ELS STRANG: ’CULTUUR ZIT IN ONZE GENEN’

JRL nu ook cultuurprofielschool

© 2010- Brabants Centrum

OP DE FOTO: Directeur onderwijs Els Strang poseert met de leerlingen die het cultuurprofiel op het Jacob-Roelandslyceum volgen. Gisteravond kreeg de school het predicaat cultuurprofielschool uitgereikt. (Foto: Albert Stolwijk).

DOOR MARC CLEUTJENS

Het Jacob-Roelandslyceum staat al enkele jaren te boek als een erkende opleiding voor technasium en Engels plus. En sinds gisteravond mag de school voor vwo en havo-onderwijs zich ook officieel cultuurprofielschool noemen. Tijdens een feestelijke bijeenkomst voor leerlingen en ouders werd in het JRL een bord onthuld waarop de aanduiding cultuurprofielschool staat.

Directeur onderwijs Els Strang is opgetogen over de toekenning omdat het JRL daarmee andermaal positief wordt beoordeeld door een externe organisatie. ,,Cultuur zit al vele decennia in de genen van deze school”, zegt Strang, die herinnert aan mooie toneel- en theatervoorstellingen, de filmclub en het jaarlijkse cultuurweekend, waarmee generaties scholieren zijn opgegroeid.

,,Nu gaan we een stapje verder en maakt cultuur heel nadrukkelijk deel uit van lesmodules en leerprofielen. Nu bruist het bij onze cultuurvakken.” Nu het JRL officieel is aangewezen als cultuurprofielschool, staat aantoonbaar vast dat de school kwaliteit biedt tijdens vakken als tekenen, handvaardigheid en beeldende vorming.

Strang: ,,Naast deze vakken bieden we leerlingen die kiezen voor een cultuurprofiel extra studierichtingen aan, zodat ze dieper op de stof in kunnen gaan. Naast die verdieping zie je steeds meer bezoeken aan kunstenaars, kunstuitleen, galerie of museum en natuurlijk de Sint-Petruskerk, waar de bouwkunde wordt bestudeerd.” Volgens de directeur onderwijs van het JRL kiezen in de klassen 1, 2 en 3 telkens zo’n zestig leerlingen voor het cultuurprofiel. De vierde klas is een pilotklas waarin ongeveer dertig scholieren veel aandacht richten op cultuurprofilering.

De uitreiking van het predicaat cultuurprofielschool vond gisteravond plaats. Tijdens de korte festiviteit werden enkele toespraken gehouden en kreeg het publiek dans en drama voorgeschoteld.
4 november 2010

Print deze pagina

Terug