RECHTER GEEFT MILIEUVERENIGING GROENE HART GELIJK

Bouwvergunning Dommelplan van tafel

DOOR HENK VAN WEERT

De bouwvergunning en ontheffing die de gemeente Boxtel verleende voor de herinrichting van de Dommel tussen de Raaphof en de Zwaanse Brug is vorige week vernietigd door de rechtbank in s-Hertogenbosch. Milieuvereniging Het Groene Hart maakte bezwaar tegen onder meer de aanleg van kademuren en een grote zittrap en de plaatsing van damwanden.

Met omwonenden heeft Waterschap De Dommel al overeenstemming bereikt over het herinrichtingsplan voor dit deel van de rivier in hart-Boxtel. Milieuvereniging Het Groene Hart tekende echter bezwaar tegen de voorgenomen werkzaamheden tussen de Raaphof en Zwaanse Brug. Met succes, zo blijkt uit een uitspraak van de meervoudige kamer van de Bossche rechtbank.

Wethouder Peter van de Wiel had dinsdag de uitspraak nog niet kunnen bestuderen, maar reageert teleurgesteld. Hij spreekt van een frustrerende gang van zaken. ,,Buurtbewoners, centrumondernemers, iedereen omarmt het plan om de Dommel een fraaier aanzien te geven. Dat de rechter de milieuvereniging in het gelijk zou stellen, hadden we niet voorzien. We moeten de procedure nu opnieuw opstarten. Dat betekent niet alleen een forse vertraging van de uitvoering, maar ook hogere kosten.

BERAAD
De rechter vond de bouwvergunning en ontheffingen die de gemeente Boxtel eerder dit jaar aan het waterschap verleende voor de herinrichting van de Dommel in het centrum onvoldoende onderbouwd en duidelijk. Of de werkzaamheden aan de Dommel in het centrum worden uitgevoerd, is onduidelijk. Het waterschap en de gemeente beraden zich momenteel over de gevolgen van de rechterlijke uitspraak.

Naast deze procedure loopt er ook nog een procedure tegen de bouwvergunning voor onder meer vis- en aanlegsteigers in het zuidelijk traject van de Dommel door Boxtel, ter hoogte van Boxtel-Oost. De rechtbank behandelt deze zaak donderdag 27 januari.23 december 2010

Print deze pagina

Terug