GEMONDE LOOPT UIT VOOR OVERDRACHT MUZIEKTENT

Een kiosk als een tuinpaviljoen

© 2010- Brabants Centrum

OP DE FOTO: Fanfare Sint-Lambertus neemt de vernieuwde kiosk van Gemonde in gebruik. Tijdens een zonovergoten middag werd de muziektent overgedragen aan de gemeente Sint-Michielsgestel, die het onderhoud gaat verzorgen. (Foto: Albert Stolwijk).

DOOR MARC CLEUTJENS

De muzikanten van fanfare Sint-Lambertus staan te trappelen om het natuurstenen podium te betreden. Na jarenlang gesteggel en geharrewar beschikt Gemonde weer over een kiosk. De dorpelingen rukken waarschijnlijk daarom massaal uit voor de langverwachte overdracht van de muziektent bij te wonen. Ze luisteren naar de woorden van burgemeester Jan Pommer, slaan een kruisje na het gebed van pastoor Piet Goedhart en zien dat ze een bijzondere voorziening in de armen kunnen sluiten...

De kiosk is zaterdag bijna op de dag af 64 jaar oud en staat op een van de mooiste plekjes van Gemonde. Daar aan de Dorpstraat is het goed toeven, als de zon door de herfstkleurige bladeren straalt en een paar honderd inwoners zich verzameld hebben om de muziektent in volle glorie te aanschouwen. Het dorp bruist, aan de vooravond van de jaarlijkse kermis en iedereen lijkt te zijn vergeten hoe lang er geruzied is over het behoud van de kiosk.

Namens Gerrit en Liesje Dortmans, die de kiosk vandaag overdragen, zegt woordvoerder Hans van der Weijst dat er de voorbije jaren veel gebeurd is. Er waren misverstanden over het onderhoud, dat de gemeente aanvankelijk zou doen maar later om financiële redenen schrapte. Voor het echtpaar Dortmans was het onderhoud ’geen eerste prioriteit’ en daarmee leek het lot van de muziektent bezegeld. ,,Totdat een akkoord werd bereikt over de bouw van huizen in Het Hof en de gemeente aangaf de kiosk over te willen nemen.”

HAND SCHUDDEN
,,Soms moet je terugkijken, maar beter is het om vooruit te kijken”, zegt burgemeester Jan Pommer van Sint-Michielsgestel. En daarmee is alles gezegd over het gebakkelei tussen de gemeente en eigenaar Dortmans, die de kiosk ooit overnam uit de failliete boedel van verzekeringsagent Harrie Geerts. Pas met het aantreden van het nieuwe gemeentebestuur, na de laatste raadsverkiezingen, kwam er schot in de zaak.

,,Ik heb er een paar flessen wijn om gewed dat deze zaak tot een oplossing zou komen”, blikt wethouder Henk van Roosmalen terug. En inderdaad, kort na zijn benoeming kon hij Dortmans de hand schudden en lag er een akkoord. Dortmans droeg zorg voor de restauratie, de gemeente beloofde de kiosk over te nemen en het onderhoud in de toekomst voor haar rekening te nemen. ,,En nog belangrijker: we bereikten een akkoord over de bouw van starters- en seniorenwoningen aan Het Hof”, zegt Van Roosmalen. ,,Want uiteindelijk is alles bedoeld voor de toekomst van dit prachtige dorp. En daarvoor zijn huizen nodig voor de jongeren die nu nog in al die kinderwagens zitten die ik hier zie staan.”

HISTORISCH MOMENT
Burgemeester Pommer houdt een uitgebreide toespraak bij de overdracht van de kiosk. Hij lijkt er het belang van de muziektent voor Gemonde mee te willen onderstrepen. ,,De kiosk is een teken van saamhorigheid in dit dorp”, meent Pommer, die aangeeft dat Gemonde schreeuwt om meer voorzieningen, zoals de veelbesproken sociale supermarkt die ooit de deuren in het kerkdorp moet openen. ,,De kiosk kon alleen maar gerestaureerd worden door saamhorigheid en is een symbool voor het rijke culturele en maatschappelijke leven in Gemonde. Daarom is vandaag een historisch moment.”

In de ogen van de Gestelse burgemeester kan de kiosk uitgroeien tot het hart en de ziel van Gemonde. ,,Ik hoop op veel concerten, uitvoeringen en andere activiteiten, op deze plek die toch al zo bruist dankzij het theehuis dat loopt als een trein.” Het publiek knikt goedkeurend. ,,Misschien kunnen we in de kiosk ook activiteiten voor het jeugdcarnaval gaan houden”, zegt Christ Goossens van carnavalsclub De Mullukzuipertjes, die haar jubileumjaar (44 jaar carnaval in Gemonde) op 14 november aftrapt.

GEBED
Pastoor Piet Goedhart van de Sint-Lambertuskerk heeft, zoals vaker in Gemonde, het laatste woord tijdens de feestelijke bijeenkomst rond de kiosk. Hij is uitgenodigd de muziektent in te zegenen en heeft kort voor de start van de plechtigheid al een kruisje tegen een van de pilaren getimmerd. En nadat het kruisje is gewijd, maakt de pastoor met de kosten een korte ommegang rond de kiosk, daarbij kwistig wapperend met wijwater. Zelfs de omstanders kunnen rekenen op een frisse zegening...

Volgens Goedhart straalt de Gemondse kiosk verbondenheid uit. Hij schreef er een speciaal gebed voor, dat hij voorlas. ,,Ik heb de betekenis van het woord kiosk opgezocht. En het woord komt uit Turkije en betekent tuinpaviljoen. Laat dit tuinpaviljoen voor Gemonde de plek zijn waar altijd de melodie van de mooie dag mag blijven doorklinken. Deze dag klinkt ons Gemondenaren als muziek in de oren.

Na al die plichtplegingen wordt de muziektent eindelijk ontruimd en is er plaats voor muziek. Fanfare Sint-Lambertus trapt af met het tamboerkorps, daarna is de Gimmese Kapel aan de beurt om de kiosk weer op te nemen in het Gemondse dorpsleven.

© 2010- Brabants Centrum

OP DE FOTO: Pastoor Piet Goedhart van de Gemondse Sint-Lambertusparochie zegent de nieuwe kiosk. (Foto: Albert Stolwijk).
14 oktober 2010

Print deze pagina

Terug