VOETBALCLUB BOXTEL EERST OUD-VOORZITTER

’Het is goed toeven op het Harrie van der Meijdenplein’

© 2010- Brabants Centrum

OP DE FOTO: Oud-voorzitter Harrie van der Meijden kreeg hulp van pupil van de week Tobias van Doremalen om zijn eigen straatnaambord op te hangen. (Foto: Gerard Schalkx).

DOOR MARC CLEUTJENS

,,Boxtel heeft al een Dr. Van Helvoortstraat en een Burgemeester J. van Homelen Brandweerkazerne. Aan dat rijtje belangrijke namen kan nu het Harrie van der Meijdenplein toegevoegd worden.” Grote woorden van sportwethouder Anton van Aert bij de onthulling van het vernieuwde terras van sportpark Munsel. Voetbalclub Boxtel gaf het terras voor kantine De Oosthoek de naam van haar voorzitter Harrie van der Meijden, die vorig jaar terugtrad.

Van der Meijden draait gewoon een bardienst als The Ducktownband de oud-voorzitter bij verrassing in het zonnetje zet. De serenade, kort voor aanvang van de heerlijke thuiswedstrijd van de vierdeklasser tegen ESV (3-0), is de start van een officiële plechtigheid in sportpark Munsel. Daarbij eert Boxtel de man die sinds 1993 onafgebroken leiding gaf aan de club en er volgens zijn opvolger Ties Pronk voortreffelijk in geslaagd is ’alle kikkers in de bestuurlijke kruiwagen te houden’.

Natuurlijk weet Van der Meijden dat hij gehuldigd wordt, maar de komst van de muzikanten is een surprise die hem ontroert. ,,Wat fijn dat jullie gekomen zijn”, zegt hij kort voordat het hoogtepunt van de middag aanbreekt. Een letterlijk hoogtepunt omdat de oud-voorzitter op een trapje moet klimmen en zelf twee straatnaambordjes aan de gevel van de kantine moet bevestigen. Hij krijgt daarbij hulp van de pupil van de week, Tobias van Doremalen. ,,Ik ben vereerd met die naambordjes en het feit dat dit plein mijn naam draagt”, aldus Van der Meijden. Grinnikend: ,,Toen ik vorig jaar afscheid nam en die bordjes cadeau kreeg, wist ik dat ik het plein deels zelf moet aanleggen.”

Het Harrie van der Meijdenplein is de kroon op het vele werk dat de preses voor Boxtel heeft gedaan. Onder zijn leiding kreeg de club nieuwe wedstrijd- en trainingsvelden, werd de kantine uitgebreid en gemoderniseerd en is de kleedaccommodatie opgeknapt. ,,Wat jij hebt gerealiseerd is ongelofelijk”, speecht wethouder Van Aert. De gemeentebestuurder zegt dat vooral de krachtige structuur van de voetbalclub een verdienste is van Van der Meijden. ,,Kaderleden en vrijwilligers weten precies waar ze aan toe zijn en kunnen bogen op een prima organisatie.”

SPONSORDAG
De feestelijke opening van het Harrie van der Meijdenplein wordt bijgewoond door een groot aantal sponsors van Boxtel. De voetbalclub heeft alle steunpilaren uitgenodigd voor de jaarlijkse sponsormiddag. Onder hen de sponsors die bijgedragen hebben aan de totstandkoming van het plein en de aankleding van het terras, onder wie de firma’s MSB (Wagenaars), De Leijer en Van Stekelenburg. Ook nieuwe sponsors worden verwelkomd, waaronder Brabants Centrum, dat eerder dit jaar ook een sponsorcontract afsloot met die andere Boxtelse voetbalclub, ODC.

Ook de ereleden van Boxtel zijn aanwezig als de vlag in top gaat op het terras. Het zijn Wim van der Meijden senior, Wim Meulendijk, Jas Leijten en Gerard Slijters die van nabij zien hoe de accommodatie van hun club weer een stapje vooruit zet. Adrie Heijkants staat op de eerste rij. Hij is een van de vele vrijwilligers die mee heeft gewerkt aan de aanleg van terras en overkapping. ,,In zijn naam brengen we hulde aan alle clubmensen die hebben meegewerkt aan de afronding van het Harrie van der Meijdenplein”, zegt Berry Dankers, de tussenpaus die de leemte tussen het tijdperk Van der Meijden en het aantreden van preses Pronk opvulde.

VERNIELZUCHT
Een smet op de feestelijke bijeenkomst in sportpark Munsel is de vernielzucht die andermaal heeft plaatsgevonden. In de nacht van zaterdag op zondag hebben dieven de verlichting van de fietsenstalling bij de entree van het sportpark gestolen. Kabels zijn doorgeknipt, dikke schroeven, moeren en bouten zijn verwijderd. De sprekers maken er weinig woorden aan vuil als ze Van der Meijden lof toezwaaien. Maar de vele leden van RKSV Boxtel ergeren zich mateloos aan het vandalisme waarmee hun club – net als veel andere verenigingen in Boxtel - voortdurend wordt geconfronteerd.
21 oktober 2010

Print deze pagina

Terug