OPLEVERING NIEUWBOUW STAGNEERT

Heideweg ontbeert nutsvoorzieningen

© 2010- Brabants Centrum

OP DE FOTO: Medewerkers van stratenmakersbedrijf Smulders uit Berlicum waren gistermiddag bezig om de Hoogakkerweg te bestraten. De klinkers in het nieuwbouwwijkje Heideweg moeten over enkele weken weer opgebroken worden omdat de nutsvoorzieningen nog aangelegd moeten worden. (Foto: Albert Stolwijk).

DOOR HENK VAN WEERT

Het Veghelse bouwbedrijf Olijslagers dat de starterswoningen in het plan Heideweg te Liempde realiseert, is bijna zover dat de nieuwbouw opgeleverd kan worden. Alleen gas, water en elektra hoeven nog maar aangesloten te worden. Maar dat lukt niet. Er is tot op heden verzuimd de hoofdleidingen aan te leggen…

Directeur Bert van Ruremonde van Olijslagers is woedend. Dit is het zoveelste bouwproject waar hij meemaakt dat de nutsbedrijven niet klaar zijn. Hij wijst met de beschuldigende vinger naar de overheid. ,,Niet specifiek de gemeente Boxtel hoor. Ook elders in het land speelt dit probleem.” Gemeenten rekenen de nutsbedrijven steeds vaker af op het moment dat een bouwproject wordt opgeleverd. En daarom wachten de nutsbedrijven steeds langer met het aanleggen van leidingen en kabels om zo de kosten van voorfinanciering zo laag mogelijk te houden.

Wethouder Willie van de Langenberg ontkent dat de schuld bij de gemeente Boxtel ligt. Volgens hem is Enexis, dat verantwoordelijk is voor de aanleg van het complete kabel- en leidingennet, tijdig op de hoogte gesteld. ,,Bij twee woonblokken liggen wel de leidingen en kabels. Maar halverwege is gestopt vanwege onduidelijkheid over de te bebouwen percelen. En er is verzuimd om vervolgens even te informeren hoe het verder moest.”

Het heeft op dit moment niet veel zin om te kissebissen over de schuldvraag, vindt de wethouder. ,,Belangrijk is dat nu snel een oplossing wordt gevonden. We hebben contact gehad met Enexis en waarschijnlijk kan over drie weken worden gestart met de werkzaamheden. Aanvankelijk zei Enexis de eerste vier maanden geen tijd te hebben, maar ik heb goede hoop dat in week 47 het werk afgemaakt kan worden. Dat zou betekenen dat de bewoners toch nog vóór Kerstmis de sleutel krijgen”, aldus Van de Langenberg.

De wethouder heeft zich wel voorgenomen naar aanleiding van deze situatie uit te zoeken hoe een en ander precies is verlopen: ,,Om problemen in de toekomst te voorkomen.”

OPENBREKEN
Van Ruremonde vindt de gang van zaken betreurenswaardig en wijdt het aan miscommunicatie tussen de gemeente en de nutsbedrijven dat de hoofdleidingen er nog niet liggen. ,,Inmiddels is gestart met de bestrating. Dat betekent dat het spiksplinternieuwe wegdek straks meteen al opengebroken moet worden voor de kabels en leidingen…”

Samen met de kopersvereniging Heideweg heeft de directeur van Olijslagers vorige week een gesprek gehad met de wethouder Van de Langenberg en diens collega Peter van de Wiel. ,,Er is in ieder geval beloofd dat er direct werk van wordt gemaakt. Maar de energiemaatschappij, het kabelbedrijf en Brabant Water hebben zeker twee weken nodig om hun werk te klaren. En vervolgens zijn wij nog veertien dagen bezig om de huisaansluitingen te realiseren.”

Op de vraag of de toekomstige bewoners voor grote problemen komen te staan doordat de nutsvoorzieningen nog niet klaar zijn, antwoordt Van Ruremonde ontkennend. ,,Omdat het starters betreft die veelal nog bij hun ouders wonen, zullen de extra woonlasten nogal meevallen. Maar leuk is het natuurlijk niet. Andere problemen dreigen wel: het risico is aanwezig dat er vochtvorming optreedt in de woningen omdat verwarming niet aan kan.”

Namens de kopersvereniging Heideweg heeft voorzitter Wilbert van Ruremonde zich verbaasd over het feit dat de gemeente niet wist dat de nutsvoorzieningen er niet lagen. ,,Blijkbaar is onvoldoende controle gehouden. Maar ik ben blij dat de zaak nu voortvarend wordt aangepakt. Als we rond de kerstdagen onze intrek kunnen nemen, zijn we heel erg blij.”
4 november 2010

Print deze pagina

Terug