’MILIEUEFFECTRAPPORTAGE NIET NODIG’

Brede steun voor weg rond Kalksheuvel

© 2010- Brabants Centrum

OP DE FOTO: De spoorwegovergang tussen Tongeren en de Kapelweg is het aansluitpunt voor een nieuwe weg vanaf bedrijventerrein Ladonk. (Foto: Albert Stolwijk).

DOOR HENK VAN WEERT

Raadsbrede steun was er deze week voor het onderzoek naar drie varianten die moeten leiden tot een betere bereikbaarheid van het Boxtelse bedrijventerrein Ladonk én tot een betere leefbaarheid in de wijk Kalksheuvel. Dat bij de samenstelling ervan uiteenlopende belangengroepen eensgezind optrokken, stemde de commissie Ruimtelijke Zaken hoopvol. Een milieueffectrapportage kan achterwege blijven volgens wethouder Wim van der Zanden.

Regelmatig sprak de wethouder Van der Zanden met vertegenwoordigers van werkgeversvereniging WeB, Ondernemersvereniging Centrum Boxtel (OCB), Werkgroep Natuur- en Landschapsbeheer (WNLB), de agrarische sector (ZLTO), Fietsersbond, kerkdorp Lennisheuvel (CROL), Heemkundekring Boxtel en wijkbewoners van Kalksheuvel. In de zogeheten klankbordgroep Regenboog is afgelopen jaar gestudeerd op de mogelijkheden om het doorgaand vrachtverkeer te weren uit de wijk Kalksheuvel en wellicht een noordelijke ontsluiting van Ladonk te creëren door de aanleg van een nieuwe weg tussen Colenhoef en Kapelweg.

Door deze breed gedragen samenwerking kan in het vervolgtraject een milieueffectrapportage (mer) achterwege blijven, stelt de wethouder. Vanuit de commissie werden daar echter vraagtekens bij gezet. Volgens Van der Zanden is een mer-procedure echter niet verplicht: ,,En omdat bij de samenstelling van de variantenstudie de meest uiteenlopende belangengroepen betrokken waren, is voldoende aandacht voor waardevolle waarden op gebied van milieu, natuur en archeologie.”

In de papieren editie meer aandacht voor de verkeersplannen van de gemeente Boxtel: ’Ontsluiting Ladonk duldt geen uitstel’ en ’Leenhoflaan vreest meer verkeer’.

© 2010- Brabants Centrum

OP DE FOTO: Bewoners van de Leenhoflaan vinden het onacceptabel als zij meer verkeer door hun straat krijgen omdat elders verkeersproblemen worden aangepakt. (Foto: Albert Stolwijk).9 december 2010

Print deze pagina

Terug