WETHOUDER WEER NAAR TWEEDE KAMER

Spoorweglobby krijgt vervolg in Den Haag

DOOR MARC CLEUTJENS

Wethouder Wim van der Zanden (Balans) is vandaag donderdag 7 oktober opnieuw naar Den Haag gereisd om de Boxtelse spoorweglobby kracht bij te zetten. In de Tweede Kamer werd gedebatteerd over het Programma Hoogfrequent Spoor. Van der Zanden volgde het debat en zette de Boxtelse lobby voort in de wandelgangen.

Boxtel staat niet afkerig tegenover het Programma Hoogfrequent Spoor, maar is bevreesd voor de sterke groei van het treinverkeer. Het gemeentebestuur zet vraagtekens bij de veiligheid, is bang voor verdere aantasting van de leefbaarheid en de betrouwbaarheid van de spooromgeving in Boxtel: ,,Daarnaast heeft de toename van personentreinen ook consequenties voor de railinfrastructuur en de routering van goederenvervoer.”

Het college van B. en W. herhaalde deze week in een brief aan de leden van de gemeenteraad dat om die reden een tweede fly-over bij Liempde noodzakelijk wordt geacht. Daarnaast wordt een aantal goederentreinen verplaatst van de Brabantroute (Tilburg-Eindhoven) naar de Betuwelijn maar ook de lijn ’s-Hertogenbosch-Eindhoven. ,,Om die reden vragen we aandacht bij de Rijksoverheid in Den Haag.”

CRITICI
De gang naar de Hofstad die wethouder Van der Zanden op 8 september maakte, viel niet overal in goede aarde. Zo verraste hij volgens critici zoals oppositiepartij SP velen door in een ’wensbeeld’ van het gemeentebestuur al een kaart op te nemen waarop tunnels staan in de Leenhoflaan en de Kapelweg ter hoogte van zandpad d’Ekker. Niet eerder werden die voorzieningen zo nadrukkelijk zwart op wit aan het papier toevertrouwd. In de gemeenteraad moest de wethouder vervolgens diep door het stof.

Vandaag besprak de vaste Kamercommissie van Verkeer & Waterstaat de problematiek rond het Programma Hoogfrequent Spoor. Het debat vormde de aanloop naar de behandeling in het parlement. Na 8 september heeft Boxtel alle commissieleden gevraagd de Boxtelse problematiek aan te kaarten bij demissionair minister Camiel Eurlings. Ook organiseerde Boxtel een ambtelijke bijeenkomst om de gevolgen van de spoorwegplannen te inventariseren. Zowel het ministerie als ProRail gingen niet op een Boxtelse uitnodiging in om mee te praten.

LOBBYNETWERK
Het college riep de leden van de gemeenteraad deze week op de Boxtelse problematiek bij de landelijke vertegenwoordigers van hun partij aan te kaarten. ,,We willen u uitnodigen om samen met ons het lobbynetwerk maximaal te benutten in het belang van de toekomst van Boxtel”, stelt het college van B. en W. Vooral voor de landelijk georganiseerde partijen ligt hier een taak; de lokale fracties hebben geen vertegenwoordigers in de Tweede Kamer.

Volstrekt onduidelijk is in hoeverre de Boxtelse lobbypogingen zoden aan de dijk zetten. Met Boxtel hebben veel gemeenten langs de spoorbaan kritiek geuit op de plannen. Allen zijn bezorgd voor de leefbaarheid als er zoveel extra treinen gaan rijden. In Noord-Brabant trekt Boxtel samen op met buurgemeente Vught, met steun van provinciaal gedeputeerde Yves de Boer van verkeer en mobiliteit.

Ook Eindhoven, Tilburg, ’s-Hertogenbosch en Haaren zijn erbij betrokken en namen deel aan de ambtelijke bijeenkomst waar zowel het ministerie als ProRail schitterden door afwezigheid. En dat zijn nu juist de twee partijen die Boxtel keihard nodig heeft om de gevolgen van het Programma Hoogfrequent Spoor adequaat en tijdig aan te pakken.
7 oktober 2010

Print deze pagina

Terug