KERKBESTUUR LENNISHEUVEL WIL ZELFSTANDIG BLIJVEN

Theresiaparochie wijst fusie af

© 2010- Brabants Centrum

OP DE FOTO: De kerkgangers in Lennisheuvel voelen niets voor een fusie met de parochies in Boxtel en Liempde, zoals het bisdom dat graag ziet. (Foto: Albert Stolwijk).

DOOR HENK VAN WEERT

Gedreven door priestertekorten en financiële zorgen, streeft het bisdom ’s-Hertogenbosch naar grotere parochies. In deze regio moet de Verrijzenisparochie in Boxtel op termijn worden uitgebreid met de geloofsgemeenschappen in Liempde, Esch en Lennisheuvel. In dat laatste dorp voelen de inwoners echter niets voor een fusie en zetten ze alles op alles om hun zelfstandigheid te behouden.

Van alle circa 350 gezinnen die het Lennisheuvelse kerkbestuur heeft aangeschreven, hebben ruim honderd families positief gereageerd op het idee om de Stichting Parochiegemeenschap Sint-Theresia in het leven te roepen. Het idee daarachter is dat de bisschop weliswaar bevoegd is de parochie op te heffen, maar dat hij niet bij machte is de plaatselijke geloofsgemeenschap te ontbinden.

Een samenvoeging met een grote Boxtelse parochie zien ze in Lennisheuvel niet zitten. ,,Gelovigen zullen zich verloren voelen in zo’n anonieme parochie. Onze gemeenschap zal uiteenvallen”, vreest Jan van Kasteren, de voorzitter van het parochiebestuur. Secretaris Jan van Bragt knikt instemmend: ,,We hebben hier een goed functionerende vrijwilligersorganisatie opgebouwd. Die willen we graag behouden.”

Samen met bestuurslid Chris Snik benadrukt het tweetal dat al jaren in de Lennisheuvelse kerkgemeenschap wordt gesproken over het behoud van de zelfstandigheid. De brief aan de parochianen is daarvan de afrondende fase. ,,Vorige week hebben we de reacties op onze brief besproken in zowel het parochiebestuur als de parochievergadering. Van de ruim honderd reacties heeft het overgrote merendeel ingestemd met de oprichting van een aparte stichting. Slechts een enkeling gaf aan de gevolgen niet te kunnen overzien en daarom geen standpunt in te nemen of verklaarde tegenstander van een stichting te zijn. Voor ons reden om de vorming van een aparte stichting definitief te maken”, aldus Snik.

LOYAAL
Dat de Sint-Theresiaparochie prima functioneert dankzij een grote inzet van vrijwilligers is mede te danken aan het feit dat men tussen 1997 en 2004 geen eigen priester had. Alles moesten de parochianen zelf regelen. En dat gebeurt nog steeds voor een belangrijk deel. Pastoor Harry van de Tillaart is dan ook een groot voorstander van die zelfwerkzaamheid.

Volgens het parochiebestuur zijn bij kerkelijke fusies vaak nadelige effecten waar te nemen. ,,Velen haken af en de herders op afstand zien dat niet eens…”, zegt voorzitter Van Kasteren van het parochiebestuur. Secretaris Van Bragt benadrukt dat de Sint-Theresiaparochie haar eigen verantwoordelijkheid wil nemen. ,,Door het oprichten van een stichting heeft de parochiegemeenschap rechtspersoonlijkheid, kan ze haar eigen organisatie inrichten en verbeteren en eventueel eigen middelen beheren. Het is ons uitdrukkelijke voornemen om op loyale wijze te functioneren binnen het grotere geheel van de nieuw te vormen parochie en zullen zo goed mogelijk samenwerken met de pastoor daarvan.”
7 oktober 2010

Print deze pagina

Terug