115 GEBOUWEN OP NIEUWE KAART

Monumenten Boxtel op digitale
kaart provincie

© 2010- Brabants Centrum

OP DE FOTO: Het idyllisch gelegen stationnetje in Liempde staat sinds deze week op de digitale monumentenkaart van de provincie Noord-Brabant. (Archieffoto: Marc Cleutjens).

Stoomwasserij De Smalle Stroom aan de Drossaard in Boxtel en het NBDS-stationnetje aan het Duits Lijntje in Liempde prijken fier op de digitale monumentenkaart die de provincie Noord-Brabant afgelopen weekeinde officieel heeft gelanceerd. Beide bouwwerken zijn meer dan een eeuw oud en worden momenteel gerestaureerd.

Molens, kastelen, bruggen, stations, kerken, kloosters waarvan de provincie de restauratie ondersteunt, staan op de monumentenkaart van Brabant. Het gaat in totaal om115 monumenten, van oud tot relatief nieuw. De digitale kaart laat zien waar de monumenten staan, welke het zijn en of de restauratie al afgerond is. Bovendien linkt de kaart door naar de eigen website van de monumenten, met daarop veel informatie.

Monumenten helpen restaureren is één van de provinciale speerpunten. Liefst 50 miljoen euro is deze bestuursperiode vrijgemaakt om alles er weer op en top uit te laten zien. ,,Met deze aanpak wil de provincie zoveel mogelijk achterstallige restauraties wegwerken”, vertelt gedeputeerde Brigite van Haaften. ,,De meeste restauraties zijn al gestart of starten binnenkort. De komende jaren werken organisaties en particulieren aan de voltooiing van deze projecten.”

Ze vervolgt: ,,Ik ben ontzettend trots op al die mensen die zich inzetten voor het behoud van monumenten, want daarmee zetten zij zich in voor de identiteit van Brabant. Het gaat niet alleen om het behoud van de stenen, maar ook om de verhalen die bij deze gebouwen horen. Ook die behouden we op deze manier. De digitale kaart is daarbij een prachtig, bijzonder hulpmiddel.”

De kaart laat zien waar het provinciaal beleid op gericht is, en wat het effect is van de inzet van eigenaren, vrijwilligers, overheden, bedrijfsleven en andere partijen. Bovendien vormt de kaart voor de monumenteneigenaren een extra ’toegang’ tot hun monument. Brabant telt bijna 5.200 rijksmonumenten en meer dan 16.000 gemeentelijke monumenten.

© 2010- Brabants Centrum

OP DE FOTO: Stoomwasserij De Smalle Stroom aan de Drossaard in Boxtel is een fraai voorbeeld van industrieel erfgoed. Het complex wordt momenteel met provinciale steun gerestaureerd door eigenaar Leo van Geffen. (Archieffoto: Albert Stolwijk).

TOURNEE
De Smalle Stroom stond eerder dit jaar al nadrukkelijk in de provinciale schijnwerpers. Gedeputeerde Van Haaften bezocht de stoomwasserij van eigenaar Leo van Geffen in het kader van een eendaagse tournee langs bijzondere monumenten in de provincie. Ze overhandigde daarbij symbolisch een metseltroffel en een waterpas voor de uitvoering van het restauratieplan dat door Van Geffen is opgesteld.

De restauratie van het bedrijfspand van de oude stoomwasserij is een van de achttien projecten die de provincie Noord-Brabant financieel ondersteunt om industrieel erfgoed te beschermen. De wasserij was gevestigd op het terrein van de vroegere damast- en linnenweverij Van Oerle en in gebruik van 1860 tot 1970. Nadien had designer Bruno Ninaber van Eyben er een tijdlang zijn atelier voor industriële vormgeving.

In Liempde werkt bewoner Piet Rombouts van het vroegere station met ziel en zaligheid aan de restauratie van het monument. De halte Liempde was gelegen aan het Duits Lijntje, dat halverwege de 19e eeuw werd aangelegd en tot kort na de Eerste Wereldoorlog de beste jaren beleefde. Nadien ging het snel bergafwaarts met de spoorlijn, de laatste jaren rijden er geen treinen meer. Het stationnetje werd gebouwd in opdracht van de Noord-Brabantsch Duitsche Spoorwegmaatschappij, die later opging in de Staatsspoorwegen, de voorloper van de NS.

De digitale monumentenkaart is te vinden in het dossier Monumentenzorg op www.brabant.nl/monumentenzorg.

© 2010- Brabants Centrum

OP DE FOTO: Zicht op de binnenplaats van stoomwasserij De Smalle Stroom. De tijd heeft hier stilgestaan... (Archieffoto: Albert Stolwijk).
21 oktober 2010

Print deze pagina

Terug