam.

WOENSDAG 09.00 stille mis in de sacristie; kapelaan Geoffrey de Jong is voorganger. Intentie: alle parochianen.

DONDERDAG 09.00 stille mis in de sacristie; kapelaan Geoffrey de Jong is voorganger. Intentie: alle parochianen.

MEDEDELINGEN

* Overleden. Deze week overleden Annie de Laat- v. Vught (86) en Else Kohschulte (98). Moge zij rusten in de vrede van de Heer.

* De Ontmoeting. Elke zaterdag tussen 10.30 en 11.30 is het open huis in contactpunt De Ontmoeting nabij dienstencentrum De Kloosterhof. Ook kunnen daar misintenties à twaalf euro worden opgegeven of in de brievenbus worden gedeponeerd.

* Aandacht voor zieken. Men kan hiervoor terecht bij het pastoresteam, tel. (0411) 67 22 15 en/of De Zonnebloem Liempde, 06-24 61 44 30.

Sint-Theresiakerk
Lennisheuvel

ZONDAG 10.30 woord- en communieviering met zang van Lencante. Intenties voor Annie Jansen-Hooijen (mgd); Marianne Freijse; Toos Merkx.

MEDEDELINGEN

* Agenda. Donderdag 11 april 17.30 vastenmaaltijd in de kerk en De Uitwijk. Zaterdag 13 april 19.00 Palmpasen, begin van de Goede Week: eucharistieviering met zang van het Sint-Theresiakoor.

* Misintenties. De misintenties opgeven vóór maandag 11.30 bij pastor Van den Tillaart, tel. 63 34 90 of Helma Rombouts, 67 25 94. De envelop met twaalf euro en de naam en de datum van de intentie, kan achter in de kerk (of in De Uitwijk) in de bus worden gedaan.

* De Uitwijk. Het ontmoetingscentrum is op maandag open van 10.30 tot en met 11.30; de koffie staat dan klaar.

* Bereikbaarheid. Pastor Harry van den Tillaart, tel. 63 34 90 of 06-45 68 25 31. Voorzitter contactgroep Chris Snik, tel. 06-38 61 62 71. Aandacht voor zieken: Riek Kurstjens, 67 31 51 en Helma Rombouts, 67 25 94. Afspraken over doop, huwelijk, jubileum en uitvaart rechtstreeks met de pastor.

Sint-Willibrorduskerk
Esch

ZATERDAG 19.00 gezinsviering met zang door het kinderkoor van de Heilig Hartparochie. Celebrant is pastoor Geertjan van Rossem. Intenties voor Thea Spooren- v.d. Meijden (verj); de parochie.

MAANDAG 10.15 eucharistieviering in het Buitenhuis met zang door het Jozefkoor. Celebrant is pater Leo van der Klaauw.

MEDEDELINGEN

* Misintenties. Achter in de kerk liggen enveloppen voor misintenties. Deze kunnen in de groene brievenbus met nummer 8 worden gedeponeerd. Telefonisch doorgeven kan via 60 15 65.

* Aandacht voor zieken. Een zieke huisgenoot? Aandacht van de Essche geloofsgemeenschap gewenst? Laat het weten aan Nelly Schevers, telefoonnummer 60 16 22.

SINT-LAMBERTUSKERK
GEMONDE

ZATERDAG 18.30 eucharistieviering met gemengd koor. Voorganger is pastoor Joe. Intenties voor Wim Verhagen; Maria v. Grinsven- v. Aarle; Mies v. Grinsven (Hakendover); Annie v. Heeswijk; ouders Van Heeswijk; ouders Smetsers; Diny v. Heeswijk; Mariet Groenendaal-Schepens; overl. ouders Swanenberg- v.d. Langenberg en overige overl. fam.

DINSDAG 19.00 vespers, litugisch avondgebed.

PROTESTANTSE GEMEENTE
BOXTEL

ZONDAG 10.00 kerkdienst geleid door ds. A. van Andel uit Valkenswaard. Organist is Hans van der Haagen. Voor de kinderen is er korte Paks; zij komen eerst in de kerk en vieren daarna hun eigen dienst in De Schakel.

MEDEDELINGEN

* Bereikbaarheid. Mw. ds. C.A. Terlouw is bereikbaar via telefoonnummer (0411) 67 15 13 of 06-10 69 05 69.

* Bespaarmaaltijd. Morgen, vrijdag 5 april wordt van 18.00 tot 20.00 een bespaarmaaltijd gehouden.

* Snuffel- en boekenmarkt. Zaterdag 13 april wordt van 10.00 tot 15.00 een snuffel- en boekenmarkt gehouden in de kerk en De Schakel. Daags ervoor zijn tussen 17.00 en 20.00 goederen aan te bieden.