REGENVAL HINDERT NIEUWBOUW APPARTEMENTEN

Water pompen in bouwput Princenlant

© 2010- Brabants Centrum

OP DE FOTO: De bouwput van Princenlant 3 wordt permanent leeggepompt. Zestig kubieke meter water per uur werd er maandag afgevoerd. (Foto: Albert Stolwijk).

DOOR MARC CLEUTJENS

Zestig kubieke meter water pompen de medewerkers van Hurks Bouw Zuid per uur uit de bouwput van Princenlant. Op de plek waar de derde fase van het ambitieuze nieuwbouwproject in Boxtel-Oost moet verrijzen, wordt vooral gewerkt aan het pompen en afvoeren van regenwater. Heel veel regenwater...

,,Ach, als je het afzet tegen het wegpompen van al dat Maaswater is het werk dat wij hier deze week doen kinderspel.” Uitvoerder Jos van Rijt van Hurks Bouw Zuid reageert nuchter op vragen over de wateroverlast die ook de bouw van Princenlant 3 hindert. De bronnering die in de bouwput ligt, moet het grondwaterpeil eigenlijk drie meter verlagen. ,,Maar dat is natuurlijk onmogelijk als het zoveel regent. Het grondbed is na al die buien verzadigd en daarom hebben we vandaag (maandag – red.) de gierton ingezet.” Een tractor met gierton er achter pompt onophoudelijk hemelwater uit de bouwput en loost het elders in Boxtel op het schoonwaterriool. ,,Daar hebben we natuurlijk een vergunning voor”, onderstreept Van Rijt.

De pompwerkzaamheden bij Princenlant 3 worden voortdurend in de gaten gehouden. Zo wordt gecontroleerd of Hurks niet te veel grondwater wegvoert en de waterstand in het omliggende gebied daardoor te laag zou komen te staan voor de bomen. ,,De Nationale Bomenbank kan gerust zijn, het grondwaterpeil staat momenteel op 28 centimeter. Minder geruststellend is dat de bomen hier ook veel van te lijden hebben. De zuurstoftoevoer is natuurlijk heel slecht bij zo’n natte bodem.”

Lees meer in Brabants Centrum van donderdag 18 november.18 november 2010

Print deze pagina

Terug