GEMEENTEBESTUUR ONDERZOEKT BOEKHOUDING

’Financiële situatie van Kleine Aarde
niet helder’

© 2010- Brabants Centrum

OP DE FOTO: De Kleine Aarde was zondag 28 november voor het laatst open. Met gemengde gevoelens werd afscheid genomen van het centrum voor een duurzame leefstijl. (Foto: Gerard Schalkx).

DOOR HENK VAN WEERT

De overdracht van de bezittingen van De Kleine Aarde aan de gemeente Boxtel is geen eenvoudige klus en vergt gedegen onderzoek. Dat stelt wethouder Willie van de Langenberg. Vorige week hebben twee ambtenaren de boekhouding van de stichting nageplozen en dat leidde tot enkele vragen, onder meer over leningen die nog niet afbetaald zijn.

Directeur Martijn Messing benadrukte begin november dat Stichting De Kleine Aarde (DKA) niet failliet gaat, maar zichzelf opheft. ,,Zo’n uitspraak betekent dat het stichtingsbestuur haar financiële verplichtingen na kan komen en er na de sluiting geen schuldeisers achterblijven. Momenteel wordt door onze financiële experts onder meer bekeken of dit inderdaad zo is en er na de opheffing geen ’lijken uit de kast’ komen. Een gedegen en zorgvuldig onderzoek is op zijn plaats”, stelt wethouder Van de Langenberg (Financiën). Over de hoogte van de leningen die De Kleine Aarde nog heeft uitstaan, doet hij geen uitspraken.

© 2010- Brabants Centrum

OP DE FOTO: Martijn Messing, de negende directeur in twaalf jaar, voert nog eenmaal het woord voor zo’n honderd bezoekers van de slotmanifestatie. (Foto: Gerard Schalkx).

Voor zover de wethouder bekend is, hebben zich nog geen schuldeisers gemeld die een faillissementsaanvraag hebben ingediend: ,,De gemeente zelf heeft zo’n initiatief in ieder geval niet genomen. We willen voorkomen dat zich na de opheffing nog partijen melden die geld te goed menen te hebben van De Kleine Aarde. Daarom is het zaak dat er een goed rapport op tafel komt over het reilen en zeilen van het centrum voor een duurzame leefstijl.”

© 2010- Brabants Centrum

OP DE FOTO: Carolien en Liselot Leeflang leggen de eerste steentjes in de voetafdruk van 1972. (Foto: Gerard Schalkx).

MEER TIJD NODIG
Volgens de wethouder staan nog wel wat vragen open: ,,Over zaken die heel normaal zijn als je een boedel overneemt. Bijvoorbeeld over welke afspraken zijn gemaakt met de twaalf medewerkers die na 1 januari op straat komen te staan. Op dit moment is daarover nog onvoldoende duidelijk.” Aanvankelijk zou de wethouder op 7 december met het bestuur van De Kleine Aarde aan tafel schuiven om antwoorden op onze vragen te krijgen, maar dat overleg is een week opgeschoven omdat het onderzoek meer tijd vergt.

© 2010- Brabants Centrum

OP DE FOTO: De bolwoning kon tijdens de slotmanifestatie ook van binnen bekeken worden. (Foto: Gerard Schalkx).

Over de toekomstige bestemming van het bijna drie hectaren grote perceel en gebouwen als de Van Coothhoeve en het bezoekerscentrum, herhaalt Van de Langenberg dat op dit moment nog alles mogelijk is. ,,Ik hoor en lees dat de stichtingen die straks zelfstandig verder gaan, de Duurzame Waardekaart en Het Bewaarde Land, de gebouwen willen blijven gebruiken. Wat dit echter voor gevolgen heeft voor een toekomstige ontwikkeling van het perceel is nu echter nog onduidelijk.”

© 2010- Brabants Centrum

OP DE FOTO: Kleine aardbolletjes met waxinelichtjes symboliseerden het heilig vuur dat De Kleine Aarde wil overdragen aan de jeugd. (Foto: Gerard Schalkx).

BEZOEKERSCENTRUM
In oktober heeft het gemeentebestuur het bezoekerscentrum van De Kleine Aarde aangekocht voor 285.000 euro. ,,Op dat moment was er nog geen sprake van acute geldnood, maar was al wel duidelijk dat de stichting op korte termijn in financieel zwaar weer terecht zou komen. De aankoop kost ons als gemeente geen geld. Van de huurpenningen die De Kleine Aarde sindsdien betaalt, kunnen we de investeringskosten afdekken. Voor de gemeente had de aankoop een bijkomend voordeel: het gebouw staat immers op onze grond en is nu ook economisch eigendom.”

Na 1 januari gaat De Kleine Aarde de gemeente Boxtel wel geld kosten. ,,We derven dan de huuropbrengst en moeten de panden bovendien verzekeren als er geen nieuwe bestemming voor is gevonden. Dat baart natuurlijk zorgen”, aldus de wethouder.

© 2010- Brabants Centrum

OP DE FOTO: Ook oud-directeur Marijke Kuijpers (links) deed mee aan de fakkeltocht. (Foto: Gerard Schalkx).

© 2010- Brabants Centrum

OP DE FOTO: De fakkeltocht Walk of Change gaat van start nabij de bolwoning. Rechts mede-initiatiefnemer Jan Juffermans. (Foto: Gerard Schalkx).

© 2010- Brabants Centrum

OP DE FOTO: Eelke Houterman neemt een kaarsje in ontvangst van directeur Martijn Messing. (Foto: Gerard Schalkx).2 december 2010

Print deze pagina

Terug