GEMEENSCHAPSHUIS GEMONDE BREIDT UIT

Logopedist en sociëteit voor ouderen
in De Kei

DOOR MARIËLLE WIJFFELAARS

Logopedist Paulien de Leij houdt vanaf januari twee dagdelen per week spreekuur in gemeenschapshuis De Kei te Gemonde. Daarnaast staat er vanaf maart vijf keer per week een open huiskamer op het programma. Nu de gemeente Sint-Michielsgestel subsidie van de provincie Noord-Brabant heeft gekregen om projecten uit het integraal dorpsontwikkelingsplan (IDOP) voor Gemonde uit te voeren, is er nu de mogelijkheid om deze voorzieningen in De Kei op te nemen.

Dit jaar verhuisde de buitenschoolse opvang naar het gemeenschapshuis en werd een bibliotheekpunt gerealiseerd. Met de komst van de logopedist en het huiskamerproject voor ouderen wordt De Kei nog intensiever gebruikt dan voorheen. ,,We willen dat De Kei echt onderdeel uit maakt van onze samenleving en we zijn hierin goed op weg”, zegt Maarten Appelboom, lijsttrekker van Lijst Gemonde en interim-voorzitter van De Kei.

Logopedist De Leij gaat twee dagdelen per week spreekuur houden in het gemeenschapshuis, momenteel houdt ze praktijk in Venhorst en Mariaheide. ,,Ik denk dat er zeker draagvlak voor een logopedist is in Gemonde”, stelt Appelboom. ,,Basisschool Sint-Lambertus zal zeker van de diensten gebruik gaan maken indien leerlingen dat nodig hebben.” Ook is het bestuur van het gemeenschapshuis bezig met een fysiotherapeut. Deze zal waarschijnlijk ook een aantal dagdelen in Gemonde te vinden zijn. Momenteel is nog onduidelijk wanneer deze spreekuur in De Kei gaat houden.

Ook het huiskamerproject is een nieuw initiatief. Alle inwoners kunnen vijf dagdelen per week, tijdens de openingstijden van het bibliotheekpunt, terecht in De Kei voor een kopje koffie of een praatje. ,,Het is voor alle Gemondenaren maar ik denk dat vooral ouderen er gebruik van gaan maken”, zegt Appelboom. ,,Daarom noemen we het ook wel de ouderensociëteit. De openingsuren zijn overdag en jonge mensen zijn dan veelal aan het werk. Onder de ouderen is grote vraag naar plekken waar zij elkaar kunnen ontmoeten. Met het huiskamerproject voldoen we aan een steeds groter wordende vraag.”

SUPERMARKT
De deelprojecten in De Kei maken onderdeel uit van het uitvoeringsprogramma van het Gemondse IDOP. De provincie Noord-Brabant verleent een subsidie van 750.000 euro aan de gemeente Sint-Michielsgestel om de plannen uit het dorpsplan te kunnen realiseren. ,,Er zijn diverse plannen die daarbij prioriteit hebben, waaronder infrastructuur en een eventuele komst van een supermarkt naar Gemonde”, vertelt Appelboom. ,,De vraag naar een supermarkt is erg groot. Het grootste probleem is de locatie, een ondernemer wil graag op een A-plek in het centrum zitten. Maar daar is momenteel geen ruimte voor een winkel.”

Woningcorporatie Huis & Erf en de gemeente Sint-Michielsgestel zijn momenteel aan het onderzoeken of er voldoende draagvlak is voor een supermarkt in Gemonde en zijn in gesprek met diverse geďnteresseerden. Huis & Erf wil de supermarkt combineren met andere diensten, bijvoorbeeld een koffiehoek. Ook de woningcorporatie erkent dat de locatie een probleem is. ,,Een ondernemer zit het liefst bij het gemeenschapshuis en de basisschool, maar daar is geen ruimte. Mocht er duidelijkheid zijn over welke keten of organisatie de Gemondse supermarkt gaat realiseren, dan zal in overleg met hen de definitieve locatie bepaalt moeten worden. Ook de Gemondenaren worden betrokken in deze plannen”, aldus Wilma Gevers van Huis & Erf.16 december 2010

Print deze pagina

Terug