AFGRAVING TUINEN VROEGERE HOUTWERF

Bodemsanering volgens wensen
van de mensen

© 2010- Brabants Centrum

OP DE FOTO: De met kwik verontreinigde grond in de tuinen van de woningen aan de Baroniestraat en de Jan Kruijsenstraat wordt afgegraven. (Foto: Albert Stolwijk).

DOOR HENK VAN WEERT

Er valt een last van zijn schouders. En de halve meter papier die Jo Nas namens de buurt sinds 1997 verzamelde en produceerde kan nu eindelijk ook opgeruimd worden. De sanering van de met kwik verontreinigde tuinen aan de Jan Kruijsenstraat, Baroniestraat en Molenstraat moet voor het einde van dit jaar zijn voltooid. De buurt is tevreden. ,,Er wordt gewerkt naar de wensen van de mensen.”

Deze week zijn medewerkers van milieuadviesbureau Geofox-Lexmond en ingenieursbureau Oranjewoud gestart met het afgraven van de eerste tuinen. Dat gebeurde nadat in de twee weken voorafgaand al schuren en schuttingen waren gesloopt en planten en tuinornamenten werden verwijderd. ,,De wijze waarop de sanering in opdracht van de provincie wordt uitgevoerd verdient alle lof. In januari kregen we te horen dat alles zal worden uitgevoerd zoals wij het willen. En het lijkt erop dat ze woord houden”, vertelt Jo.

Samen met zijn echtgenote Lies volgt hij de werkzaamheden van de grondsaneerders op de voet: ,,Gisteren kwamen de werklui nog op de koffie, maar vandaag mogen ze dat niet meer van hun baas omdat inmiddels de vervuilde grond wordt afgegraven. We moeten deuren en ramen goed gesloten houden.”

Lies zag erg op tegen de werkzaamheden en vindt het jammer dan hun prieeltje in de tuin is gesloopt. Jo ziet vooral de voordelen. ,,We krijgen er een spiksplinternieuw tuinhuisje voor terug. En een oude schuur waar nog asbest in zat, is mooi verdwenen Voor de rest wordt alles nagenoeg in de oorspronkelijk opzet teruggeplaatst. Ook de grinttegels van ons ruime terras.”

Lang heeft de buurt aangedrongen op de bodemsanering. De grond in de tuinen is verontreinigd met kwik. Het giftige goedje werd tot aan de Tweede Wereldoorlog gebruikt op de toenmalige houtwerf om houten lantaarnpalen te verduurzamen. Jo, die al 45 jaar aan de Baroniestraat woont, herinnert zich de putten op de plek waar nu de woningen van zijn achterburen staan. ,,We speelden daar als kinderen en dachten dat de palen in het water dreven, maar niets was minder waar. Wisten wij veel…”

AFDEKFOLIE
In 1997 kregen de buurtbewoners van de provincie te horen dat de grond onder hun woningen was verontreinigd. ,,Je merkte het ook wel. Sommige planten wilden hier gewoonweg niet groeien.” De buurt drong aan om binnen tien jaar met de sanering te starten, maar die termijn werd niet gehaald. Dat de werkzaamheden nu uiteindelijk toch van start zijn gegaan, stemt de buurt tot tevredenheid. ,,Eerst wordt een bovenlaag van één meter afgegraven. Als na nieuwe metingen blijkt dat er nog dieper moet worden gegraven, gaat dat ook gebeuren”, weet Jo. ,,En voordat ze schone grond opbrengen, wordt een afdekfolie aangebracht.”

Niet bij alle huizen in de buurt wordt de bodem gesaneerd. ,,Sommige eigenaren vinden de overlast te groot. En bij andere percelen is geen verontreiniging aangetroffen.” Daarentegen wordt de tuin van zijn buren voor de tweede keer in korte tijd overhoop gehaald. ,,Toen het huis enkele jaren geleden moest worden verkocht, wisten de toenmalige bewoners niet dat ze melding hadden moeten maken van de verontreiniging. Voordat ze de woning konden overdragen, is de tuin hun kosten gesaneerd. Sindsdien is bekend dat wij een meldingsplicht hebben. En vanaf die tijd hebben we het bij de gemeente ook voor elkaar gekregen dat we minderen onroerend zaakbelasting hoeven te betalen. Dat voordeel zal nu wel verdwijnen.”

PANTARHEI
Hans Maassen (PvdA/GroenLinks) zei dinsdagavond in de vergadering van de raadscommissie Ruimtelijke Zaken blij te zijn dat de sanering verloopt naar tevredenheid van de bewoners. Ook toonde hij zich benieuwd naar de stand van zaken omtrent de nieuwbouw aan de overkant van de woningen aan de Jan Kruijsenstraat. Daar is de bodem eerder dit jaar al gesaneerd en wil de gemeente sociale woningbouw laten realiseren.

Volgens wethouder Wim van der Zanden is nog niet duidelijk of deze voorkeur van de gemeenteraad ook daadwerkelijk kan worden uitgevoerd: ,,Projectontwikkelaar Bouwfonds is daarover nog in gesprek met Woonstichting Sint-Joseph.”
7 oktober 2010

Print deze pagina

Terug