11.000 JONGEREN BEZOCHTEN B-TOWN AFGELOPEN JAAR

’Jongerenwerk slaat nieuwe richting in’

© 2010- Brabants Centrum

OP DE FOTO: Muzikanten oefenen in een van de repetitieruimten van jongerencentrum B-Town. (Foto: Albert Stolwijk).

DOOR MARIËLLE WIJFFELAARS

Jongerencentrum B-Town draait inmiddels ruim anderhalf jaar op de locatie aan de Baroniestraat. Hoewel steeds meer jongeren de weg naar B-Town weten te vinden, worden niet alle activiteiten goed bezocht. De ambities van het jongerencentrum zijn echter groot: komend jaar streven de medewerkers naar 14.000 bezoekers en moeten er nog meer activiteiten van de grond komen. Wel verwacht zakelijk leider en senior jongerenwerker William Dierckx dat de vorm van de activiteiten de komende jaren zal veranderen.

Niet alle activiteiten van B-Town worden goed bezocht. Zo werd vrijdag 8 oktober een Oktoberfest georganiseerd, waar slechts een handvol bezoekers naartoe kwam. ,,Helaas gebeurt dat af en toe”, erkent Dierckx. ,,Natuurlijk vinden we dat jammer, maar daar leren we ook weer van. Een volgende keer organiseren we het op een andere manier of geven er meer bekendheid aan. Het is nooit helemaal duidelijk waarom een activiteit minder goed loopt. Het kan te maken hebben met het weer, andere festiviteiten in de omgeving of het aanbod op televisie.”

Hoewel sommige evenementen geen succes zijn, kijken de medewerkers van B-Town tevreden terug op de afgelopen anderhalf jaar. ,,We hebben een heel goed seizoen achter de rug”, stelt Dierckx. ,,Ongeveer 11.000 jongeren hebben B-Town bezocht.” Met name de Frisdisco B-Fresh, concerten en inloopavonden trekken veel bezoekers. B-Fresh wordt elke maand gehouden voor jongeren van 12 tot en met 16 jaar en trekt gemiddeld tweehonderd jongeren. Ook de studioruimtes waar bandjes kunnen repeteren zijn populair; momenteel repeteren zestien bands in het jongerencentrum.

NIEUWE RICHTING
Ruim een jaar geleden ging de nieuwe programmering van start. Bewust werd gekozen om eerst te starten met activiteiten om zo de jeugd naar B-Town te trekken. Ook is samenwerking gezocht met onder andere scholen, MiK Kunsteducatie en andere verenigingen. ,,Het komende seizoen gaan we het agogisch werk weer oppakken”, meldt Dierckx. ,,We merken dat daar ook behoefte aan is bij de Boxtelse jeugd.”

Dierckx verwacht dat de rol van de Boxtelse jongerenwerkers de komende jaren zal veranderen. ,,Het jongerenwerk slaat een nieuwe richting in. Ook in Boxtel proberen we steeds meer de interesses en mogelijkheden van de jeugd te ontplooien. Hierbij sluiten we aan bij behoeftes van de jongeren om hun ambities en kennis te vergroten en tot uiting te laten komen. Een voorbeeld is het geven van cursussen en workshops, bijvoorbeeld een theoriecursus voor het brommerrijbewijs of een workshop rond techniek.”

In het Boxtelse jongerencentrum wordt al ingespeeld op de behoeften van jongeren. ,,Het jongerenpanel Next Generation maar ook videoproductiebedrijf Dreaming Pictures zijn hier voorbeelden van”, licht Dierckx toe. ,,We verwachten dat de jongeren zelf ook met initiatieven komen en ideeën voor activiteiten aandragen. De jeugd verandert snel en vaak, ook de jongerenwerkers moeten alert blijven op veranderingen in de samenleving.”

De 11.000 jongeren die B-Town het afgelopen seizoen bezochten, zijn volgens Dierckx een afspiegeling van de Boxtelse samenleving. ,,Het is niet zo dat altijd dezelfde mensen komen, het wisselt heel sterk”, meldt de jongerenwerker. ,,Ook uit Liempde, Lennisheuvel en Esch komt jeugd naar B-Town voor een gezellige avond. Alle nationaliteiten en opleidingsniveau’s weten ons te vinden en dat is uiteindelijk het doel. We zijn een jongerencentrum voor alle jongeren en dat willen we blijven.”

BREED PUBLIEK
Ook wethouder Anton van Aert is positief over B-Town. ,,Het bezoekersaantal groeit en er zijn leuke activiteiten”, vindt de wethouder. ,,Het is jammer dat sommige evenementen minder goed bezocht worden, daar staat echter tegenover dat de frisdisco’s en concerten wél populair zijn.” Terugblikkend naar het verleden is Van Aert enthousiast over het publiek dat B-Town bezoekt. ,,In het verleden zagen we nog wel eens dat bepaalde groeperingen naar het jongerencentrum kwamen, nu is het echt een afspiegeling van de maatschappij geworden. Niet elke jongere in Boxtel komt naar B-Town, dat hoeft ook niet. Het streven is om een zo breed mogelijk publiek te trekken en daar slaagt het centrum zeker in.”

De jongerenwerkers van B-Town zijn nog op zoek naar vrijwilligers. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij William Dierckx via e-mailadres: wdierckx@deltaboxtel.nl of telefonisch via nummer (0411) 67 73 56.
28 oktober 2010

Print deze pagina

Terug