BEGIN 2011 BOORTOREN OP ’VORST’

Proefboring naar Boxtels aardgas

© 2010- Brabants Centrum

OP DE FOTO: Op de uiterste punt van bedrijventerrein Vorst, in de hoek tussen de Keulsebaan en de spoorlijn, wordt begin volgend jaar naar aardgas geboord. (Archieffoto: Albert Stolwijk).

DOOR HENK VAN WEERT

Op een weiland dat grenst aan de Keulsebaan en de spoorlijn Boxtel-Eindhoven vindt begin volgend jaar een proefboring naar aardgas plaats. Gedurende maximaal twaalf weken zal een dochterbedrijf van het Britse concern Cuadrilla op het Boxtelse bedrijventerrein Vorst speuren naar de fossiele brandstof die samengeperst moet zitten in harde leisteenlagen op ruim vier kilometer diepte.

Deze week maakte wethouder Peter van de Wiel bekend dat de gemeente Boxtel mee wil werken aan de proefboring. Cuadrilla heeft een concessie van de rijksoverheid om in Nederland op alternatieve locaties naar aardgas te boren. In plaats van een aardgasbel in zoals Slochteren, gaat het om gas dat te vinden is in zeer dichte kleimineralen, het zogeheten schalie.

Dit schaliegas wordt gewonnen door onder hoge druk met water scheurtjes in de leisteen te maken. Vervolgens zorgen zandkorreltjes dat de scheurtjes open blijven en het gas kan worden gewonnen, zo meldt Van de Wiel in een nieuwsbrief die maandag werd verspreid aan ondernemers op het aangrenzende bedrijventerrein Ladonk en inwoners van kerkdorp Lennisheuvel. ,,Er ontstaat in de bodem dus geen lege ruimte zoals bij de traditionele gaswinning in Noord-Nederland”, stelde de wethouder in een toelichting.

Geologisch onderzoek heeft volgens Van de Wiel aangetoond dat Boxtel de meest geschikte locatie is waar naar verwachting het meeste gas kan worden gewonnen. Toch zijn ook vergunningaanvragen ingediend voor twee locaties in buurgemeente Haaren. Kort na de jaarwisseling start Brabant Resources, de dochtermaatschappij van Cuadrilla waarin ook het Rijk zelf participeert, met de inrichting van het boorterrein.

,,Die werkzaamheden zullen naar verwachting een week of acht in beslag nemen. De daadwerkelijke proefboring duurt maximaal drie maanden.” In die periode moet blijken of het rendabel is om in Boxtel aardgas te winnen. Vervolgens zal volgens Van de Wiel nog circa vier jaar laboratoriumonderzoek nodig zijn om te kunnen bepalen of schaliegas ook daadwerkelijk bruikbaar is voor de markt.

ÉÉN LOCATIE
Van de Wiel verwacht dat de proefboring de Boxtelse gemeenschap geen windeieren zal leggen. Hoewel hij nog geen bedragen noemt die dankzij de aardgaswinning in de gemeentekas zullen vloeien, stelt hij wel dat het geld voor algemene doeleinden moet worden gebruikt. Zeker als straks blijkt dat er definitief aardgas gewonnen kan worden, moet de hele bevolking er beter van worden, vindt de wethouder.

Brabant Resources had meerdere locaties op het oog in de gemeente Boxtel om naar schaliegas te boren. ,,Vanwege hoge natuurwaarden of landschappelijke inrichting vonden we die niet geschikt. Bedrijventerrein Vorst is enige plek waar geboord gaat worden”, vertelt Van de Wiel. De keuze voor deze locatie is volgens hem ingegeven vanwege het feit dat de grond eigendom is van de gemeente en is voorbestemd voor bedrijfsactiviteiten. ,,Op die manier kunnen we de regie in eigen hand houden”, aldus Van de Wiel.

Bij de inrichting van het boorterrein wordt rekening gehouden met een eventuele verdubbeling van de Keulsebaan in de toekomst. Of de boorput een sta-in-de-weg vormt voor een tweede fly-over die de NS en ProRail willen bouwen op de spoorbaan Boxtel-Eindhoven, is onduidelijk. ,,Simpelweg omdat we als gemeente Boxtel niet weten waar die fly-over gerealiseerd moet worden.”

BOORTOREN
Welke andere Boxtelse locaties in beeld waren voor proefboringen, wil de wethouder niet kwijt. Wel vertelt hij dat de boorput die voor de proef wordt gemaakt, in een later stadium ook bruikbaar is voor een definitieve exploratie. ,,De boortoren staat er maximaal twaalf weken, daarna is het een redelijk kleinschalige installatie”, aldus Van de Wiel.

,,Met name bij de aan- en afvoer zullen er veel vrachtwagens in het gebied rijden. Die worden níet via de straat Vorst gestuurd om overlast voor de bewoners in dat gebied te vermijden. Er worden rijplaten gelegd waardoor de trucks rechtstreeks van het boorterrein naar rotonde Vorst (bij het datacenter van Rabobank Nederland – red.) kunnen rijden.”

Wethouder Van de Wiel benadrukt dat de proefboring past in het beleid om meer duurzame brandstoffen te vinden. ,,Het past in het rijksbeleid om diverse kleine gasvelden te ontginnen om de grote aardgasbel in Slochteren, die al zowat voor de helft op is, te ontzien.” De vergunningaanvraag wordt heden officieel gepubliceerd; belanghebbenden kunnen zes weken lang bezwaren indienen.

Woensdag 20 oktober worden belangstellenden nader geïnformeerd over de proefboring naar schaliegas op bedrijventerrein Vorst. Het gemeentebestuur heeft tussen 19.00 en 22.00 uur een bijeenkomst belegd in de raadzaal van het gemeentehuis aan de Dr. Van Helvoortstraat.
14 oktober 2010

Print deze pagina

Terug