SAMENWERKING MET LANDBOUWSCHOOL

Peterschool in Salonta
wordt expertisecentrum

DOOR MARC CLEUTJENS

Met het bijna voltooide bejaardenhuis, de social care service en een gymzaal is de Peterschool een van de grote projecten die de Stichting Boxtel-Salonta heeft gerealiseerd. Op 31 mei 1997 opende toenmalig bisschop Lazslo Tökes – de held van de Roemeense revolutie in 1989 – de school voor kinderen met een verstandelijke beperking die met Boxtels geld kon worden gebouwd. De Peterschool zal de komende jaren uitgroeien tot een expertisecentrum voor speciaal onderwijs in de regio Salonta.

De toetreding van Roemenië tot de Europese Unie noopt de Boxtelse stichting tot het zoeken naar andere manieren om samen te werken met Salonta. Sowieso is al afscheid genomen van het eenrichtingsverkeer; projecten zoals de bouw van het bejaardenhuis worden voortaan samen gedragen, óók financieel. Nu Roemenië lidstaat is van de Europese Unie, kan geen beroep meer gedaan worden op gelden van de NCDO. Tel daarbij op de strakkere richtlijnen die het kabinet-Rutte heeft afgekondigd en duidelijk is dat bij de overheid niet meer kan worden aangeklopt voor donaties.

Nu de samenwerking tussen Boxtel en Salonta anders wordt vormgegeven, komt de Stichting Peter van Geel weer nadrukkelijk in beeld. Deze door de familie Van Geel bestuurde stichting stelt middelen beschikbaar voor projecten die nadrukkelijk een bijdrage leveren aan het welzijn van mensen met een verstandelijke beperking. Niet alleen is de Peterschool vernoemd naar Peter van Geel, ook werd de opening destijds verricht door enkele van zijn broers.

Volgens voorzitter Geerts van de Stichting Boxtel-Salonta heeft die andere stichting die in Boxtel geworteld is, aangegeven de Peterschool blijvend te willen ondersteunen. ,,Vooral op onderwijskundig gebied worden momenteel allerlei ideeën ontwikkeld om de school naar een hoger plan te tillen”, vertelt Geerts, die als oud-directeur van het Vmbo-College Boxtel momenteel een rapport schrijft waarin aanbevelingen komen te staan om de Peterschool verder te versterken.

Lees het volledige artikel in de papieren editie van Brabants Centrum.30 december 2010

Print deze pagina

Terug