WATERSCHAP ZET LOGTSEVELDEN ONDER WATER

Omleidingskanaal behoedt Boxtel voor wateroverlast

© 2010- Brabants Centrum

OP DE FOTO: Het Sint-Janspontje is door de hoge waterstand van de Dommel tijdelijk onbereikbaar voor wandelaars. (Foto: Gerard Schalkx).

DOOR MARC CLEUTJENS

Het bijna tachtig jaar geleden gegraven omleidingskanaal doet nog steeds waarvoor het destijds met hand en spade is gegraven: Boxtel droog houden. De hoge waterstand van de Dommel en andere beken in het stroomgebied van het gelijknamige waterschap zorgt nergens voor grote problemen. Dat komt mede door extra maatregelen, zoals het maximaal benutten van het omleidingskanaal en de inundatie van de Logtsevelden op de grens van Boxtel en Oirschot.

Langdurige regenval in Zuid-Nederland en België zorgde afgelopen weekeinde voor snel stijgende rivieren en beken. Zondag bereikten de waterlopen in het stroomgebied van Waterschap De Dommel het hoogste niveau, maar ook de voorbije dagen stond het waterpeil veel hoger dan normaal. Het vele regenwater dat nog vanuit de Belgische rivieren en beken wordt verwacht, zal in het Dommeldal niet tot nieuwe stijgingen van de waterspiegel leiden, zo stelde woordvoerder Frank van Dorst van het waterschap deze week.

© 2010- Brabants Centrum

OP DE FOTO: Spelen is er even niet bij in de speeltuin aan de Dreefhoef in Gemonde. (Foto: Albert Stolwijk).

Het stedelijk gebied van Boxtel bleef gevrijwaard van problemen met hoogwater. ,,Bijna al het water gaat door het omleidingskanaal, dat voldoende capaciteit heeft voor het huidige aanbod”, aldus Van Dorst. De Dommel in hartje Boxtel treedt niet buiten zijn oevers, ook het Smalwater kan beheerst worden. De Essche Stroom, bij de extreme wateroverlast in de jaren negentig nog een heuse kwelgeest voor de inwoners van Esch, heeft genoeg ruimte om de extra wateraanvoer van De Kleine Aa op te vangen en af te voeren.

De Kleine Aa is volgens Van Dorst op enkele plekken wel buiten zijn oevers getreden. Het beekje dat water van de Beerze naar de Essche Stroom transporteert, is echter ingericht als een ecologische verbindingszone en mag gecontroleerd overstromen op plekken die daarvoor bedoeld zijn. ,,Het levert geen overlast op”, aldus de zegsman van het waterschap in Boxtel.

Lees meer in Brabants Centrum van donderdag 18 november.

© 2010- Brabants Centrum

OP DE FOTO: Weilanden aan de Sint-Lambertusweg zijn veranderd in vennen. (Foto: Albert Stolwijk).18 november 2010

Print deze pagina

Terug